چهارشنبه 29 اسفند 1397 - 13 رجب 1440 - 20 مارس 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

خواص اتم

خواص اتم

شعاع اتم، انرژي يونش و الکترون خواهي تعيين کننده ي خواص تناوبي عنصرها هستند و به ساختار اتم بستگي دارند.

 
 
شعاع اتم، انرژي يونش و الکترون خواهي تعيين کننده ي خواص تناوبي عنصرها هستند و به ساختار اتم بستگي دارند. درک اين خواص به ما کمک مي کنند تا بفهميم چرا و چگونه اتم ها براي تشکيل ترکيب هاي يوني و کووالانسي وارد واکنش مي شوند.
 
خواص اتم
 
در يک واکنش يوني، اتم فلز الکترون از دست مي دهد و يون هاي مثبت را به وجود مي آورد. اتم نافلز الکترون مي گيرد و يون هاي منفي را به وجود مي آورد. اتم فلز عموما بزرگ است لذا آسان تر از نافلزات الکترون از دست مي دهد. از سوي ديگر، اتم نافلز نسبتا کوچک است و آسان تر از فلزات الکترون مي گيرد.
براي آشنايي بيشتر با فلز و نافلز، آزمايش زير را انجام دهيد.
 
- با کليک بر روي Ion view مي توانيد نحوه ي تشکيل يون هاي فلزي و غير فلزي را مشاهده کنيد.
- با کليک بر روي Atom view مي توانيد اتم ها ي فلزي و نافلزي را مشاهده نماييد.
 

الکترون خواهي :

خواص اتم
 
تغيير انرژي مربوط به افزايش يک الکترون به يک اتم گازي شکل را اولين الکترون خواهي آن اتم مي نامند. الکترون خواهي فرآيندي است که در آن اتم هاي خنثي با گرفتن الکترون منفي مي شوند و يونش فرآيندي است که در آن اتم هاي خنثي الکترون از دست مي دهند و مثبت مي شوند. فرآيند الکترون خواهي براي اغلب عناصر با آزاد شدن انرژي همراه است ولي با برخي از فلزات و گازهاي نجيب اين مقدار، مثبت است.
الکترون خواهي مرحله هاي دوم و بعد از آن نيز مثبت هستند و به ترتيب مقدار آن ها زياد مي شود.
 
خواص اتم
 
در هر تناوب، اتمي که بيشترين تمايل به جذب الکترون را دارد به گروه هفتم عناصر جدول اصلي تعلق دارد. الکترون خواهي عناصر در يک گروه از بالا به پايين کم مي شود. ولي در گروه هفتم، براي عنصر فلوئور اين مقدار از قاعده پيروي نمي کند. فلوئور اتم کوچکي است و در پوسته خارجي خود مي تواند فقط هشت الکترون بگيرد لذا افزوده شدن الکترون هشتم به آن، از يک سو از طرف هسته جذب مي شود و از سوي ديگر الکترون هاي موجود در پوسته ي خارجي اتم نيز آن را به شدت دفع مي کنند.
 
 

مرکز يادگيري سايت تبيان
تهيه و تنظيم : طيبه موسيوند
 
تعداد بازديد:4786 آخرين تغييرات:89/12/16
نظرات

  • علی ابنیلی:خوب بود
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر