پنج شنبه 28 شهريور 1398 - 19 محرم 1441 - 19 سپتامبر 2019
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

واحد خواهران

بعد از انقلاب پرشکوه اسلامي، تلاشهايي براي ترميم بناي فکري جامعه در مورد نقش زن صورت گرفت به اين اميد که مقام و جايگاه واقعي زن مسلمان شناخته و بهاي لازم به آن داده شود. يکي از نهادهايي که در اين راستا گام برداشته است سازمان تبليغات اسلامي مي ياشد که با تشکل دفتر امور خواهران در تابستان سال 1368، سعي بر آن داشته تا در جهت نشر فرهنگ غني و پربار اسلام رشد فکري، فرهنگي و آموزشي و آگاه ساختن قشر جوان نسبت به آرمانهاي مقدس جمهوري اسلامي گام بردارد.

اهم فعاليتهاي امور بانوان سازمان تبليغات اسلامي استان ، شامل فرهنگي، تبليغي و اجتماعي مي باشد

تعداد بازديد:3512 آخرين تغييرات:84/12/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر