سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اكتبر 2019
صفحه اصلي/خانواده

این گونه مردتان را پایبند کنید

اين گونه مردتان را پايبند کنيد

در بسياري از جلسات مشاوره به کرات با اين سوال خانم ها مواجه شده ام که مي پرسند چه کنم همسرم به من بيشترعلاقه مند شود و فکر خيانت به سرش نزند؟


اين گونه مردتان را پايبند زندگي کنيد
در بسياري از جلسات مشاوره به کرات با اين سوال خانم ها مواجه شده ام که مي پرسند چه کنم همسرم به من بيشترعلاقه مند شود و فکر خيانت به سرش نزند؟ مي ترسم که از زندگي با من راضي نباشد چه کنم رضايتش را جلب کنم و روز به روز عاشقتر؟ چه جوري مي تونم همسرم را پايبند زندگي با خود کنم؟
شايد شما هم به  کرات از خود، چنين سوالاتي پرسيده باشيد و حتي از دوستان و آشنايان خود راهکارهايي را نيز دريافت کرده باشيد که بعضا موفقيت آميز بوده و گاهي خير.
در ادامه مقاله اي که پيش روي شماست سعي شده با يک نگاه روان شناختي و استناد به تفاوتهاي شخصيتي و رواني مردان و زنان راهکارهايي ارائه گردد تا به اين طريق توانسته باشيم به اين نوع از سوالات و استرس هاي خانم ها پاسخ داده باشيم و بانواني را که در جستجوي سازگاري بيشتر با همسر خويش هستند ياري نمائيم.
به اين راهکارها توجه نمائيد:
 
*به انتخاب آگاهانه و قلبي خود اطمينان داشته باشيد.
يقين داشته باشيد که از روي احساس همسرتان را انتخاب نکرده ايد، و اگر هم اين چنين بوده حالا هم او را دوست داريد و مي خواهيد تا آخر عمر کنار او بمانيد و زندگي مشترکتان را با او تجربه کنيد. به دنبال ويژگي ها و صفات مثبتي در وي باشيد که در دوران مجردي دوست داشتيد  مرد دلخواه شما داراي آن خصوصيات باشد و همسرتان را به خاطر دارا بودن آن ويژگي ها تحسين و مورد تکريم قرار دهيد و به او يادآوري کنيد که شما به خاطر اين خصوصيات او احساس تفاخر، سربلندي و خوشبختي مي کنيد. 
اين گونه مردتان را پايبند زندگي کنيد
*شخصيت واقعي خود را بروز دهيد.
يکي از مهمترين خصلت هاي زنانه که مردان بسيار خواهان آن هستند و حتي آن را در انتخاب هايشان جستجو مي کنند ابراز ماهيت حقيقي توسط زن است. خودتان را همان گونه که هستيد نشان دهيد نه کمتر، نه بيشتر. تحقيقات نشان داده است زناني که بعد از ازدواج تغيير رويه و شخصيت مي دهند به احتمال بيشتري از زندگي پايداري برخوردار نخواهند بود و بيشترين درصد آمار طلاق متعلق به آنهاست.
 
*استقلال و توانايي هاي خود را ثابت کنيد.
مردان از زناني که استقلال فکري و عملي دارند، رضايت بيشتري داشته و ذاتا از زنان وابسته و متکي بيزارند. به همان اندازه که استقلال شما، نشاني از قدرت شما براي اوست، به همان ميزان عدم توانايي و وابستگي شما موجب دلسردي وي از زندگي خواهد شد. به همسرتان نشان دهيد که نظرات وي براي شما ارزشمند است و شما از آنها استقبال مي نمائيد، و در عين حال، خود نيز توان انجام کارها را داريد، که بدين ترتيب شما توانسته ايد از يک سو هم استقلال خود را به او نشان دهيد و از سوي ديگر، او را متوجه ساخته ايد که شما در همه شرايط خواهان نظر و انديشه مرد زندگيتان هستيد و خودراي و مستبدانه با مسائل برخورد نمي کنيد.
 
يکي از مهمترين خصلت هاي زنانه که مردان بسيار خواهان آن هستند و حتي آن را در انتخاب هايشان جستجو مي کنند ابراز ماهيت حقيقي توسط زن است
* علاقه و محبت خود را ابراز کنيد.
به همسرتان نشان دهيد که او را با تمام خوبي و بديهايش دوست مي داريد و علاقمند به خويشتن حقيقي اوئيد و به زندگي با او متمايليد و علاقه منديهاي او براي شما نيز ارزشمند است. از جنبه هاي مثبت شخصيتي وي  بسيار سخن بگوئيد و وي را به خاطر دارا بودن آن خصيصه ها  تحسين نمائيد. اين رفتار شما به وي اطمينان خواهد داد که شما حقيقتا او را آن گونه که هست، دوست داريد، چرا که براي مردان حتي  تصور اين که همسرشان آنها را برگزيده اند تا به اهداف حتي جامعه پسند همچون تاهل،زندگي مناسب وپدر نمونه براي فرزند و ... دست يابند، ناراحت کننده و عذاب آور است.
 
*جداً از مقايسه او با ديگران اجتناب کنيد.
بسياري از زنان تقاضاها و چشم و هم چشمي ها و حسادت خود را با برخوردها و داشته هاي ديگران بيان مي کنند. شوهر دوستم براي تولدش، فلان چيز را خريده است و يا شوهر خواهرم چنين و چنان مي کند اما تو چي؟ بعد اين همه سال ...
مقايسه و انتقاد همچون ويروس به بدنه زندگي شما آسيب وارد مي کنند و به مرور زمان و به طور تدريجي زندگي تان را به تباهي مي کشاند. اين دو مولفه دشمن صميميت است و مردان بسيار حساس به آنها.
 
*هيچ گاه اقتدار و قدرت او را خدشه دار نکنيد.
غرور مرد، همچون قوت روزانه برايش ارزشمند است و هرگز در بدترين شرايط نيز حاضر به شکستن آن نيست و اگر شما براي مقابله با مشکلاتتان اين صفت را تهديد نمائيد بدانيد با دستان خود تيشه بر ريشه زندگي خود زده ايد و مردانگي او را زير سوال برده ايد و باعث فرو ريختن اقتدار مردتان شده ايد. با بيان جملاتي همچون: تو بي لياقتي و بي عرضه، نمي توني و...  شما بايستي فاتحه صميميت و عشقتان را بخوانيد.
اين گونه مردتان را پايبند زندگي کنيد
*نقش بازي نکنيد.
اعتماد و صداقت خود را به او نشان دهيد و هرگز سعي نکنيد براي جلب توجه همسرتان برايش نقش بازي کنيد، چرا که مردان به تمامي ترفندهايي که زنان براي رفع حاجات خود بدانها دستاويز مي شوند، آگاهند. لذا براي جلوگيري از شک و ترديدهاي او به صداقتان و ترس آنان از متعهد شدن به گفتگوهاي شما و اجتناب از پذيرش برچسب دسيسه گري بهتر است رک و راست و بدون هيچ اغواگري نيازها و خواسته هاي خود را بيان کنيد.
 
*توانايي ها يي همسرتان را تاييد کنيد.
مردان نياز شديدي به تاييد شدن دارند . او را صاحب برترين و بهترين توانايي ها بدانيد و او را شايسته ترين شوهر معرفي کنيد، مردان با تاييد شدن، عشق و صميميت بيشتري را ابراز خواهند نمود.
 
*مردان از شنيدن نصيحت و پند و اندرز متنفرند.
با نصيحت نکردن،زندگيتان را گرمتر و عاشقانه کنيد.مردان بنا بر طبيعتشان بسيار متمايلند خود به تنهايي مشکلاتشان را حل کنند. در صورت تمايل و درخواست کمک از سوي شما به ياريش بشتابيد در غير اين صورت تقلا نکنيد و بالاجبار وي را وادار به مشاوره با خود نکنيد.
 
*همسرتان را ياريگر خود در مواقع بروز مشکلات بدانيد و او را حلال مشکلات خود .
مشکلتان را به او بگوئيد و از او بخواهيد به شما  کمک کند  تا آن را حل کنيد. اين رفتار شما باعث خواهد شد که او به خود اعتماد بيشتري نمائيد و به اقتدار و نقش مهم خود در زندگي شما ببالد و احساس مسئوليت نمايد.
اين گونه مردتان را پايبند زندگي کنيد
*با سبک وشيوه زندگي مرد سازگاري کنيد.
اگر مردي احساس کند همسرش قصد بر آن دارد که تغيير و تحول اساسي در زندگيش بدهد، احساس نگراني خواهد نمود و بي ترديد جبهه گيري خواهد کرد و مقاومت وي حتي در برابر خواسته هاي منطقي وي با شدت بيشتري تظاهر مي يابد. بدين ترتيب بهتر است به همسرتان نشان دهيد که به هيچ وجه قصد تغيير دادن در سبک زندگي و شخصيت وي را نداريد و متمايليد با سبک زندگي طراحي شده و پذيرفته شده في مابين خود سازش و سازگاري کنيد.
 
*به آراستگي ظاهر خود اهميت داده و توجه کنيد.
متاسفانه بسياري از زنان، پس از گذشت مدت زماني از ازدواج، به آراستگي و زيبايي  خود کمترين توجه را مي کنند و حتي گاهي بي تفاوت از کنار آن مي گذرند و آراستگي خود را منحصر به مهماني مي کنند و ...
براي بسياري از مردان تحمل اين وضعيت دردناک است و حتي  زمينه اي براي مشاجره و در موارد حادتر شکستن عهد زناشوئي و خيانت به زندگي. به خودتان برسيد، پوشش خود را مرتب کنيد، عطر و ادکلن بزنيد و...
 نمي گوئيم که خود را عروسک وار در برابر چشمان همسرتان بيارآئيد، بلکه سعي کنيد لباسي برتن کنيد و يا آرايشي بر چهره داشته باشيد  که بيانگر برترين صفات شما و برازندگي و زيبايي بيشتر شما در نگاه همسرتان باشد. 
 
 
نسرين صفري
بخش خانواده ايراني سايت تبيان
 

 
مقالات مرتبط:
 
تعداد بازديد:1423 آخرين تغييرات:89/11/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر