پنج شنبه 1 اسفند 1398 - 26 جمادي الثاني 1441 - 20 فوريه 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

دندان موش

دندان موش

موش موشي يک تکه چوب به دندان گرفته بود و مي جويد.

دندان موش

 

موش موشي يک تکه چوب به دندان گرفته بود و مي جويد.
سنجاب خاکستري ار بالاي درخت او را ديد. خاکستري اول خيلي تعجب کرد.
اما بعد فکر کرد شايد موش موشي گرسنه است و چيزي براي خوردن ندارد.
آن وقت با عجله به لانه رفت و چند تا گردو و فندق برداشت.
مادرش او را ديد و پرسيد: ابن ها را کجا مي بري؟
خاکستري گفت: مي برم براي موش موشي.
مادرش با تعجب پرسيد: موش موشي؟
خاکستري چيزي را که ديده بود براي مادرش تعريف کرد.
مادر خنديد و گفت: پسر کوچولوي مهربان من، موش موشي گرسنه نيست.
 
خاکستري گفت: ولي من با چشم هاي خودم ديدم.
مادر گفت: موش موشي چوب را براي اين مي جود که دندان هايش زياد بلند نشوند. هميشه هم تيز بمانند.
خاکستري با تعجب پرسيد: راست مي گويي؟!
آن وقت خاکستري نشست و گردوها و فندق ها را خودش خورد.
  بخش کودک و نوجوان
کودک بشري_شماره 7 و 8_1389
مطالب مرتبط 
تعداد بازديد:2032 آخرين تغييرات:89/12/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر