شنبه 3 فروردين 1398 - 16 رجب 1440 - 23 مارس 2019
صفحه اصلي/خانواده

به چه قیمت بچه دار می شوید؟

به چه قيمت بچه دار مي شويد؟

تا به حال فکر کرديد که چرا مي خواهيد بچه دار شويد؟

 
تا به حال فکر کرديد که چرا مي خواهيد بچه دار شويد؟ آيا براي بچه دار شدن همين کافي است که بگوييم دلمان بچه مي خواهد يا ديگر از سکوت خانه خسته شده ايم و...
آيا پيامد عمل فيزيکي لذت جويانه رابطه جنسي كافيست كه يک زن و مـرد را پدر و مادر بناميم؟ فکر کرده ايد که پدري كردن و مـادري كـردن يعني چه؟ يا يک پدر و مادر در قبال موجودي که خود مسبب وجود اويند چه وظايفي دارند؟  آيا به اين نکته انديشيده ايد که صلاحيت بر عهده گرفتن اين مسئوليت بزرگ را داريد؟ و هزاران آياي ديگر...
 
اگر با يک نگاه مسئولانه، جستجوگرانه و واقع بينانه به پدر و مادرها بنگريد، خواهيد ديد که بسياري از آنان به دلايل متعدد اجتماعي، فرهنگي و زيستي بچه دار شده اند، بدون آنکه به عواقب پذيرفتن اين امر مهم آگاه باشند و آن را پذيرفته باشند؛ فقط به صرف پدر و مادر بودن، فرزند دار شده اند.
 
بشر در تمام اعصار سعي کرده است آنچه را که دوست دارد و متمايل به  داشتن آن است را تجربه کرده و به دست آورد؛ اكثريت قريب به اتـفـاق ما، به خاطر وجود حس خود خـواهـي متمايل هستيم  بچه دار شويم، مي گوييد نه...
 
 دلايل زير را بخوانيد:
 
بچه دار مي شويم تا
 
* قابليت هاي زيستي خود را محک بزنيم: برخي از انگيزه هاي زيستي ناخودآگاه و تحميلي براي حفظ بقاء، باعث مي شود که بدون تفكر بچه دار شويم. لذا، بهتر است غرايزمان را تحت کنترل بگيريم.
 
* مي خواهيم والدينمان را به آرزوي نوه دارشدنشان برسانيم: افرادي كه استقلال فكري ندارند و نيازمند تاييد والدينشان هستند، براي کسب رضايت آنان بچه دار مي شوند. لطفا، براي خودتان زندگي كنيد.
 
* ما خيلي بچه دوست داريم : اين نمودي از خودخواهي ما نيست؟ بهتر است براي ارضاي اين ميلتان تا زماني که شرايط بچه دار شدن را نداريد، با بچه هاي دور وبرتان سر وکله بزنيد تا هم اين ميلتان را ارضاء کرده باشيد و هم با روحيات کودکان آشنا شويد و براي تربيت کودک خود تجربه هاي مفيدي را کسب نماييد.
به چه قيمت بچه دار مي شويد
* بدون بچه، زندگي صفايي ندارد: برخي از افراد معتقدند که اركان خانواده با وجود بچه مستحکم و پابرجا مي ماند. آيا واقعا اين چنين است؟ آيا اين نشاني از ناامني اجتماعي نيست؟ بهتر اين است که با ارتباطات موثر دو طرفه، رابطه خود و همسرتان را بهبود بخشيده و تضمين کنيد.
 
*همسرم بچه مي خواهد: گاهي بچه دارمي شويم تا همسرمان را بابت اين موضوع از دست ندهيم و بدين طريق رابطه مان را حفظ کنيم.  آيا اين استفاده ابزاري از بچه دار شدن نيست؟
 
* ناممان را زنده نگهدارد: آيا اين تفكر ساده لوحانه و متكبرانه صحيح است که  بچه دار شويم تا نسلمان منقرض نشود.
شايد اکثريت بگويند که يکي از دلايل فرزند دار شدن، همين نياز متكبرانه است؛ اما آيا بهترنيست که با در نظر گرفتن ديگر جوانب اين امر خطير و مهم، به اين خواسته خود جامه عمل بپوشانيم؟
 
* فرزند، عصاي دوران سالخوردگي است: برخي به خاطر ترس از ناتواني و بي کسي دوران پيري بچه دار مي شوند. اشتباه نگيريد. توجه به اين نکته حائز اهميت است؛ اگر چه يکي ازحقوق والدين بر فرزند و از وظايف مهم و ضروري فرزندان بر والدينشان مهرباني و مراقبت از آنان در اين سنين است، اما به نظر شما، بچه دار شدن به صرف داشتن يک عصاي پيري، نگرش خودخواهانه و سوء استفاده گرانه والدين نيست؟
بسياري از پدر و مادرها  به دلايل متعدد اجتماعي، فرهنگي و زيستي بچه دار شده اند، بدون آنکه به عواقب پذيرفتن اين امر مهم آگاه باشند و آن را پذيرفته باشند؛ فقط به صرف پدر و مادر بودن، فرزند دار شده اند
* مي خواهم بارداري و زايمان را تجربه کنم: لطفا خواهان تجربه اين نوع تجارب خودخواهانه نباشيد. بهتر است  ديگر منابع کسب لذت در زندگي را جايگزين چنين تجربه اي نماييد.
 
* ديگران نگويند: فلاني اجاق کور است: آيا حتما لازم است که با نداشتن شرايط لازم براي فرزند دار شدن، توانايي بارور بودن خود را به ديگران ثابت کنيم؟ به نظر شما اين نشانه اي از شخصيت منفعل شما نيست؟ در جستجوي کسب اعتماد به نفس باشيد تا  تحت تاثير چنين گفتمانهاي سطحي و پيش پا افتاده قرار نگيريد تا به موجب آن چنين رفتار منفعلانه اي داشته باشيد. 
 
 * بچه چراغ خانه و نمك زندگي است: برخي بچه را اسباب سرگرمي و رهايي از زندگي زناشويي يكنواخت و كسالت بارمي دانند. لطفا براي ايجاد تنوع و نوآوري در زندگيتان، موجود زنده اي به نام "بچه" را قرباني نکنيد.
 
* اگر ما بچه دار شويم، او چه شکلي خواهد بود:  بعضي از زن و شوهرها به خاطر حس کنجکاوي، خودخواهي و گاها عدم رضايت از ظاهر و چهره خود و ديگر فاکتورهاي اين چنيني دوست دارند بدانند فرزند آينده آنها چه شكلي خواهد بود.
به چه قيمت بچه دار مي شويد
*برخي به لحاظ خود بزرگ بيني و احساس برتري فکر مي کنند بايستي با توليد مثل خود، نسل آينده را نيز تضمين کنند. يک روي سکه کاملا صحيح و بجا است اما درديگر روي سکه، اگر همين افراد مهارت لازم فرزند پروري را نداشته باشند، چه مي شود؟
 
* بچه وسيله اي براي فخر فروشي و کسب افتخار است: افراد به اصطلاح بي عرضه و بي كفايتي که نتوانسته اند در طول زندگيشان عملکرد موثر و مفيدي داشته باشند؛ بچه دار مي شوند و فرزندان خود را مجبور مي کنند، در رشته دلخواه آنان تحصيل کنند يا قهرمان ورزش و ديگر فعاليت دلخواه آنان شوند و بدين طريق آرزوهاي دست نيافتي خود را کسب نمايند و مايه مباهات خود را فراهم آورند، به نظرشما اين نشانه چه چيزي مي تواند باشد؟
 
*کودک گامي براي رسيدن به اهداف و آرزوهاي برآورده نشده والدين است: برخي از افراد دوران کودکيشان مملو از آرزوها و تخيلات سركوب شده است، بچه دار مي شوند تا در آينده با برآورده کردن تمام نيازهاي فرزندانشان، به نيازهاي سركوب شده دوران كودكيشان جامه عمل بپوشانند و به ديگران نشان دهند که يك پدر و يا مادر نمونه چگونه پدر و مادري مي باشند.
 
*طرز تلقي برخي از زوجين جوان آن است که با بچه دار شدن مي توانند در جرگه بزرگسالان قرار بگيرند: اين يک  طرز تفکر کاملا کودکانه و ساده انديشانه است، آيا بهتر نيست روش ديگري براي اثبات بزرگ شدنتان انتخاب کنيد؟
 
* استفاده ابزاري از کودکان: خوشبختانه شدت اين مسئله در جامعه امروزي تا حدودي کاهش يافته است.  اما با اين حال، هنوز والديني هستند که از کودک به عنوان منبع درآمد و كمك خرج خانه استفاده مي کنند.
 
*دلمان فرزند دختر يا پسر مي خواهد ( تبعيض جنسيت): برخي از زن و شوهرها با داشتن يک يا چند فرزند و حتي گاها در اولين فرزندشان خواهان پسر يا خواهان دختر مي باشند تا بدين طريق به آرزوهاي خود دست يابند. آيا اين طرز فکر، پيروي از آداب و رسوم و فرهنگ متحجرانه  نيست؟ واقعا دراين قرن، جاي خجالت است که چنين طرز تفکري داشته باشيم؟ چرا قدردان داشته هاي خود نيستيم؟ 
 
* به خاطرهمرنگي با ديگران و همانند آنان شدن، بچه دار مي شويم : برخي به خاطرعدم اعتماد به نفس، ترس از طرد شدن و اطاعت کورکورانه از اصول تعصب آميز و نامعقول تحت تاثير شرايط  فرهنگي و قومي قرار مي گيرند و انديشه و گفته هاي ديگران را بر صلاح  خود ترجيح مي دهند. 
به چه قيمت بچه دار مي شويد
*  هرزني آرزوي مادر شدن را دارد: به خاطر حرف مردم و ارضاء مهر مادرانه مان، تسليم افكار نشات گرفته از عواطفمان شده و بچه دار مي شويم. شما اين رفتار را چگونه تفسير و تحليل مي کنيد؟
 
* بارداريهاي ناخواسته و برنامه ريزي نشده: با سهل انگاري برخي از زوجين، کودکاني متولد مي شوند که والدين بدون هيچ قصد قبلي و بي دليل آنها را به اين دنيا دعوت مي کنند؟ به نظر شما مهمان ناخوانده بودن و بي دليل زاييده شدن و محصول ناخواسته رابطه جنسي  بودن چه عواقبي مي تواند داشته باشد؟!
 
* نوشتن اين گزينه ، حقيقتي تلخ است که بيانش تلخ تر مي باشد، متاسفانه برخي بي دليل و بدون هيچ برنامه، انگيزه و تمايلي، توليد مثل مي كنند و موجودات بي گناهي را به صحنه روزگار ملحق مي کنند. واقعا آخر و عاقبت چنين کودکاني چه خواهد شد ... 
 
مي بينيد، اگرندانيم پدري كـردن و مـادري كـردن  يعني چه؟  اگر ندانيم و نخواهيم بدانيم که آيا شـايسته نام مادري و پدري هستيم يا نه؟ اگراطلاعي از وظايف سخت و مهم نقش والديني نداشته باشيم، و هزاران اگر ديگر، در آن صورت پدر و مادر شدن سهل و راحت است. 
 
با اين اوصاف و با توجه به دلايل و تفاسير مطرح شده در فوق، بهتر نيست که پيش از اقدام به بچه دار شدن شايستگي و صلاحيتهاي اجتماعي، هيجاني، فكري، جســمي و مـالي خود را مورد ارزيابي قرار دهيد و صلاحيت پرورش کودک را در خودتان به وجود آوريد تا بتوانيد نيازهاي بجاي نسل آينده را تامين نماييد تا هم خود از اين ماحصل زندگي زناشويي تان، نهايت لذت را ببريد و هم در پيشرفت جامعه تان گامي بزرگ و ارزشمند برداشته باشيد.

 
بخش خانواده ايراني سايت تبيان - نسرين صفري
 
 

مقالات مرتبط
 
تعداد بازديد:1857 آخرين تغييرات:89/10/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر