پنج شنبه 14 اسفند 1399 - 20 رجب 1442 - 4 مارس 2021
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

امور بانوان ؟

fiogf49gjkf0d

امور بانوان ؟

 

 

بسمه تعالي


سؤال 1- بفرماييد پست شما چيست ؟ وجه مدت است كه به عنوان دبير جمعيت بانوان فرهيخته استان مشغول به فعاليت هستيد ؟
 
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، طيبه اسماعيلي كارشناس فرهنگي (امور بانوان ) استان سيستان وبلوچستان  ، از نيمه دوم سال 1370 خداوند توفيق خدمتگذاري در اين ارگان مقدس (سازمان تبليغات اسلامي ) را به من عنايت فرموده ، واز اوايل سال 1388كه ساماندهي وشناسايي جمعيت بانوان فرهيخته آغاز شده ، بعنوان دبير جمعيت ، درخدمت اين عزيزان هستم .
 
سؤال 2- حيطه كارهاي اجرايي شما در گرو ه ويژه بانوان استان چيست ؟
 
جواب : سازمان تبليغات اسلامي خوشبختانه دراستان از وجهه بسيار خوب ومحبوبي بر خوردار است واين خود زمينه را براي هركار وتلاش فرهنگي مهيا ميكند ،
باتوجه به اينكه مااعتقاد راسخ داريم نيمه حساس وحياتي جامعه مارابانوان ماتشكيل ميدهند ، هرچه خدمت فرهنگي ب اين  قشر محترم انجام شود هنوز كاري نكرده ايم .
اما امور بانوان سازمان ، به عنوان بخشي ازسازمان تبليغات اسلامي كه درخدمت خواهران است باتوجه به عنايت خاصي كه رياست محترم وبزرگوار  سازمان جناب دكتر خاموشي ومدير محترم ومحبوب استانمان حاج آقا قربانپوردارند حيطه كاري ما خداراشكر گسترده ست كه بنده به بخشهايي از آن اشاره ميكنم ،اولا ما سعي كرده ايم براي ارائه خدمات فرهنگي ، باتمام مراكز فرهنگي ، آموزشي ، ادارات ،ارگانها و....... ارتباط وتعامل كاري حسنه وصميمي داشته باشيم ، واين خود يكي ازرموز موفقيت ماست ، اما فعاليت سازمان در حيطه بانوان ، ماسعي براين داشته ايم كه درزمينه هاي مختلف فرهنگي به قشرعظيم بانوان در سطوح وسنين مختلف ارئه خدمت داشته باشيم ، برخي از فعاليتهاي ما عبارتند از، برپايي مراسم مذهبي درمناسبتهاي ملي ، مذهبي ، باهدف تجليل وبزرگداشت وآگاه سازي ، همايشهاي علمي ، مذهبي ، ايجاد كارگاه هاي مختلف ، از قبيل كارگاه هاي شبهه شناسي ، كارگاه تربيت استاد كارگاههاي نگرشي ديگر وكارگاه تفكر خلاق ، معمولا كارگاههاي تخصصي ويژه اقشار خاص وتاثير گذار اجرا مي شود .برگزاري مسابقات متنوع فرهنگي ، برگزاري اردوهاي آموزشي ، زيارتي ، تفريحي ، هم ويژه دانش آموزان،  و خواهران قرآني وتشكلهاي ديني ، برگزاري جلسات بحث وانتقاد جوان ويژه مقطع دبيرستان ، باموضوعات مختلف، بويژه بحث عفاف وحجاب ، برگزاري گفتمانها به صورت استاني كه از استقبال بسيار خوبي برخوردار است بيشتر اين گفتمانها با موضوع عفاف وحجاب ودر مناسبتها باموضوعات متناسب بامناسبت خاص ، بيشتراين گفتمانهابراي مقطع دبيرستان وگاهي براي دانش آموزان راهنمايي ودانشجويان ، اكثر اوقات سعي شده نياز سنجي كنيم وگفتمانهايي كه مورد علاقه بچه ها بوده برگزار شود ، يكي ديگر از راههاي ارتباط ما با دانش آموزان مقطع راهنمايي ودبيرستان برگزاري طرح تابستاني است اين طرح از سال ورود بنده به سازمان همه ساله درهمه شهرهاي استان برگزار شده كه اكثر اوقات بااردوهاي زيارتي پايان يافته وهميشه از استقبال بسيار چشمگيري برخوردار بوده است ،  كلا اجازه بدهيد خلاصه كنم كه ماسعي نموده ايم هركارفرهنگي كه احساس مي شد ه مفيد ومورد نياز بنظربرسد انجام بدهيم  ، بطور كلي امور بانوان سازمان مخصوصا درمركز استان يك مركز مشاوره وبدون مبالغه يك مامن خوب وقابل اعتماد براي خانمها ودختران جوان بوده وهست ما مرتب به خانمهاي جواني كه تازه ازدواج نموده اند ودچار مشكل مي شده اند دختران جوان و......براي گرفتن مشاره به مامراجعه مي نموده اند وخداراشكر بامشكل حل شده وكاملا راضي از سازمان مي رفته اند ، پاسخ به سؤالات شرعي بانوان يكي ديگر ازپلهاي ارتباطي ما باآنها بوده ، درطول سال هركدام از ادارات وارگانها براي مناسبتهاي مختلف مراسمهايي دارند سخنران مراسمشان را امور بانوان تعمين ميكند ، ارتباط مابا تشكلهاي ديني ، هيات مذهبي ، مداحان خواهر بسيار خوب است وبرنامه هاي اين عزيزان هم نظارت وحمايت مي شود ، اخيرا باحمايت مدير محترم دفتر برنامه ريزي بانوان مركز دوكارگاه بسيار ارزشمند با عنوان 1- كارگاه سه روزه تربيت استاد نگرشي ديگر ويژه جمعيت بانوان فرهيخته وتعدادي ازمبلغات باعنوان همياران پرورشي به صورت استاني برگذار شده ، 2- كاركاه آموزشي تفكر خلاق ومهارتهاي زندگي ، شركت كنندگاه تعدادي ازجمعيت بانوان فرهيخته فعال وتعدادي ازمبلغات ومربيان فعال قرآني ، برگذارشده .
 
3- چه ميزان از فعاليت هايي كه انجاميدهيد باشرح وظايف شما تطبيق دارد ؟ وشمابه عنوان يك مسؤ ل ، چقدر ازروند اجرايي فعاليتها رضايت داريد ؟
 
جواب : امام خميني رحمه الله عليه فرمودند كه شما انجام وظيفه كنيد ، نتيجه باخداست ،
سازمان همانطور كه اشاره شد يك ارگان مقدس برگرفته وجوشيده از متن انقلاب است ، يك ارگان صددرصد فرهنگي امور بانوان سازمان هم سعي براين داشته ودارد كه درراستاي وظايف خودش كه بسط وگسترش تعاليم انقلاب كه همان اسلام ناب محمدي است گام بردارد وشرح وظايف ماهم همين است ، گفتم كه من ازنيمه دوم سال 1370 توفيق خدمت در اين ارگان مقدس را داشته ام وخدارا براين نعمت بزرگ شاكرم كه توفيق خدمت در ارگاني را بمن عنايت فرموده كه مقام معظم رهبري توجهي خاص به آن دارند ، بايد اعتراف كنم كه خوشبختانه مرتب شاهد رشد وشكوفايي وبالندگي اين ارگان فرهنگي بوده وهستم الان  برنامه هاي مابه همت همه مسؤلين بزرگوار سازمان ،  هم در مركز،  هم در استان از تنوع وكيفيت مطلوبي برخورداراست ، من ازروند كارها وفعاليتها راضي هستم  ، چرا كه سازمان از جايگاه بسيارخوبي دربين اقشار مختلف مردم برخور دار است ، بايد اعتراف كنم با اينكه ماتبليغي براي اينكه مي توانيم مشاوره ارائه كنيم ، پاسخ به سؤالات شرعي داشته باشيم ، مبلغه ومداح معرفي كنيم ، دراين زمينه ها مراجعات فراوان داريم واين اعتمادسازيهاواعتمادها بسيارزيبا ودوست داشتني است .
 
 
سؤال 4- فعاليت هاي جمعيت بانوان فرهيخته استان چه تاثيري در فرهنگ سازي وارتقاء سطح دانسته هاي ديني بانوان استان دارد ؟
 
جواب : بانوان جمعيت ، خوسبختانه ازكساني هستند كه داراي مسؤليتهاي فرهنگي وكارامد درجامعه هستند واززمانيكه باسازمان مرتبط شده اند وسازمان، مركزي براي تجمع وتبادل نظر  اين عزيزان  شده ، ماشاهد تلاش بيشتر اين بزگواران درحيطه كاريشان هستيم وهم درقبال ماموريتهاي سازمان احساس مسؤليت ميكنند ، سازمان هم براي توانمند سازي اين عزيزان  تابحال دو كارگاه آموزشي بسيارارزشمند، با حمايت دفتر برنامه ريزي بانوان مركز با عنوان 1- كارگاه آموزشي تربيت استاد نگرشي ديگر ، 2- كارگاه تفكر خلاق ومهارتهاي زندگي ،  برگزارنموده كه مورداستفاده واستقبال مطلوبي  قرارگرفته است.
 
 
سؤال 5- باتوجه به اينكه حوزه بانوان ،  يكي ازمباحث مهم درتبليغ دين وفرهنگ اسلامي است ، هدف ازبرگزاري نشستهاي تخصصي جمعيت بانوان فرهيخته را توضيح دهيد؟
 
جواب : فلسفه وجودي جمعيت بانوان اينست كه با نشستها وتبادل نظرهايي كه انجام ميدهند ، درحد توان آسيبهايي كه بانوان استان را تهديد مي كند  شناسايي واحصا كنند ودنبال راه چاره باشند ، ما معمولا درمباحث گفتمانها مخصوصا گفتمانهايي كه باموضوع عفاف وحجاب برگزار مي كنيم ، بعضي ازاين بزرگواران بعنوان استاد گفتمان معرفي مي شوند وپس از نظرسنجيها ، كاملا در كار خود موفق هستند  ، درمشاوره هاي ديني ورواني ، بعضي از اين عزيزان ياورماهستند ، وخلاصه در رابطه بافعاليتهاي فرهنگي وبالا بردن سطح آگاهي قشرعظيم بانوان ، اين جمعيت بازويي قوي براي ماهستند :
وبطور كلي  باياري حق اين جمعيت قصددارد ازهيچ تلاشي كه برايش ممكن باشد در رفع مشكلات بانوان كوتاهي نكند .
 
 
6- با توجه به اهميت مردم به آموزه هاي ديني اسلام وتوجه ويژه مسؤ لين به ترويج فرهنگ عفاف وحجاب ، بفرماييد استقبال بانوان استان از طرحها وفعاليتهاي شما به چه صورت بوده است ؟ وآيا دراين زمينه همكاري هاي لازم را نجام مي دهند ؟
 
 
جواب : خوشبختانه استان ما ازاستانهايي است كه هم دربخش سيستان دلاور ، هم بلوچستان غيور مردم براي آموزه ها ومقدسات ديني حرمتي خاص قائل هستند ، وهمين امر زمينه بسيارخوبي است براي اينكه مردم از كليه برنامه ها ومراسم مذهبي مختلف استقبال وهمكاري خوبي داشته باشند ، دررابطه باعفاف وحجاب مابامدد ازگفتمانها ي متعددباموضوعات مختلف از جمله موضوع عفاف وحجاب هم درمورد مخاطبين خاص وهم مخاطبين عام خيلي خوب موفق بوده ايم و مخاطبين ماهم خيلي راضي بوده اند ، مخصوصا بخش پاسخ به سؤالات ، خيلي استقبال شده ومورد علاقه دانش آموزان بوده به حديكه اگر گاهي اوقات سؤالاتي بدون پاسخ مانده مخاطبان ما خواها ن پاسخ هاي سؤالاتشان به صورت مكتوب وارسال به محل تحصيلشان شده اند .
 
 
سؤال 7- نحوه اعزام مبلغه به مناسبتهاي مختلف ملي ومذهبي به چه صورت است ، واگر دراين زمينه آماري موجود است بيان كنيد ؟
 
جواب : امور بانوان خوشبختانه با تمام مراكز آموزشي وساير ادارات وارگانها ارتباطي بسيار مطلوبي دارد ، از جمله با بسيج خواهران ، حوزه علميه خواهران ، همه دبيرستانها وبعضي از دانشگاهها ، تشكلهاي ديني بانوان وهيات مذهبي و........ماسعي نموده ايم هرمركز آموزشي واداره ياارگاني درمناسبتها ي مختلف تماسي كرفته اند ومبلغه ياسخنران تقاضا نموده اندازناحيه ما پاسخ مثبت دريافت نموده اند،  خداراشكر موردي را به ياد نمي آورم كه جواب ما منفي باشد ، چون مردم به طور كلي يكي از توقعاتشان از سازمان اين است كه ميلغ وسخنران شان راازاين طريق درخواست كنند ، سعي نموده ايم ، همه جاوهر زمان نياز هاي تبليغي بانوان را برطرف كنيم .
تاكنون حدود100= صدنفر  مبلغه در استان شناسايي وداراي پرونده هستند .
 
 
8- شمابه عنوان مسؤل امور بانوان توضيح بفرماييد كه تلفيق فعاليتهاي سنتي ومدرن فرهنگي وديني در زمينه هاي مختلف به ويژه موضوع عفاف وحجاب در برنامه هاي شما چگونه است؟ ودر صورت اجراي چنين فعاليتهايي باز خورد آن را درسطح استان چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
 
جواب :  بخش عمده فعاليتهاي ما تاكنون به صورت سنتي بوده به اميد خدا فعاليت خودمان را دربخش تبليغات مدرن با تكثيروتوزيح سي دي هاي خوب وآموزنده بويژه در موضوع عفاف وحجاب شروع نموده ايم واگرخدا ياريمان كند قصد بسط وگسترش اين بخش راهم در زمينه هاي مختلف داريم ، امام علي عليه السلام فرمودند كه ، فرزندانتان را براي غير زمان خودتان تربيت كنيد ، اين حديث به نظر بنده الان بسيار كاربرد دارد چرا كه ما شاهد هستيم كه اكثر خانواده ها امكانات رايانه اي را به تمام معنا در اختيار جوان ونوجوان خودشان اعم از دختر وپسر گزارده اند به دون اينكه فرهنگ صحيح استفاده از آنرا به آنها بياموزند ، به همين جهت ما شاهدانحراف  بچه هايمان از اين طريق هستيم ، من معتقدم اگر ما بتوانيم از هردومورد ذكر شده درامور تبليغي بهره بگيريم بازخور بسيار مطلوب واثر بخشي خواهد داشت ان شاء الله : خداوند به همه ماتوفيق دهددرهردوبخش درحد توان خدمات شايسته اي را به بانوان عزيزمان ارائه دهيم ، چون شيوه هاي مدرن تبليغي تاثير بيشتري در جذب نيروهاي جوان ما خواهدداشت .
 
 
سؤال 9- درزمينه هاي مدرن وسنتي از چه شيوه هايي بهره مي بريد ،؟ وتوضيح بفرماييد كه چرا شيوه هاي سنتي هنوز تاثير گذاري خود را دارد ،
 
 
درزمينه تبليغات مدرن كه عرض كردم باتكثير ونوزيع سي دي هاي مفيد مخصوصا با موضوع عفاف وحجاب وارائه گزارشات از طريق سايت كاررا آغاز نموده ايم ودرصدد بسط وگسترش كار هستيم ، امادرمور اينكه چرا شيوه هاي سنتي تاثير بيشتري دارد ، من معتقدم ، علتهاي مختلفي مي تواند داشته باشد ، يك پيامبر رحمت صلي الله عليه واله فرمودند ، بامردم به اندازه عقلهايشان صحبت كنيد ، ماچون بااقشار مختلف بانوان سروكار داريم  ، كه معمولا شيوه هاي تبليغي سنتي تاثير گذاري بيشتري دارد .
ديگر اينكه فرهنگ تبليغ سنتي دربافت وجودي وزندگي مردم مارسوخي ژرف دارد به همين جهت تاثير بيشتري دارد به همين ،  امام خميني رحمه الله عليه عزاداريهاي سنتي را رد نمي كند ، مابايد عمل به وظيفه كنيم واز هر راهي كه بتوانيم بهتر وزود تر به نتيجه مطلوب در امر تبليغ دست بياييم بايد استفاده كنيم .
 
 
سؤال 10- چه پيشنهادهايي براي بهتر شدن فعاليت هاي جمعيت بانوان فرهيخته استان وجايگاه پستي خود داريد ؟ وبفرماييد موفق ترين طرح شما در سالهاي اخير چه بوده است ؟
 
 
جواب :  جمعيت بانوان چون از بانواني واقعا تاثيرگذار وفعال تشكيل شده ، من فكر مي كنم با ايجاد كارگاههاي مفيد ومؤثربانظر سنجي از خودشان ، براي توانمند سازي بيشتر وبهتر ،  هم مي شود زمينه رشد وخلاقيت بيشتر اين عزيزان را فراهم آورد هم وقتي كه مشاهده كنند سازمان كه متصدي امر ساماندهي اين بزگواران است توجه وعنايت به آنها دارد قطعا انگيزه بهتري براي كار پيدا مي كنند ،در صورتيكه دفتر برنامه ريزي مركز صلاح بدانند ، اردوهاي آموزشي وزيارتي براي جمعيت ، درصورت امكان ديدار با مقام معظم رهبري ، مخصوصا براي استانهاي دور افتاده اي مثل ما ، تهيه پكژ هاي آموزشي و.....از طرف دفتر برنامه ريزي مركز ،  در مورد پست خودم بايد اعتراف كنم خدارا شكر از مسؤلين بسيار بزرگوارونازنيني ،  در مركز ود ر استان برخوردار هستيم كه خودشان به فكر ماهستند از اين بابت دقدقه خاطر ندارم ، طرحهاي فرهنگي اگرحساب شده به موقع وبه جا انجام شود مي تواند زيبا ومطلوب باشد، اما طرح موفق ومفيد مادرسالهاي اخير گفتمانها بوده ،  ساماندهي مبلغات وايجاد كارگاههاي شبهه شناسي براي اين عزيزان بوده ، وساماندهي جمعيت بانوان فرهيخته وفعال در عرصه هاي فرهنگ ديني .
 
 
سؤال 11- بفرماييد چه خلاقيت ها ونوآ وري هايي تاكنون در فعاليت هاي امور بانوان داشته ايد ؟ ودر طراحي وبرنامه ريزي جهت فعاليت هاي فرهنگي بانوان چه نكاتي را مد نظر قرار ميدهيد ؟
 
من به برخي از كارهايي كه درحيطه بانوان انجام داده ام اشاره مي كنم نمي دانم كه مي شود اسمش را نوآوري وخلاقيت گذاشت يا نه،  طرح تشكيل صندوق قرض الحسنه را به تشكلهاي فعال ارائه نمودم واز سوي اعضاء خيلي خوب استقبال شد ،چون خودم گاهي اوقات شاهدبودم كه  بعضي از خواهران عضو تشكل نياز به مبالغ بسيارپاييني داشتند ومقدور نبود كارشان راه بيفتد ، اين طرح باقدرت وقوت به فعاليت خود ادامه ميدهد ، يكي ديگر از طرحهايي كه  بسيار مفيد وجذاب بوده  مابراي تشويق خواهران به شركت در كلاسهاي عقيدتي از ايجاد كلاسهاي هنري ومفيد بهره مي گرفتيم ، يك برنامه تحت عنوان نشست علمي ، البته قبل از گفتمانهاي ديني  ويژه مقطع دبيرستان طرح ريزي نموديم كه اين برنامه رادرميلاد ياشهادت معصومين عليهم السلام راجع به همان شخصيت اجامي نموديم ، جهت آشنايي بچه ها باان عزيز كه مور استقبال خوبي هم قرار مي گرفت ، طرح ديگري كه فقط در مركز استان برگزار نموديم وخيلي استقبال شد ، طرح ( رمضان ، توجه ، تلاش ) بود كه در ماه رمضان هرسال ويژه مقطع راهنمايي اجرا مي شد ،
قصددارم به ياري حق، درسال آينده كارگاههاي آموزشي مفيد براي مسؤلين تشكلهاي ديني بانوان ، كارگاههاي شبهه شناسي ويژه مبلغات ،  وبا نشستهاي تخصصي ويژه جمعيت بانوان ، واحصاء آسيبهاي بانوان استان برنامه هاي خوب ومفيدي براي رفعشان تدارك ببينم ودرهمان راستا فعاليتهاي خوبي به خواست خدا ارائه نمائيم .
 
سؤال 12- باتوجه به ساختار فعاليتهاي سازمانتبليغات اسلامي ، آيا تفاوتي بين كاربانوان وآقايان وجود دارد ؟ درصورت وجود اين تفاوتها آنها رابيان كنيد ؟
 
جواب :  من تفاوت خاصيي را مشاهده ننموده ام مگر موارد خاص،  اكثر فعاليتهاي فرهنگي مشترك بين خواهران وبرادران است مگر دسته روي هايي كه درمناسبتهاي خاص انجام مي شود .
 
سؤال 13-  سخن آخر ...........
 
جواب :  ازشما تشكر مي كنم واز صميم قلب براي شما وهمه عزيزاني كه درعرصه بسيارارزشمند فرهنگي ،  تلاش مي كنند درجهت بسط وگسترش تعاليم عاليه اسلامي   انقلاب رابه قله هاي رفيع ترقي برسانند آرزوي توفيقات روز افزون دارم واميد وارم نام همه شماعزيزان درزمره سربازان فرهنگي آقا امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف ثبت شود .
 
 
 
  والسلام علي عبادالله الصالحين
 
 
 
 
 


  
تعداد بازديد:2991 آخرين تغييرات:89/12/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر