چهارشنبه 28 شهريور 1397 - 9 محرم 1440 - 19 سپتامبر 2018
صفحه اصلي/خانواده

خلاق ها موفق ترند

خلاق ها موفق ترند

شما دوست عزيز تا چه حد در مواجهه با مشکلات توانايي سازش و مقابله داريد؟

 

شما دوست عزيز تا چه حد در مواجهه با مشکلات توانايي سازش و مقابله داريد؟ چقدر از مهارت هاي لازم براي توانمندي در هنگام رويارويي با مسئله اي خاص برخورداريد.
 
هر کدام از ما در هنگام مواجهه با مسائل مختلف زندگي که در ظاهر راه حلي براي آن در نظر نداريم به رفتاري خاص اقدام مي کنيم . شخصي ممکن است مستقيما به مشورت روي آورد .
 
 ديگري تنها در غصه خوردن غوطه ور مي شود و آسيب پذير مي گردد. شخص ديگري پرخاشگر مي شود و به جاي تمرکز بر مسئله آن را مشکل لاينحل مي داند و خود را تسليم آن مي کند.
 
 جالب است بدانيم هر قدر ما خود را در حل مسائل تواناتر بدانيم، و مسائل را قابل کنترل فرض کنيم، استرس کمتري را تجربه کرده و اعتماد به نفس بالاتري را براي به نتيجه رساندن آن خواهيم داشت.
 
يکي از تکنيک هاي روانشناسي که بسياري از درمانگران در شيوه هاي درماني خود به کار مي برند و آن را به مراجعين خود آموزش مي دهند، شيوه حل مسأله است.
 
روش حل مسئله براي اين منظور اجرا مي شود که به جاي کمک به او براي مقابله با تک تک مشکلات خود ف روشي کلي را جهت برخورد با مسائل مختلف آموزش دهند.
 
در سطور زير مرحله به مرحله با ما همراه باشيد.
1- ايست، فقط تشخيص
 براي اين منظور شخص بايد سعي کند پيش از هر چيز موقعيت کلي را تشخيص دهد. آنچه اهميت دارد اين است که همراه با توانايي تشخيص مشکلات و به محض بروزشان فرد بايد آمادگي خود را براي بازداري پيش از هر گونه پاسخ آشکار حفظ کند. کساني که در حل مسائل ناموفق ترند معمولاً افرادي تکانشي بوده و اگر فوراً راه حل روشني پيدا نکنند بلافاصله دست از تلاش بر مي دارند.
مساله گشايي
2- تعريف مشکل
 پس از تشخيص مشکل بايد سعي کنيد تا مشکل را در يک جمله تعريف کنيد آن هم به طور مشخص.
 
3- راه حل خلق کنيد ، بدون توقف
در مرحله سوم شما بايد به طرح راه حل هاي مختلف بدور از ارزش گذاري و بدون دادن بار مثبت يا منفي به آن بپردازيد. چرا که ارزش گذاري بارش مغزي را متوقف نموده و از ارائه راه حل هاي خلاقانه جلوگيري مي کند. تأکيد در اين مرحله بر کميت و تعداد راه حل است نه کيفيت آن.
 
4- غربال کنيد و تصميم بگيريد
در گام بعدي که مرحله تصميم گيري است. به ارزيابي راه حل هاي ارائه شده بپردازيد. مسيرهاي غيرمعقول را کنار بگذاريد. پيامدهاي احتمالي هر روش را پيش بيني کنيد. و ميزان سودمندي آن را براي مقابله با مشکل بررسي کنيد.
جالب است بدانيم هر قدر ما خود را در حل مسائل تواناتر بدانيم، و مسائل را قابل کنترل فرض کنيم، استرس کمتري را تجربه کرده و اعتماد به نفس بالاتري را براي به نتيجه رساندن آن خواهيم داشت.
5- مرحله تاييد
 در اين مرحله پس از آنکه راه حل به نظر مناسب اجرا شد مورد سنجش قرار گرفته و در صورت عدم موفقيت به تکرار مراحل حل مسئله مي پردازيد تا به نتيجه مطلوب برسيد.
 
چند توصيه:
 بهتر است در مواقع انديشيدن براي پيدا کردن راه حل ، از قلم و کاغذ استفاده کنيد، تا تمرکز بيشتري بيابيد.
در صورت عدم کسب موفقيت نا اميد نشويد و به ارزيابي نقاط ضعف موجود بپردازيد.
هر عدم کسب نتيجه را خود موفقيت بناميد زيرا يک گام به آن نزديک تر شده ايد. 
 
فهيمه کهتري
خانواده و زندگي
 
مقالات مرتبط 
تعداد بازديد:1011 آخرين تغييرات:89/10/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر