یکشنبه 3 شهريور 1398 - 23 ذي الحجه 1440 - 25 آگوست 2019
صفحه اصلي/ورزشي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

کفاشیان : دودستگي در AFC

کفاشيان : دودستگي در AFC

رئيس فدراسيون فوتبال گفت: دودستگي ايجاد شده در مركز تصميم‌گيري آسيا باعث عدم موفقيت ايران در انتخابات شد.

 


به گزارش خبرگزاري فارس، علي كفاشيان در مورد دلايل ناكامي ايران در انتخابات كفندراسيون فوتبال آسيا اظهار داشت: از ايران دو نفر را نامزد كرديم. آقاي سعيدلو براي پست نايب رئيسي و من براي عضويت در كميته اجرايي؛ اما به جهت اينكه اين شبهه پيش نيايد كه چون ايشان را نمي شناسند، راي نياورد و من راي بياورم، انصراف دادم تا فقط ايشان در انتخابات بماند.

وي افزود: متاسفانه دو سال است يك نوع دوگانگي يا به عبارتي دودستگي در اي.اف.سي به وجود آمده كه يك طرف آن به رهبري كويت است و آنها موفق شده اند برخي كشورها را با خود همراه كنند. يك طرف هم جناح بن همام است. اين دودستگي باعث شد هيات اجرايي از اهداف اصلي خود كه بايد فعاليت در جهت رشد و گسترش فوتبال آسيا باشد و كشورهاي مطرح آسيا را در داخل خود جذب كند، دور افتاده و به شكل ياركشي و جناح بندي تبديل شده كه به نظر من اين براي آينده اي.اف.سي. مفيد نخواهد بود.

كفاشيان ادامه داد: در اين انتخابات هم يك گروه از ايران حمايت كرد و گروهي ديگر كه مربوط به جناح بن همام بود، اين كار را نكرد. اين براي كره جنوبي هم پيش آمد و آقاي چانگ كه 16 سال عضو هيات اجرايي كنفدراسيون آسيا و نايب رئيس فيفا بود، به دليل همين مسايل انتخاب نشد؛ در حالي كه بن همام بسيار علاقه داشت بار ديگر انتخاب شود. متاسفانه اين جناح بندي ها در داخل اي.اف.سي وحدت را ازبين برده و زماني كه وحدت نباشد، هميشه گروهي ضربه مي خورند. از آنجا كه بن همام هم مي خواهد كشورهايي را بياورد كه صرفا همسو با او باشند، گروه طرفدار او از ايران حمايت نكرد. نتيجه آن شد كه اغلب كشورهايي كه در فوتبال آسيا محلي از اعراب ندارند، كرسي ها را به دست بياورند كه اين آينده فوتبال آسيا را تهديد مي كند زيرا وقتي فقط گرفتن كرسي مطرح باشد و كار مفيدي انجام نشود، فوتبال آسيا به كجا خواهد رفت؟

رئيس فدراسيون فوتبال گفت: در اين انتخابات بجز ما و كره جنوبي، كشورهايي مانند ژاپن، چينف عراق و لبنان هم نتوانستند پست هاي مورد نظر خود را كسب كنند. كشورهايي كه راي آوردند مانند نپال، سريلانكا، گوام و ميانمار كه فوتبال مطرحي ندارند، به دليل آن بود كه كاملا با يكي از جناح ها هماهنگ هستند. البته هزينه هم مي كنند. البته همچنان در كميته ها نقش داريم و خودم در چند كميته آسيا و فيفا عضو هستم و فعاليت خود را ادامه خواهيم داد. خيلي از كشورها هم نزد ما آمدند و اعلام همكاري كردند ما را مانند كره جنوبي، يك قطب در فوتبال آسيا مي دانند. اگر اين جناح بندي ها وجود نداشت، صرف نظر از نام افراد، به ايران راي مي دادند؛ همانگونه كه 20 كشور هم راي دادند. آنها كشورهايي بودند كه ايران را مي شناختند و آن را قبول داشتند.

كفاشيان در پاسخ به اينكه ثبات افراد تا چه ميزان در موفقيت آنها در اين انتخابات موثر است، گفت: سوال خوبي است. تمام آنهايي كه انتخاب شدند از جمله همان نپال، گوام، سريلانكا و ديگران، گذشته از آن مسئله جناح بندي كه قطعا دخيل است، افرادي هستند كه سال ها در هيات اجرايي بوده و هستند. چهره آنها براي همه آشنا است و البته هزينه مي كنند. امتيازهاي خاصي هم مي دهند. واقعا تعارفي وجود ندارد زيرا براي انتخاب شدن در چنين مجامعي بايد هزينه كرد. ما حدود 30 كشور در آسيا داريم كه در فوتبال فعال نيستند اما راي آنها موثر است و اينها كشورهايي هستند كه افراد روي آنها با دادن همان امتيازها كار و راي آنها را به سوي خود جذب مي كنند.

وي افزود: از شاخص هاي مهم موفقيت در اينگونه انتخابات، ثبات مديريت، توانمندي در زمينه برقراري ارتباطات بين المللي و دانستن زبان خارجي و هزينه كردن و اعطاي برخي امتيازها است. بن همام بارها گفته كه حق ايران در هيات اجرايي و كميته ها بيش از اين است اما به دليل تغييرات مداوم در فدراسيون شما، اين كار صورت نمي گيرد. در اين انتخابات هم آقاي سعيدلو ازسوي جناح بن همام حمايت نشد و نتوانست راي لازم را بدست بياورد. شايد اگر من مي ماندم انتخاب مي شدم اما سياست ما براين قرار گرفت كه براي نايب رئيسي نامزد شويم كه مانند كره جنوبي راي نياورديم.

كفاشيان در پاسخ به اينكه چانگ كه ثبات داشت چرا انتخاب نشد، گفت: اگر تحليل دقيقي داشته باشيم موضوع به همان تلاش دو سال اخير كويت و شوراي المپيك آسيا كه مقر آن در كويت است، برمي گردد. آنها درحال تلاش و برنامه ريزي هستند تا در هيات رئيسه بن همام تغييراتي ايجاد كنند كه نتيجه آن خروج چانگ از هيات رئيسه بود و نفر مورد نظر خودشان انتخاب شد. البته ايران هم 20 راي آورد كه اين دقيقا همان دودستگي موجود در اي.اف.سي را نشان مي دهد.

وي در پايان گفت: به هرحال در سطح كلان تصميم گرفتيم كه آقاي سعيدلو نامزد نايب رييسي شود و از آن پس ما بايد با تمام توان از ايشان حمايت مي كرديم كه اين كار را هم انجام داديم البته نه از ايشان كه از ايران حمايت كرديم؛ اما متاسفانه بدليل حمايت نكردن جناح طرفدار بن همام موفق نشديم. 
تعداد بازديد:970 آخرين تغييرات:89/10/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر