پنج شنبه 2 بهمن 1399 - 7 جمادي الثاني 1442 - 21 ژانويه 2021
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

اداره امور مبلغين

روحانيت در طول تاريخ اسلام نگهبان شريعت بوده و هدفي جز آگاه ساختن مردم به احكام و تعاليم دين نداشته است . اسلام شأن و منزلت خاصي براي عالمان دين قائل است ،تا آنجائيكه امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند : اِنَّ العُلَماءَ وَرَثَةالاَنبياء؛از اين رو همان گونه كه انبياي الهي در را ترويج و تبيين احكام از هيچ كوششي فرو گذار نمي كردند ، روحانيت نيز بايد اين نقش را به نحو مطلوب ايفاء نمايند .

با توجه به تاثير گذاري رو حانيت در جامعه بشري و خاصه اسلامي توجه به وظايف و مسئوليتهاي اين قشر بسيار مهم است .

عوامل كه باعث مي باشد روحانيت تاثير گذار بر بشريت باشد عبارتند از : تزكيه نفس ،ساده زيستي ،مرزباني شريعت، اشاعه فرهنگ ديني ، بدعت زداي از دين ،حفظ وحدت ، بصيرت سياسي و اجتماعي ،حمايت از محرومين و دفاع از ارزشهاي اسلامي  .

وظايف اصلي اداره امور مبلغين

يكي از حساسترين رسالت سازمان فعاليت در عرصه و حوزه هاي تبليغات ديني و پاسخگويي به نيازهاي ديني و مذهبي جامعه است كه اين مهم با همه سنگيني اش بر دوش اداره امور مبلغين نهاده شده است و اين اداره با استعانت از خداوند منان و توجهات ولي عصر امام زمان (عج)‌طبق توان و امکانات و ظرفيت هاي موجود با كمك كارشناسان متعهد و دلسوز ايفاي نقش مي نمايد كه ذيلا به شرح وظايف اصلي رئيس اداره و كارشناسان اشارت اجمالي مي شود .

 

وظايف اصلي اداره امور مبلغين سازمان تبليغات اسلامي

1- نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي اعزام مبلغ ،‌روحانيون مستقر و طرح هجرت بلند مدت در مناسبت ها همايشها و گردهمايي ها و آموزشهاي عمومي و تخصصي تبليغي .

2- ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي اعزام مبلغ ، روحانيون مستقر و طرح هجرت بلند مدت .

3- درخواست گزارش عملكرد از واحدهاي مجري اداره امور مبلغين .

4- تهيه گزارش از اجراي ماموريتهاي تبليغي و ارسال به مقامات مافوق .

5- ارائه پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي در زمينه تبليغي به مقامات مافوق .

6- نظارت و پيگيري شيوه فعاليتهاي اداره امور مبلغين .

7- فراهم آوردن زمينه هاي همكاري گسترده تبليغات ديني از طريق رسانه هاي همگاني و ...

8- شركت در جلسات و كميسيونهاي تبليغي و فرهنگي و هنري در ادارات و ارگانهاي رسمي استان .

9- سعي در بهره گيري از وسائل و امكانات ساير سازمانها براي همكاري تبليغات ديني .

10- تهيه طرحهاي تبليغي و ارائه خط مشي لازم .

11- برنامه ريزي در خصوص بزرگداشت اعياد و ماسم مذهبي در طول سال .

12- انجام ساير امور ارجاعي محوله به پست سازماني .

13- ايجاد زمينه هاي همكاري و هماهنگي  و تعامل كاري با مديريت حوزه علميه خراسان و دفتر تبليغات اسلامي مشهد مقدس .

 

اعزام در فعاليت هاي مختلف در طول سال

پس از مراحل اموزش مبلغين برنامه ريزي جهت اعزام آنها بعمل مي آيد که ضعيت اعزام را مي توان به صورت ذيل دسته بندي نمود :

1 _ اعزام دراز مدت : اعزام دراز مدت در قالب دو طرح

الف : روحانيون مستقر

ب : طرح هجرت بلند مدت در سطح استانهاي كشور بويژه استانهاي شمالي ، جنوبي و رضوي بعمل مي آيد .

2 _ اعزام كوتاه مدت : كه شامل طرحهاي ماه محرم ، اربعين ،ماه رمضان ، ايام فاطميه و ... مي شود .

3 _ اعزام ايام خاص و مناسبتهاي ملي و مذهبي ويژه از قبيل دهه مبارك فجر ، هفته معلم ، هفته وحدت .

4 _ اعزام شبهاي جمعه كه اين نوع اعزام در 6 ماه دوم سال با توجه به اينكه كارهاي كشاورزي در روستاها كمتر است در شبهاي جمعه به عمل مي آيد.

شرايط لازم جهت جذب مبلغين

1 _ تابعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2 _ اعتقاد قلبي و عملي به ولايت امر و نظام ولايي مطلقه کشور

3 _ ارائه گواهي معتبر از دروس حوزوي از شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه علميه خراسان

4 _ ارائه مدرك قبولي تحصيلي (سيكل به بالاتر)با ميانگين حداقل معدل 14.

5 _ التزام به شركت در آزمون كتبي و دوره آموزشي كوتاه مدت و يا بلند مدت .

6 _ التزام به اعزام به مناطق محروم كشور به مدت پنج سال

7 _ اشتهار به حسن شهرت و بر خورداري از سابقه خوب در حوزه علميه و جامعه .

8 _ توان انجام تبليغ از نظر جسمي و روحي.

9 _ ملبس بودن به كسوت شريف لباس روحانيت و حفظ شئونات حوزوي .

10 _ حداقل سن 18 و حداكثر 40 سال

11 _ اشتغال به رسائل و مکاسب

تعداد بازديد:6222 آخرين تغييرات:84/12/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر