شنبه 3 فروردين 1398 - 16 رجب 1440 - 23 مارس 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

چه کسی دوست داشتنی تر است؟

چه کسي دوست داشتني تر است؟

همه ما مي خواهيم که بتوانيم در ارتباطات اجتماعي خود موفق باشيم و بتوانيم دوستان خوبي داشته باشيم.

چه کسي دوست داشتني تر است؟

همه ما مي خواهيم که بتوانيم در ارتباطات اجتماعي خود موفق باشيم و بتوانيم دوستان خوبي داشته باشيم. ولي آيا تا به حال دقت کرده‌ايد که مهم‌ترين عامل براي رسيدن به چنين خواسته‌اي چيست و ما چگونه مي‌توانيم ديگران را دوست داشته باشيم و ارتباطات خوبي با ديگران برقرار کنيم؟
به نظر تو آدم اول بايد خودش را دوست داشته باشد يا ديگران را؟
مطمئنم خيلي‌ها (حتي آن‌هايي که شيفته خودشان هستند) جواب مي‌دهند:
خب معلوم است، اول بايد ديگران را دوست داشت، در غير اين صورت خودخواهي است.
ولي من مي‌گويم براي دوست داشتن ديگران، اول بايد خودمان را دوست داشته باشيم و اين موضوع را نه تنها خودخواهي نمي‌دانم، بلکه فکر مي‌کنم راهي است براي کم کردن خودخواهي‌ها و دلپذيرترکردن چهره‌ي جهان. البته به دست آوردن چنين نتيجه‌اي، يک شرط دارد. شرطش اين است که معني واقعي دوست داشتنِ خود را درک کرده باشي.
فکر کن تو خودت را دوست نداشته باشي يا وجودت برايت در اولويت نباشد. فکر مي‌کني حاصل اين احساس چه مي‌تواند باشد؟ مطمئن باش اصلاً نتيجه خوبي نخواهد داشت. وقتي خودت را دوست نداشته باشي، نه از جسمت مراقبت مي‌کني، نه از روحت. برايت مهم نيست چي مي‌خوري يا چي مي‌نوشي.
برايت اهميتي ندارد که با چه کسي دوست مي‌شوي، چه فيلمي را تماشا مي‌کني و يا چه تفريحي را انتخاب مي‌کني. هيچ چيز در رابطه با خودت برايت اهميت ندارد. نتيجه چنين روشي، بي‌ترديد آدم را مريض مي‌کند. احتمالاً خانواده‌ات اول متوجه بيماري جسمت مي‌شوند. حسابي نگرانت مي‌شوند و تو را مي‌برند پيش پزشک.
چه کسي دوست داشتني تر است؟
يعني در حقيقت وقت و آرامششان را با هم مي‌گيري. بعد کم کم مي‌فهمند که روح و روانت نيز چندان ميزان نيست؛ چرا که از هجوم ديده‌ها و شنيده‌هاي بي‌ثمر و بدثمر، بدقلق و کج‌رفتار شده‌اي. نمي‌داني يک روح بيمار، چه قدرت بي‌رحمانه‌اي دارد. مي‌تواند در يک چشم برهم‌زدن، تمام خوشي‌هاي يک خانواده را از بنيان بکند و ببرد. و ديگر کي آرامش برمي‌گردد؟ خدا مي‌داند.
مي‌بيني، پس اگر معتقدي آدم بايد نزديکانش (و گسترده‌تر از آن) همه‌ي انسان‌ها را دوست داشته باشد، اول بايد ياد بگيرد خودش را دوست داشته باشد. وقتي از جان و روانت محافظت کني، کمک بسيار بزرگي به خانواده‌ات و همه‌ي انسان‌ها کرده‌اي، چرا که تو در ساختن يک دنياي قشنگ و مهربان، دنيايي بي‌جنگ و بي‌دلهره، سهيم بوده‌اي. پس زنده باد دوست داشتن!
فرآوري: مهديه زمردکار
بخش کودک و نوجوان

منابع:
هدهد
همشهري
 
*مطالب مرتبط 
تعداد بازديد:1014 آخرين تغييرات:89/12/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر