یکشنبه 30 دي 1397 - 14 جمادي الاول 1440 - 20 ژانويه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

یک صورت گرد بزرگ

يک صورت گرد بزرگ

يکي بود يکي نبود غير از خداي مهربان هيچکس نبود. در سرزميني دور روستاي کوچکي بود که براي سال هاي زيادي شب و روز در آن باران مي باريد.

باران و يک صورت گرد بزرگ

يکي بود يکي نبود غير از خداي مهربان هيچکس نبود. در سرزميني دور روستاي کوچکي بود که براي سال هاي زيادي شب و روز در آن باران مي باريد. در اين روستاي کوچک پسر کوچولويي با پدر و سگش در بالاي کوه ها در خانه اي کوچک زندگي مي کرد.
اين پسر کوچولو نه سال سن داشت، و در تمام اين نه سال هر روز و هر شب آسمان مي باريد و مي باريد.
چه احساسي به شما دست مي دهد اگر از لحظه ي به دنيا آمدنتان آسمان ابري و باراني باشد؟
مردم روستا هميشه به پسر کوچولو مي گفتند قبل از به دنيا آمدن تو يک چيز گرد زرد بزرگ و جود داشت که اسمش خورشيد بود. اون همه جا را گرم و روشن مي کرد. اون هميشه به آدم هايي که بهش لبخند مي زدند، با صورت گرد و زرد بزرگش لبخند مي زد.
پسر کوچولو اصلاً نمي توانست پيش خود يک صورت گرد و زرد بزرگ را که لبخند مي زند، تصور کند، چون هيچ وقت خورشيد را نديده بود. پسر کوچولو حتي نمي توانست باور کند که مردم روستاي کوچک به خورشيد لبخند مي زدند، چون آن ها هميشه ناراحت و گرفته به نظر مي رسيدند.
يک روز مردم روستا دور هم جمع شدند و به آسمان نگاه  کردند و گفتند "هوا کمي روشن تر شده." اما هنوز ابرهاي سياه در آسمان ديده مي شود.
روز بعد، مردم ديدند که بارندگي کمتر شده است و روز بعد تنها نيمي از روز آسمان باريد. روز بعد باران نم نم  باريد و روز بعدش باران بند آمد.
باران و يک صورت گرد بزرگ
فرداي آن روز که باران بند آمد، ابرهاي سياه رفته بودند و در آسمان ابرهاي سفيد ديده مي شد. تا اين که ابرهاي سفيد هم کم کم رفتند و يک چيز گرد زرد بزرگ در وسط آسمان ديده شد. خورشيد خانم همه جا را گرم ، روشن و پرنور کرده بود. همه ي مردم روستا به اون نگاه مي کردند و لبخند مي زدند، چون روي صورت اون چيز گرد و زرد هم لبخند بود.
پسر کوچولو که تازه از خواب بيدار شده بود، روي تختش نشسته بود که اون چيز گرد و زرد را ديد. اون يک لبخند زيبا روي لبانش بود. پسر کوچولو گفت "اين بايد خورشيد باشد." و به خورشيد لبخند زد. پسر کوچولو تند و تند از خانه به کوچه رفت و ديد همه ي مردم روستا خوشحالند و لبخند مي زنند.
  ترجمه:نعيمه درويشي_تصوير:مهديه زمردکار
مطالب مرتبط 
تعداد بازديد:971 آخرين تغييرات:89/12/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر