پنج شنبه 3 خرداد 1397 - 8 رمضان 1439 - 24 مي 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی

روش هايي براي تثبيت علاقه و تفاهم در زندگي

به همسرتان بگوييد : " دوست دارم تا آخر عمر در كنارم باشي تا زندگيم را با تو سپري كنم "


با بيان كردن و به كارگيري چند عبارت ساده مي توانيد زندگي  را  لذت بخش تر و كانون خانواده را صميمي تر نماييد، به همين منظور چند عبارت ساده و سودمند را ازميان كتب فيلسوفان و نويسندگان مشهور براي شما انتخاب كرده ايم تا از آنها بهره مند شويد .
1-به همسرتان بگوييد : " دوست دارم تا آخر عمر در كنارم باشي تا زندگيم را با تو سپري كنم "
هنگامي كه شما اين عبارت را بر زبان مي رانيد، در واقع به او نشان مي دهيد كه  تا آخرعمر روي عشق و وفاداري اش حساب خواهيد كرد ؛ اوست كه موجبات خوشبختي شما را فراهم آورده و مي تواند روزهاي عمرتان را به طرز بي نظير و فوق العاده اي رقم زده و زندگي شما را تكميل تر كند .
2- به او بگوييد :" من واقعاً علت مخالفت تو را درك مي كنم و دوست دارم با هم به توافق نظر برسيم وبا يكديگر تفاهم پيدا كنيم". هنگام مشاجره اين عبارت را به زبان بياوريد تا مشاهده كنيد كه چگونه اختلاف نظر شما حل خواهد شد. در نتيجه خواهيد ديد كه چگونه علاقه  و سازش شما ، صلح و آرامش را برايتان به ارمغان خواهد آورد.
3- به او بگوييد :" من تو را هميشه دوست داشته ام ولي در حال حاضر احساس مي كنم بيش از روزهاي اول ازدواجمان به توعلاقه دارم."
حتي اگر همسرتان حالا ديگر چند كيلويي نسبت به اول ازدواجتان اضافه وزن پيدا كرده است و يا اين كه موهاي سرش ريخته و كم پشت شده بازبگذاريد كه  بداند هنوز همان كسي است كه شما او را دوست مي داشتيد و مي داريد و به او افتخار مي كنيد واگر ازدواج موفقي داريد اين عبارت عين حقيقتي است كه  به او مي گوييد .
4- به او بگوييد :" اگر روزي مجبور شوم بين شغلم ، خانواده ام ، زادگاهم و تو يكي را انتخاب كنم، قطعاً تو را انتخاب خواهم كرد ."
به همسرتان بگوييد كه شما به پيمان وعهدي كه با او بسته ايد متعهد و پايبند هستيد و چون به پيمان زناشويي و وفاداري اعتقاد داريد ، پس او همواره برايتان مقدم و محترم است و دراولويت قرار دارد.
5- به او بگوييد : " ما به اتفاق يكديگر مشكلات و مسائل زندگي مان را حل خواهيم كرد و آنها را از ميان خواهيم برد".
اين عبارت بدين معناست كه شما به همسرتان تضمين مي دهيد كه در تمام مراحل زندگي با او شريك و همكار هستيد و اگر مشكلي براي هريك از شما پيش آيد در رفع آن به يكديگر كمك مي رسانيد.
6- به او بگوييد :" چه كمكي از دست من برمي آيد، بگوتا آن را انجام دهم ."
وقتي كه او مشغول تميز كردن گاراژ منزلتان است و يا درحين كار شكايت مي كند، با گفتن اين عبارت به او اطمينان مي دهيد كه او را درك مي كنيد و هميشه در كنار اوهستيد تا يار و ياور او باشيد.
7- به او بگوييد : بيا به اتفاق هم غروب آفتاب يا ... را تماشا كنيم ".
در هر ازدواج موفق  و فوق العاده اي ، نيازاست كه زن  و شوهر فرصتي را براي تفريح و انبساط خاطر قرار دهند تا زندگي شان جنبه عاشقانه و رمانتيك پيدا كرده و رو به سردي نگذارد.
8- به او بگوييد : " اگر ميل نداري امروز همراه من به ميهماني بيايي ، من به هيچ وجه ناراحت نمي شوم و دراين مورد به تو اعتراض نخواهم كرد ."
وقتي كه شما از قبل برنامه ريزي كرده بوديد كه به اتفاق هم براي صرف ناهار به منزل مادرتان برويد  و او ترجيح داد كه در منزل بماند و برنامه مورد علاقه اش را از تلويزيون تماشا كند از اين عبارت استفاده كنيد و از او ناراحت و دلگير نشويد. اتفاقاً گاهي به او اجازه دهيد تا تنها باشد ، زيرا او بعد از آن ، قدر لحظاتي را كه با شماست بهتر مي داند و زماني را كه بعداً در كنار هم هستيد براي هر دوي شما لذت بخش خواهد بود.
9- به او بگوييد:"  احتياج دارم كه بيشتر در كنارم باشي."
زماني كه شما خوشحال ،غمگين ، دلتنگ و يا هيجان زده هستيد وقتي اين عبارت را به همسرتان بگوييد او مطمئناً به سرعت به حرف شما گوش نخواهد كرد ، پس باخيال راحت و بدون ترس درهر حالتي كه هستيد دوباره به او بگوييد ، زيرا عده اي ، خيلي هم اين حرفها راجدي نمي گيرند.
10- به او بگوييد : ما به اتفاق يكديگر مي توانيم به اوضاع زندگي مان سر و ساماني دهيم و اگر تو لازم مي داني كه شغلت را عوض كني من به تو كمك خواهم كرد .
بيان كردن اين عبارت به همسرتان اطمينان خاطر خواهد داد كه در هر شرايطي شما در كنارش خواهيد بود و چرخ زندگي را با كمك و دلسوزي هم خواهيد گرداند وهمچنين مقداري از فشارمالي و اقتصادي او را كم خواهيد كرد .
11- به او بگوييد :" تازماني كه سرپا هستم و هنوز ننشسته ام چه كاري برايت انجام دهم ؟ و چه چيزي برايت فراهم كنم؟"
هنگامي كه با همسرتان مشغول تماشاي تلويزيون هستيد و از جاي خود بلند مي شويد و به سمت آشپزخانه مي رويد اين عبارت را به كار ببريد. اين نشان مي دهد كه شما تاچه اندازه به او توجه و داريد و درهمه وقت فكرتان متوجه اوست .
12- به او بگوييد :" وقتي كه به افرادي كه دوروبرم هستند فكر مي كنم و آنها را مي سنجم متوجه علاقه خود به تو مي شوم و پيش خود مجسم مي كنم كه چه قدر دوستت دارم."
تصوركنيد كه اگر شما چنين عبارتي را در مورد خود ، از زبان فرد  ديگري بشنويد چه احساسي به شما دست خواهد داد مطمئناً همسر شما هم احساس مشابه شما را پيدا خواهد كرد.
13- به او بگوييد :" توچقدر دوست داشتني هستي !"
وقتي كه دركنار او هستيد اين عبارت را همراه با محبت به او بگوييد. چرا كه اين مسئله براي همسر شما بسيار مهم است كه بداند شما هنوز هم به او توجه داريد و او را دوست مي داريد و مي توانيد از طريق شوخي و تفريح علاقه خود را ابراز كنيد .
14- به او بگوييد :" گاهي اوقات احساس مي كنم بايد از تو قدرداني كنم و امروز روزي است كه به ارزش واقعي تو پي  برده ام و دوست دارم همسر قدرشناسي برايت باشم."
اين عبارت واين اعترافِ شما نياز روزانه ي همسرتان را تأمين مي كند و شناخت و آگاهي او را نسبت به شما بيشتر مي كند و او متوجه مي شود كه شما چه قدر نسبت به او آگاهي داريد.
15- به او بگوييد : به نظر من تو بهترين هستي چون ...
گاهي اوقات بهترين ويژگي اخلاقي و خوبترين خصوصيات او را خاطرنشان كنيد و از محسنات او تعريف كنيد. شما او را با اين كار وادارخواهيد كرد كه بهترين رفتار را داشته باشد و ضمناً از اين كه شما خوبي ها و  ويژگي هاي مثبت او را يادآوري مي كنيد بسيار خوشحال خواهد شد . در واقع مبالغه گويي شما او را به عرش خواهد رساند، تا جايي كه ممكن است كمي هم غافلگير وهيجان زده شود.
16- به او بگوييد: " مي دانم كه سخت گرفته اي و من نمي خواهم  بيشتر از اين تو را كلافه كنم و اسباب دردسر تو شوم ؛ اما اگر دوست داشتي كه درمورد نگراني ات صحبت كني من در كنارت هستم و حاضرم كه به حرفهايت گوش كنم تا كمي آرام شوي ". با اين حرف  به همسرتان اطمينان خاطر دهيد كه براي گوش دادن و همدردي با او آماده هستيد.
17- به او بگوييد :" حتي هنگامي كه با يكديگر بر سر موضوعي توافق نداريم ، من از تو حمايت خواهم كرد و براي اثبات اين حرف ، تو را تحمل خواهم نمود ."
به او اجازه دهيد كه بداند حتي اگر در بعضي از مواقع صد در صد با او موافق نيستيد ؛ اما با وجود اين هميشه و در همه حال پشتيبان و حامي او خواهيد بود. 
تعداد بازديد:895 آخرين تغييرات:89/11/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر