جمعه 3 خرداد 1398 - 19 رمضان 1440 - 24 مي 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

جنگ ستارگان در راه است ؟!

جنگ ستارگان در راه است ؟!

دانشمندان به سازمان ملل متحد اخطار دادند اين سازمان بايد براي برخورد با بيگانگان فضايي برنامه هايي را آماده کرده و کشورها را براي همکاري جهاني برانگيزد زيرا هيچ تضميني وجود ندارد که اين موجودات با انسانها رفتاري دوستانه داشته باشند.

 
دانشمنداني از دانشگاه هاي کمبريج، اوپن، سنت اندروز و مدرسه علوم ديني "پاسيفيک لوتران" اخطار دادند دولتهاي جهان در صورت برقراري تماس بيگانگان فضايي با زمين بايد براي اجراي برنامه هاي هماهنگ شده آمادگي کامل داشته باشند و سازمان ملل متحد نيز بايد بخشي را با عنوان دفتر "امور فرازميني" راه اندازي کند تا در اين بخش به برنامه ريزي و طراحي نقشه هايي براي چگونگي برخورد با بيگانگان فضايي پرداخته شود.
اين اظهارات قسمتي از نسخه نشريه علمي Phil. Trans با تمرکز کامل بر حيات فرازميني است، اين نشريه به انجمن سلطنتي علوم اختصاص داشته و به تازگي منتشر شده است. در اين مقاله دانشمندان تمامي جنبه هاي تحقيقات براي يافتن حيات فرازميني را از جنبه نجومي و زيستي گرفته تا جنبه سياسي و مذهبي که پس از مواجهه با بيگانگان فضايي اهميت پيدا خواهند کرد مورد بررسي قرار داده اند.
بر اساس گزارش گاردين، اين دانشمندان با تاکيد بر نياز به همکاري جهاني و برنامه اي دقيق تحت پشتيباني نهاد سياسي قانوني و جهاني، اعلام کردند سازمان ملل متحد در حال حاضر مکانيزم از پيش آماده "کميته استفاده صلح آميز از فضا" را در اختيار دارد و مي تواند از آن در راستاي برنامه ريزي براي مقابله با بيگانگان فضايي استفاده کند.
به گفته اين دانشمندان سازمان ملل بايد بخش امور فرازميني اين سازمان را راه اندازي کرده و با اين پديده همانطور جدي برخورد کند که براي مقابله با برخورد اجرام کيهاني با زمين برخورد کرده است. به گفته "سايمون کنوي موريس" استاد پاليوبيولوژي تکاملي دانشگاه کمبريج، هرکس که براي تماس برقرار کردن با بيگانگان فضايي برنامه ريزي مي کند، بهتر است خود را براي شرايطي سخت آماده کند.
به گفته وي حيات در هر گوشه ديگري از جهان هستي مي تواند شباهتهاي زيادي با حيات بر روي زمين داشته باشد، به ويژه اگر اين حيات بيگانه از سياره اي شبه زميني به وجود آمده باشد زيرا در جهانهاي شبه زميني مي توان ساختارهاي زيستي مولکولي مشابه زمين يافت. اين به آن معني است که بيگانگان فضايي مي توانند به ما شباهت داشته باشند و اين شباهت مي تواند در زمينه گرايش ذاتي انسان به خشونت نيز صحت داشته باشد.
وجود يا عدم وجود بيگانگان فضايي و نحوه برخورد آنان با ساکنان زمين مساله ايست که امروزه ذهن بسياري از دانشمندان را به خود معطوف کرده است و تا کنون در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
موضوع حمله بيگانگان فضايي به زمين چند وقتي است که ذهن سياستمداران و افراد سرشناس جهان را دوباره به خود معطوف کرده است. اولين بار بعد از راه اندازي پروژه ستي تعداد بسياري از دانشمندان نسبت به فعاليت هاي اين پروژه و عواقب آن اخطار دادند. بعد از آن، مدتي اظهارات گاه و بيگاه توسط افراد مختلف ادامه داشت تا اين که چند وقت پيش استيون هاوکينگ زنگ خطر را دوباره به صدا درآورد و نسبت به اتفاقات ناخوشايندي که ممکن است در صورت ارتباط با فرازميني ها رخ دهد هشدار داد. او معتقد است: "اگر موجودات فضايي، ما را ملاقات کنند به گمان من نتيجه چنين ملاقاتي بسيار مشابه اولين سفر "کريستف کلمب" به آمريکا خواهد بود. نتيجه اي که چندان به نفع بومي هاي آمريکا تمام نشد."
استيون هاوکينگ
بعد از اظهار نظر عجيب هاوکينگ، بحث فرازميني ها دوباره بر سر زبان ها افتاد و شايعاتي نظير "پايان دنيا در 2012" به اين مطالب بيشتر دامن زد تا جايي که سازمان ملل در يک اقدام جالب سفيري را به منظور خوشامدگويي به بيگانگان فضايي انتخاب کرد تا در صورت قرارگيري در شرايط ورود فضايي ها به زمين ، فردي براي برقراري ارتباط با آنها در کره خاکي حضور داشته باشد. «مزلان اوثمن» در کنفرانس جامعه علمي رويال در باکينگهام پست جديد خود را اعلام کرد و وظايف خود را درباره گفتگو با بيگانگان فضايي که به زمين مي آيند و برقراري ارتباط با آنها تشريح کرد. با انتخاب و شکل دادن به چنين پستي ، زماني که يک فضايي به زمين بيايد و بخواهد تا او را نزد رئيس ببرند، همه خواهند دانست که اين رئيس خانم اوثمن است.
در کنار تمام مطالب بالا اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيد که فضاپيماي کپلر که به منظور بررسي و شناخت سيارات فراخورشيدي پرتاب شده است هر از چند گاهي خبرهايي از يافتن يک سياره فراخورشيدي زمين مانند ارسال مي کند که اين موضوع نيز امکان حيات فرازميني را تقويت مي کند.
وجود يا عدم وجود بيگانگان فضايي و نحوه برخورد آنان با ساکنان زمين مساله ايست که امروزه ذهن بسياري از دانشمندان را به خود معطوف کرده است و تا کنون در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
 
خبر به نقل از: مهر
فرآوري: م.ح.اربابي فر
بخش دانش و زندگي 
تعداد بازديد:1208 آخرين تغييرات:89/10/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر