پنج شنبه 14 فروردين 1399 - 8 شعبان 1441 - 2 آپريل 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

سلام به جنگل سبز

سلام به جنگل سبز

به آسمان آبي به غنچه هاي خندان

سلام به جنگل سبز
به آسمان آبي
به غنچه هاي خندان
به روز آفتابي
 
سلام به هر ستاره
به ابر پاره پاره
به دانه اي که از خاک
درآمده،دوباره
 
 
سلام به هر دل پاک
به هر دل پراميد
سلام به آن  شب تار
که عاقبت  شد سفيد
 
سلام به دشت و دريا
سلام به کوه و صحرا
سلام به روي ماهِ
بچّه هاي باصفا
سلام به جنگل سبز
ترانه هاي کودکان
تنظيم:نعيمه درويشي_تصوير:مهديه زمردکار
مطالب مرتبط 
تعداد بازديد:1346 آخرين تغييرات:89/10/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر