جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/قرآن


 
 


 


 


 
خروجي RSS

صادق تبار

صادق تبار

شد باصفا خانه ‏ى توحيد نور خدا در افق تابيد


شد باصفا خانه ‏ى توحيد
نور خدا در افق تابيد
شد با صفا خانه‏ ى توحيد
ششم امام جان به قربانش
يک گل شکفت از گلستانش
شد باصفا خانه‏ ى توحيد
نسل بتول آيت کوثر
هفتم امام نسل پيغمبر
شد باصفا خانه‏ ى توحيد
موساى کاظم گل ايمان
گلواژه‏ ى معنى قرآن
شد باصفا خانه ‏ى توحيد
نور وجود گشته تابنده
هستى زند بر رخش خنده
شد باصفا خانه‏ ى توحيد
صادق تبار حضرت کاظم
زهرا نسب چون على عالم
شد باصفا خانه‏ ى توحيد
يک جرعه از جام احسانش
شيرين کند کام يارانش
شد باصفا خانه‏ ى توحيد
ميلاد او برهمه تبريک
برمهدى فاطمه تبريک
شد باصفا خانه‏ ى توحيد
 
غلامرضا ساز گار (ميثم)
گروه دين و انديشه تبيان 
تعداد بازديد:1179 آخرين تغييرات:89/10/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر