یکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 8 دسامبر 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

ضربان

ضربان

تاكنون با تداخل امواج و چگونگي به ‌وجود آمدن امواج ايستاده آشنا شديم.

تاكنون با تداخل امواج و چگونگي به ‌وجود آمدن امواج ايستاده آشنا شديم. اما اگر دو موج كه با هم اختلاف بسامد كمي دارند، تداخل كنند چه وضعّيتي پيش مي‌آيد؟
در مدل ‌سازي زير اين پديده شبيه سازي شده ‌است.
ضربان
اگر دو منبع صوت كه با هم اختلاف بسامد كم دارند شروع به توليد صدا كنند چه صدايي شنيده مي ‌شود؟
براي بررسي اين وضعّيت اينجا را کليک کنيد و به مدل‌ سازي توجّه كنيد.(فايل index را بازکنيد.)
 
براي مشاهده فيلم روي شكل زير کليک کنيد.
 
ضربان 
 
در شكل زير دو منبع توليد صدا (دياپازون) در كنار يكديگر قرار گرفته ‌اند. وقتي به دياپازون ضربه‌اي زده مي ‌شود، صداي توليدي توسط آن فقط يك بسامد دارد. هر دو دياپازون در اين شكل يكسان هستند و صدايي با بسامد 440 هرتز توليد مي ‌كنند. با اين حال بر اثر چسباندن يك تكه موم بر يكي از آن ها بسامد‌اش كاهش يافته و صدايي با بسامد 438 هرتز توليد مي ‌كند.
وقتي هر دو دياپازون شروع به توليد صدا مي‌ كنند به شكل عجيبي صدا به طور متناوب زياد و كم مي ‌شود. تغيير متناوب در شدّت صدا به عنوان ضربان شناخته مي‌ شود و اين امر بر اثر تداخل دو موج كه بسامدشان كمي متفاوت است حاصل مي ‌شود.
ضربان
در فيلم هاي زير ضربان را در سه حالت مختلف مي شنويد. دقت كنيد براي تغيير بسامد يكي از دياپازون ها، تكه فلزي روي آن جابجا مي شود.
براي مشاهده فيلم روي شكل کليک کنيد.
 
 
براي مشاهده فيلم روي شكل کليک کنيد.
 
 
براي مشاهده فيلم روي شكل کليک کنيد.
 
 
نوازندگان اغلب به وسيله شنيدن صداي ضربان بسامد آلات موسيقي را تنظيم مي ‌كنند. به عنوان مثال يك نوازنده پيانو، يك تار را (كه مي‌خواهد تنظيم كند) به صدا درآورده و همزمان با آن تار تنظيم شده و درست ديگري را نيز به صدا درمي ‌آورد.
ضربان
نوازنده پيانو آن قدر كشش تار نادرست را تغيير مي ‌دهد تا (مقدار بسامد ضربان صداي شنيده شده از اين دو تار كاهش يافته و) هيچ ضرباني شنيده نشود. در اين حالت نوازنده از مطابقت بسامد توليد شده توسط تار اطمينان حاصل مي ‌كند.
 
 

گروه مدرسه اينترنتي سايت تبيان - تهيه: محسني
تنظيم: سميرا بادامستاني
 
تعداد بازديد:1163 آخرين تغييرات:89/10/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر