یکشنبه 30 دي 1397 - 14 جمادي الاول 1440 - 20 ژانويه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

فروش دنیا

فروش دنيا

اگر دنيا را بهت بدهند، چکار مي کني؟

به مظفر گفتند: اگر دنيا را بهت بدهند، چکار مي کني؟ گفت: مي فروشم و مي روم خارج.

خار

مظفر خار را از دستش درآورد، ديد دارد خون مي آيد. دوباره خار را کرد توي دستش.

سرگرمي

بيژن جان چرا سرت را جلوي بخاري گرفته اي؟
چون آقا معلم گفته که هر وقت بيکار شديد سرتان را با يک چيزي گرم کنيد!

تفاوت

من وقتي چاي مي خورم خوابم نمي برد.
من برعکس تو هستم. وقتي که خوابم مي برد چاي نمي خورم.

دليل

قاضي: تو چرا هميشه از ديوار مردم بالا مي روي؟
دزد: به اين ها بگو که چرا هميشه در خانه هايشان بسته است!

جهت پرواز پرستوها

معلم: احمد، بگو ببينم، پرستوها کي به سمت جنوب پرواز مي کنند؟
احمد: وقتي دمشان به سمت شمال باشد!

سيب زميني

دکتر به ديوانه ها گفت: فرض کنيد که سيب زميني هستيد که روي ماهي تابه دارد سرخ مي شود.
ديوانه ها بالا وپايين پريدند، بجز يک نفر .
آقاي دکتر پرسيد : تو چرا بالا وپايين نمي پري؟
گفت: آخه من ته ماهي تابه چسبيده ام.

خنده يا گريه
فروش دنيا

پسر با گريه به طرف مادرش دويد وگفت: مامان جون، بابا با چکش روي انگشت خودش زد.
مادر: خوب اين که گريه ندارد. کمي هم خنده دارد!
پسر: من هم اولش خنديدم . اما بابا توگوشم زد.
 
لطيفه هاي ريزه ميزه_لطيفه هاي شيرين ايراني
تنظيم:نعيمه درويشي_تصوير:مهديه زمردکار
بخش کودک و نوجوان
مطالب مرتبط
کله قند
پسرک و بستني فروش
زرنگ بازي
بند موبايل
تصادف دوباره
دندان مصنوعي
چاه آب
گربه خوب
همسايه ناشي
سگ فلج 
تعداد بازديد:958 آخرين تغييرات:89/10/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر