پنج شنبه 28 شهريور 1398 - 19 محرم 1441 - 19 سپتامبر 2019
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

تشكل‌هاي ديني

جلوه هاي ماندگار فرهنگ ديرينه اسلامي در نهادهاي ديني جوشيده از متن جامعه تبلور مي کند . واحد تشکل هاي ديني در عرصه تاريخ در حفظ ارزش هاي اسلامي مبادرت به تأسيس و ساماندهي هيئات مذهبي ، کانون هاي فرهنگي و انجمن هاي اسلامي مي پردازد ...

1.  شناسايي، پرونده سازي و كدگذاري براي تشكل‌ها ، هيئات مذهبي ، انجمن‌هاي اسلامي

2.  پشتيباني برنامه‌اي و اقلام فرهنگي از تشكل‌ها و هيئات

3. تشكيل شوراي هيئات مذهبي شهرستان و استان

4. هماهنگي مداحان و سخنرانان براي مراسم مذهبي

5. برگزاري دوره‌هاي آموزشي

6.  آموزش مداحي:

الف- ابتدايي 

ب- تخصصي

7.  تربيت مربي براي جلسات مذهبي

8.  اعزام به اردوي فرهنگي تبليغي

9.  گردهمايي و همايش ويژه مسؤولين تشكل هاي ديني

10.  تقويتي و تشكيل جلسات مذهبي محلات

11. سركشي و بازديد از هيئات مذهبي و تشكل‌هاي ديني

تعداد بازديد:4011 آخرين تغييرات:85/02/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر