چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 4 شوال 1441 - 27 مي 2020
صفحه اصلي/خانواده

کلید گشایش درهای عشق

کليد گشايش درهاي عشق

براي آينده‌تان برنامه‌ريزي کنيد.

 
عوامل بزرگ مخرب عشق برا ي زوجين عبارتنداز:
 خشم و انزجار - تکبر و خودبيني - حسادت- خودخواهي - اکراه و بي‌ميلي - غرور و خودپسندي.
 گاهي مقابل هم بنشينيد و در سکوت به چشم‌هاي هم‌ خيره شويد.
هرگز با كلمات و جملات زشت و ركيك چه در حضور ديگران و چه در خلوت ، هم ديگر را مورد خطاب قرار ندهيد .
هرگز هم ديگر را باز خواست نكنيد.
خانواده هاي يكديگر را محترم بشماريد و جبهه گيري در مقابل آنان نكنيم .
 رازدار يکديگر باشيد.
او را در جمع دوستانتان بهترين همسر دنيا معرفي کنيد.
 هميشه همسرتان را تکيه‌گا‌هتان بدانيد.
 به او يادآوري کنيد که هميشه به جاي گفتن «مال من» بگويد «مال ما».
 در صورتي که گاهي اوقات سر و وضع آشفته‌اي داشت هرگز او را به تمسخر نگيرد و او را تهديد به چيزي نكنيد .
قبل از اينكه همسرتان در خواستي از شما بكند ،سعي كنيد بفهميد همسرتان چه مي خواهد و برايش فراهم كنيد البته در صورت امكان .
کليد عشق
هنر مذاکره کردن را بياموزيد چون اين کار کليدي براي گشودن درهاي عشقي ديرپاست و خواسته هاي خود را به خوبي با بيان ساده و زيبا براي همسرتان عنوان كنيد .
 کارهايتان را به‌طور مشترک بين هم تقسيم کنيد تا لحظات بيشتري در کنار هم باشيد.
 سعي کنيد هميشه در مقابل اشتباهي که مرتکب شده‌ايد به او بگوييد: «متأسفم»
 با هداياي کوچک و ارزنده به مناسبت هاي خاص او را هيجان‌زده و غافلگير نماييد.
 او را در جمع دوستانتان بهترين همسر دنيا معرفي کنيد.
هميشه همسرتان را تکيه‌گا‌هتان بدانيد.
 به همسرتان به چشم هديه‌اي مخصوص از جانب خداوند نگاه کنيد، چون واقعا هم‌ همين‌طور است.
 توجه داشته باشيد كه همسرتان آرزو دارد شما اورا در چشم و قلبتان ببينيد نه فقط در قلبتان
 
خانواده مطهر
تنظيم براي تبيان: کهتري
 

مقالات مرتبط
 
تعداد بازديد:2897 آخرين تغييرات:89/12/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر