سه شنبه 24 تير 1399 - 22 ذي القعده 1441 - 14 ژولاي 2020
صفحه اصلي/قرآن

فضیلت و خواص سوره "ق"

فضيلت و خواص سوره "ق"

ق و نام ديگرش «باسقات» پنجاهمين سوره قرآن است كه مكي و 45 آيه دارد.

 
 
گفته اند كه در هيچ خانه اي هر روز تلاوت سوره «ق» نمي شود مگر آن كه صاحب آن خانه هميشه با دولت و عزت و سعادت و كرامت بوده باشد و از ذلت محفوظ مي ماند. 1
از رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم روايت شده: هر كس سوره «ق» را قرائت كند خداوند سختي ها و سكرات مرگ را بر وي آسان مي كند. 2
از امام باقر عليه السلام نيز روايت شده است: هر كس در نمازهاي واجب و يا مستحب خود سوره «ق» را قرائت نمايد خداوند در روزي او، وسعت ايجاد كرده و در روز قيامت كتاب اعمال او را به دست راستش داده و از او به آساني حسابرسي مي كند.3

 
آثار و بركات سوره

1) بهبود بيماري صرع
از پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم نقل شده است: اگر اين سوره را بنويسند و بر كسي كه دچار حمله صرع شده بياويزند به هوش آيد...4
 
2) زياد شدن شير در زن شيرده
 از رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم نقل شده: ...اگر نوشته اين سوره را به همراه زني كه شيرش كم است قرار دهند شير او زياد مي شود.
هم چنين آمده كه براي زياد شدن شير اين سوره را در ظرفي بنويسند و پس از شستن آن، زن كم شير از آن آب بنوشد.5
از امام باقر عليه السلام نيز روايت شده است: هر كس در نمازهاي واجب و يا مستحب خود سوره «ق» را قرائت نمايد خداوند در روزي او، وسعت ايجاد كرده و در روز قيامت كتاب اعمال او را به دست راستش داده و از او به آساني حسابرسي مي كند
3) زياد شدن روزي
 جهت وسعت رزق و روزي سه بار رو به قبله بخواند اثري عجيب دارد. 6
 
4)  رفع ترس و اضطراب
جهت برطرف شدن ترس و دلهره بنويسند و با آب باران بشويند و از آن آب بنوشند. 7

 
ختومات مجرب

1) براي دولت و گشايش كارها بايد اين آيه را 350 مرتبه بخواند كه از مجربات است. 8
«قل ان الفضل بيدالله يؤتيه من يشاء و الله ذوالفضل العظيم»
2) براي زياد شدن روزي و عزيز شدن روزي 15 مرتبه اين آيه را بخواند.
«يا الله المحمود في كل فعاله» 9
 
منبع : پايگاه اينترنتي انهار
بصيرت _گروه دين و انديشه تبيان

پي نوشت ها:
(1) درمان با قرآن، ص 102
(2)مجمع البيان، ج9، ص233
(3)ثواب الاعمال، ص115
(4)تفسيرالبرهان، ج5، ص125
(5) همان
(6) درمان با قرآن، ص 102
(7) همان
(8)همان
(9) همان
منابع:«قرآن درماني روحي و جسمي، محسن آشتياني، سيد محسن موسوي ، درمان با قرآن، محمدرضا كريمي» 
تعداد بازديد:10739 آخرين تغييرات:89/10/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر