دوشنبه 28 مرداد 1398 - 17 ذي الحجه 1440 - 19 آگوست 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

كمر صله رحم را نشكنیم!

كمر صله رحم را نشكنيم!

يك عده اهل معاشرت نيستند ، عده اي هم آداب معاشرت را خوب نمي دانند.


يك عده اهل معاشرت نيستند ، عده اي هم آداب معاشرت را خوب نمي دانند. به همين دليل بر سر راه معاشرتها يا براي خود ايجاد مشكل مي كنند و يا براي ديگران. با آنكه زن ها ازمردها معاشرتي ترند اما چون بار زحمت هاي معاشرت مستقيماً با آنها ارتباط پيدا مي كند خيلي حساب شده راجع به نوع و تعداد معاشرت ها مي انديشند . ولي اگر مردها با نوع محدوديت هايي كه بعضي از  خانم ها ايجاد مي كنند، مواجه نمي شدند قطعاً عناوين پسنديده ي مهمان نواز، فاميل دوست و مردم دار را بيش از پيش كسب مي كردند. بعضي از آقايان اگر با كسي در خيابان برخورد كنند كه مثلاً يك نسبت دوري با يكي از اقوام شوهر خاله ناتني  مادرشان داشته باشد، او را با اصرار و بلكه با التماس به خانه مي آورند و بار زحمت مهمان ناخوانده و مهمان داري بي موقع را به دوش بانوي خانه تحميل مي كنند و كلي نيز از اين بابت احساس غرور مي نمايند و مي گويند  كه مرد بايد مردم دار و فاميل دوست باشد. غافل از آنكه اگر ما به تعاليم آرامش زا و سعادت آور دينمان هم بخواهيم گوش فرا دهيم، مي بينيم در رابطه با همين موضوع مهمان داري و چگونگي معاشرات ، امام علي (ع) فرموده اند:مردي كه مي خواهد مهمان به خانه ي خود دعوت كند، بايد چند چيز را رعايت نمايد: اول آنكه وسيله پذيرايي را ازمهمان دريغ نكند. يعني آن كار زشتي كه در بعضي از خانه ها انجام مي شود و برحسب ثروت و نسبت مهمانان وسايل پذيرايي را آماده مي كنند اتفاق نيفتد.  حضرت در توضيح اين مطلب مي فرمايند : چون مهمان حبيب خداست هركه باشد نبايد چيزي را براي پذيرايي از او دريغ نمود. اما نكته دومي كه حضرت سفارش مي فرمايند اين است كه آنچه را براي پذيرايي مهمان مي آوري از سهم و روزي " حتمي " زن و فرزندت نباشد.
و آخرين نكته آنكه مردان بايد توجه كنند در تهيه وسايل مهمان داري به همسرشان ظلم نشود. يعني خارج از توان و تمايل زن زحمت ميهمان داري بر او تحميل نگردد و مرد بي اعتنا به آن زحمات در فكر كسب القاب مهمان نوازي و مردم داري نباشد. و زن هم بايد بداند مهمان حبيب خداست، يعني دوست خداست. در واقع مهمان كسي است از دوستان خداي بزرگ كه امروز درخانه آنها را زده و به منزل آنان آمده است. پس او نبايد بگويد  كه اين فاميل شوهرم است يا فاميل خودم، تا خداي ناكرده با تفاوت آنكه فاميل چه كسي است نوع پذيرايي ها – نوع رفتارها- ميزان احترام ها و محبت ها تغيير كند كه در اين صورت ميزبان به دوست خدا ظلم و تعدي نموده است. و مطلب آخر آنكهطبق روايات اسلامي خداي متعال سهم و روزي مهمان را يا جلوتر از ورود مهمان يا پس از خروج مهمان در روزي انسانها مي فرستد .پس  كاري نكنيم كه با جدول  ضرب هاي اقتصادي كمر صله رحم شكسته شود و حلقه ارتباطات فاميل و دوستان ارزشمند گسسته گردد. بيائيد با ابتكار عمل در پذيرايي هاي ساده اما با صفا ، يك بار ديگر آن ارتباطات گرم خانوادگي را كه ما در آن بزرگ شديم و از آن لذت برديم ، براي فرزندانمان نيز مهيا كنيم . 
تعداد بازديد:1142 آخرين تغييرات:89/11/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر