سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 8 شعبان 1439 - 24 آپريل 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

صحنه‌ های‌ مختلف‌ قیامت‌!

صحنه‌ هاي‌ مختلف‌ قيامت‌!

در اين‌ آيات‌، قرآن‌ از سخن‌ گفتن‌ مشركين‌ سخن‌ مي‌ گويد.

شخصي‌ خدمت‌ امير مؤمنان‌ آمد و گفت‌: اي‌ امير مؤمنان‌! در قرآن ‌دچار شك‌ شده‌ ام‌!  حضرت‌ فرمود:  مادرت‌ به عزايت‌ بنشيند! چرا در قرآن‌ به شك‌ افتاده‌ اي‌؟ گفت‌: زيرا در قرآن‌ آياتي‌ است‌ كه‌ با يكديگر مخالف ‌هستند! حضرت‌ فرمود: كدام‌ آيات‌؟ گفت‌: يكي‌ آيه‌ 28سوره‌ نبأ كه‌ مي‌فرمايد: روز قيامت‌، غير از كسانيكه‌ خدا اجازه‌ دهد، احدي‌ سخن‌ نمي‌گويد! دوم‌ آيه‌23انعام‌ كه‌ مي‌ فرمايد: - در قيامت‌، مشركين‌- گويند: قسم‌ به خدا! ما مشرك‌ نبوديم‌! سوم‌ آيه‌ 25 عنكبوت‌ كه‌ مي‌ فرمايد: روز قيامت‌، بعضي‌ ها به‌ بعضي‌ از شما كافر مي‌ شوند وبعضي‌ از شما، بعضي‌ ديگر را لعن‌ نمايند! چهارم‌ آيه‌64سوره‌ ص‌ كه‌ مي‌ فرمايد: جهنميان‌، شكايت ‌يكديگررا مي‌ كنند! پنجم‌ آيه‌ 28 سوره ‌ق‌ مي‌ فرمايد: نزد من‌ شكايت ‌نكنيد!
در اين‌ آيات‌، قرآن‌ از سخن‌ گفتن‌ مشركين‌ سخن‌ مي‌ گويد. ولي‌ در آيه‌65 يس‌ مي‌ فرمايد: امروز بر دهان‌ آنان‌ مُهر زديم‌ ودستها وپاهايشان‌، آنچه‌ را كه‌ انجام‌ داده‌ اند، برايمان‌ مي‌ گويند!
طبق‌ آيات‌ اولي‌، آنان‌ سخن‌ مي‌ گويند ولي‌ طبق‌ آيه‌ دومي‌، آنان‌ حق‌ سخن‌ گفتن‌ ندارند. در بعضي‌ آيات‌ است‌ كه‌ احدي‌ اجازه‌ سخن‌ گفتن ‌ندارد ولي‌ دربعضي‌ از آيات‌ مي‌ گويد كه‌ دست‌ و پا وپوست‌ بدن‌، سخن ‌مي‌ گويند.
اي‌ امير مؤمنان‌! علت‌ اختلاف‌ اين‌ آيات‌ چيست‌؟
امير مؤمنان‌ فرمود: اين‌ آيات‌ همه‌ در يك‌ محل‌ قيامت‌ نيست‌. بلكه‌ هر آيه‌ اي‌ مربوط‌ به‌ يك‌ موقف‌ قيامت‌ است‌. زيرا روز قيامت‌، پنجاه‌ هزارسال‌ است‌! خداوند در آن‌ روز، ابتدا همه‌ را در يك‌ محل‌ جمع‌ مي‌ كند.
در آيه‌23انعام‌ مي‌ فرمايد: بخدا قسم‌! ما شرك‌ نورزيديم‌! چون‌ در اينجا به‌ اعمالشان‌ اقرار نمي‌ كنند، بر دهانشان‌ مُهر زره‌ مي‌شود و دست‌ و پا و پوست‌ بدنهايشان‌، سخن‌ مي‌ گويند و بر معصيتي‌ كه‌ ازآن‌ سر زده‌ شهادت‌ مي دهند! سپس‌ مُهر از دهانشان‌ برداشته‌ مي‌ شود و آنان‌ به‌ اعضاي‌ بدنشان‌ اعتراض‌ مي‌ كنند كه‌ چرا عليه‌ ما شهادت‌ مي‌دهيد؟
عده‌اي‌ كه‌ تابعين‌ پيامبران‌ بوده‌ و در دنيا، در كارهاي‌ خير وتقوي‌، به‌ هم‌ كمك‌ وياري‌ مي‌ رسانده‌ اند، سخن‌ مي‌ گويند وبراي‌ يكديگر، استغفار مي‌ كنند. اما آنانكه‌ در دنيا، معصيت‌ مي‌ كرده‌ اند ودر ظلم‌ ودشمني‌، ياورهمديگر بوده‌ اند، ومستكبرين‌ ومستضعفيني‌ كه‌ ظلم‌ مي‌ كرده‌ اند، درقيامت‌، يكديگر را لعن‌ مي‌ نمايند!
قيامت
سپس‌ به‌ محلي‌ مي‌ روند كه‌ عده‌ اي‌ كه‌ در دنيا در ظلم‌، با هم‌ همكار بوده‌ اند، از عده‌ اي‌ ديگر، فرار مي‌ كنند.  همانطور كه‌ قرآن‌ مي‌فرمايد: روزيكه‌ انسان‌، از برادر ومادر وپدر و رفيق‌ وپسرانش‌، فرار مي‌ كند!
بعد در محلي‌ جمع‌ شده‌ وگريه‌ مي‌ كنند كه‌ اگر صداي‌ اين‌ گريه‌ ها، به ‌اهل‌ زمين‌ مي‌ رسيد، مردم‌ از زندگي‌ مي‌ افتادند. آنقدر گريه‌ مي‌ كنند كه ‌اشكشان‌ تبديل‌ به‌ خون‌ مي‌ شود. كه‌ قرآن‌ در آيه‌37عبس‌ مي‌ فرمايد: امروز، هر شخصي‌ بفكر خودش‌ است‌!
سپس‌ به‌ جاي‌ ديگري‌ مي‌ روند و سخن‌ مي‌ گويند. كه‌ در آيه‌23انعام‌ مي‌ فرمايد: بخدا قسم‌! ما شرك‌ نورزيديم‌!
چون‌ در اينجا به‌ اعمالشان‌ اقرار نمي‌ كنند، بر دهانشان‌ مُهر زره‌ مي‌شود و دست‌ و پا و پوست‌ بدنهايشان‌، سخن‌ مي‌ گويند و بر معصيتي‌ كه‌ ازآن‌ سر زده‌ شهادت‌ مي دهند! سپس‌ مُهر از دهانشان‌ برداشته‌ مي‌ شود و آنان‌ به‌ اعضاي‌ بدنشان‌ اعتراض‌ مي‌ كنند كه‌ چرا عليه‌ ما شهادت‌ مي‌دهيد؟
قرآن‌ جواب‌ اعضا را در آيه‌21فصلت‌، اين‌ چنين‌ مي‌ گويد: خدايي‌ كه‌ هر چيزي‌ را بسخن‌ مي‌ آورد،  مارا بسخن‌ آورد!
بعد در جاي‌ ديگري‌ جمع‌ شده‌ كه‌ هيچ‌ شخصي‌ بدون‌ اجازه‌ خدا، سخن‌ نمي‌ گويد. همانطور كه‌ در آيه‌38نبأ مي‌ فرمايد: احدي‌ سخن ‌نمي‌ گويد مگر كسيكه‌ خدا به‌ او اجازه‌ دهد وسخن‌ درست‌ بگويد.
سپس‌ در مكان‌ ديگر جمع‌ مي‌ شوند كه‌ يعضي‌ ها عليه‌ بعضي‌ شكايت‌ وطلب‌ دِين‌ مي‌ كنند. وهمه ‌اين‌ ها قبل‌ از حساب‌ است‌. وقتيكه‌ حساب‌شروع‌ شد، هر كسي‌ به خودش‌ مشغول‌ مي‌ شود. ما از خدا مي‌ خواهيم‌ كه‌ آنروز را برايمان‌ ، مبارك‌ گرداند.
 
از عالم بعد از مرگ چه خبر؟، محمد تقى صرفى
جهرمي زاده_دين و انديشه تبيان 
تعداد بازديد:1894 آخرين تغييرات:89/11/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر