چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 19 ژوئن 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

سیب ها، دیگر از درخت نمی افتند

سيب ها، ديگر از درخت نمي افتند

ماده تاريک، در اخترشناسي و کيهان شناسي، ماده‌اي فرضي است که چون از خود نور (امواج الکترومغناطيسي) گسيل يا بازتاب نمي‌کند،

ماده تاريک، در اخترشناسي و کيهان شناسي، ماده‌اي فرضي است که چون از خود نور (امواج الکترومغناطيسي) گسيل يا بازتاب نمي‌کند، نمي‌توان آن را مستقيما" ديد، اما از اثرات گرانشي موجود بر روي اجسام مرئي، مثل ستاره‌ها و کهکشان‌ها، مي‌توان به وجود آن پي برد. بر اساس مشاهدات فعلي که بر روي ساختارهايي بزرگتر از کهکشانها صورت گرفته‌است و همچنين مطالب مربوط به انفجار بزرگ، ماده تاريک و انرژي تاريک تشکيل دهنده بخش زيادي از جرم موجود در جهان است.
امروزه کم تر پيش مي آيد که فيزيکدان ها کنار درخت سيبي قدم بزنند، يا به تنه ي آن تکيه بدهند و فکر کنند و با معادلات پيچيده ي فيزيکي و رياضي کلنجار بروند. اما قصه ي سيب و درخت سيب براي همه ي فيزيکدانان و علاقه مندان به فيزيک و علم نجوم، قصه اي آشناست. نيوتن با ديدن سيبي که از درخت به زمين سقوط کرد، قانون جاذبه را کشف و فرمول بندي کرد و توانست با استفاده از اين قانون حرکت تمام سيارات و قمرها را توضيح دهد. اين قانون تا به امروز محکم و بدون تغيير باقي مانده است و رابطه ي ساده و در عين حال بسيار پيچيده ي گرانش، پاي را از منظومه ي شمسي و حتي کهکشان ما فراتر گذاشته و تمام عالم را تصرف کرده است. امروزه با دقيق ترين آزمايش ها صحت اين قانون سنجيده شده و تقريبا جاي هيچ شکي را باقي نگذاشته است.
energy
اما رصدهاي جديد به ما مي گويند که اگر همه چيز طبق قانون نيوتن کار کند، ما در دردسر بزرگي افتاده ايم. با بررسي و سنجش سرعت گردش ستاره ها به دور مرکز کهکشان به اين نتيجه مي رسيم که آن چه مي بينيم چيزي کمتر از 5 درصد مقدار ماده اي است که بايد وجود داشته باشد. کنار آمدن با چنين موضوعي چندان ساده نيست. اين که شما تصور کنيد اين چند ميليارد ستاره اي که مي توانيد با تلسکوپ رصد کنيد تنها 5 درصد از کل عالم را تشکيل داده اند و تمام فضاهاي خالي، پر از چيزي است که ما نمي توانيم آن را ببينيم. از طرفي با فرض اين که 95 درصد ديگري که از چشم ما دور مانده است تماما ماده اي است که آن هم از قانون نيوتن پيروي مي کند، با مشکل جديدي مواجه مي شويم. اين بار با بررسي سرعت انبساط عالم به اين نتيجه مي رسيم که همه ي 95 درصد باقي مانده نمي تواند از جنس ماده باشد و ايجاد جاذبه کند. ما نياز به موجودي داريم که بر خلاف ماده به جاي جاذبه، ايجاد دافعه کند.
بنابراين دانشمندان ترکيب عالم ما را چنين مشخص مي کنند: تنها 5 درصد از انرژي_ماده جهان قابل مشاهده و درک است و 95 درصد باقي مانده آن تاريک است. اين 95 درصد تشکيل شده است از 25 درصد مجموعه اي از جرم- انرژي که به شکل ماده تاريک ، کهکشان ها و ساختارهاي مقياس بزرگ را به يکديگر پيوند مي دهد و 70 درصد به صورت انرژي تاريک که باعث افزايش سرعت انبساط جهان و دور شدن کهکشان ها شده است. با اين ترکيب از ماده که گرانش را ايجاد مي کند و انرژي که دافعه توليد مي کند، جهان ما درست کار خواهد کرد.
با اينکه وجود ماده تاريک در جهان مهم و ضروري به نظر مي‌رسد، اما هنوز مدارک و دلايل قطعي مبني بر وجود اين ماده و طبيعت آن به دست نيامده‌است. با اين وجود تئوري ماده تاريک به عنوان قابل قبول‌ترين فرضيه براي توجيه انحراف در حرکت وضعي کهکشان است. اما اين تنها راه حل مشکل نيست. مي توانيم به جاي اين که به چشم هاي خود شک کنيم به رابطه ي نيوتن شک کنيم و آن را چنان اصلاح کنيم که رفتار فعلي عالم را توضيح دهد. آن چه مشخص است اين است که قانون نيوتن بر روي زمين، يا در ابعادي همچون مدار سيارات به دور خورشيد و حتي فاصله ي بين خورشيد و ستارگان همسايه ي آن، درست عمل مي کند، اما ممکن است در ابعادي بسيار بزرگ تر يعني حدود "ميليون سال نوري" و فراتر از آن رفتاري متفاوت نشان دهد. يا مثلاً وقتي جرم ها از يک حدي بزرگ تر مي شوند (مثلا جرم يک کهکشان) رفتار قانون نيوتن عوض شود. ممکن است قانون نيوتن نياز به يک جمله ي اضافي داشته باشد که آن جمله فقط در فواصل دور يا جرم هاي بسيار زياد عمل کند. اين ايده جذابيت هاي خاص خود و طرفداران خاص خود را دارد. اگر اين فرض درست باشد ديگر نياز نيست که ما موجودات عجيب و غريبي مثل ماده ي تاريک يا انرژي تاريک را تصور کنيم، چيزهايي که تا به امروز هنوز هيچ شناخت روشني از آن ها نداريم. به نظر مي آيد که بتوان با پيدا کردن تصحيحي براي قانون نيوتن تمام مشکلات را حل کرد، اما بزرگ ترين مشکل پيدا کردن تصحيح مناسب است، جمله اي که بايد به قانون نيوتن افزوده شود تا علاوه بر جاذبه، دافعه هايي را که در فواصل دور ايجاد مي شود توصيف کند. جمله اي که توضيح دهد يک سيب هميشه از درخت خواهد افتاد يا نه!
م.ح.اربابي فر
بخش دانش وزندگي

به نقل ازastroc.ir 
تعداد بازديد:1070 آخرين تغييرات:89/11/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر