چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

جادوی جادوگر بدجنس

جادوي جادوگر بدجنس

يکي بود يکي نبود يک جادوگر بدجنس و بد ذاتي بود که به هر جايي مي رسيد به مردم آن شهر آزار مي رساند.

يکي بود يکي نبود يک جادوگر بدجنس و بد ذاتي بود که به هر جايي مي رسيد به مردم آن شهر آزار مي رساند. يک شب جادوگر بدجنس قصه ي ما به شهر بزرگي رسيد. آقاي جادوگر پيش خود فکر کرد که سر مردم اين شهر چه بلايي بياورد. فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره نقشه اي به ذهنش رسيد. او تصميم گرفت زبان همه ي مردم شهر را بدزدد. شايد پيش خودتان فکر کنيد که اين همه زبان به چه درد جادوگر مي خورد. وقتي همه ي مردم شهر خواب بودند، جادوگر بدجنس همه ي زبان هاي مردم شهر را دزديد  و وردي براي آن ها خواند.
جادوگر بدجنس با اين ورد زبان هاي مردم شهر را تحت فرمان خود گرفت و آن ها را مجبور مي کرد تا حرف هاي بد به هم بزنند. بعد از خواندن ورد جادوگر زبان مردم را به آن ها برگرداند، اما مردم چون خواب بودند متوجه ي چيزي نشدند.
از فرداي آن روز، همه ي مردم حرف هاي بد به هم مي زدند، کوچکترها، بزرگترها، پيرها، جوان ها. همه و همه حرف هاي بد به هم مي زدند و اصلاً به اين فکر نمي کردند که همديگر را ناراحت مي کنند.
کم کم مردم شهر از دست هم عصباني شدند و شروع به جنگ و دعوا کردند. آن ها ديگر همديگر را دوست نداشتند و از همديگر متنفر شده بودند.
يک روز فرشته ي مهربان که از آن شهر مي گذشت، ديد که مردم آن شهر خيلي بد با هم حرف مي زنند و متوجه ي ماجرا شد. به همين خاطر فرشته ي مهربان يک وردي براي گوش مردم شهر خواند. به کمک اين ورد، گوش هاي مردم ديگر حرف هاي بد را نمي شنيد، پس ديگر مردم شهر چيزي نمي شنيدند.
جادوي جادوگر بدجنس
جنگ و درگيري بين زبان و گوش شروع شد. به نظر شما چه کسي مي برد؟ کم کم زبان ها فهميدند که آن ها بسيار بي مصرف و بي فايده هستند، چون وقتي کسي به حرف آن ها گوش نمي دهد، اصلاً چرا صحبت کنند؟ زبان ها دوست داشتند کسي صداي آن ها را بشنود، به همين دليل آن ها تصميم گرفتند از کلمات خوب و مودبانه استفاده کنند. زبان ها فهميدند وقتي آن ها از کلمات خوب و مودبانه استفاده مي کنند، دوباره بقيه صداي آن ها را مي شنوند، به همين خاطر آن ها بسيار خوشحال شدند و سعي کردند براي هميشه جادوي جادوگر بدجنس را فراموش کنند.
ترجمه:نعيمه درويشي
بخش کودک و نوجوان

 
*مطالب مرتبط 
تعداد بازديد:1775 آخرين تغييرات:89/12/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر