شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441 - 4 آپريل 2020
صفحه اصلي/دين و انديشه

شاه کلید استجابت دعا!

شاه کليد استجابت دعا!

--------------------------------------------------------------------------------

دعا کردن در احاديث معصومين عليهم السلام هم بسيار مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين احاديث که تفسير قرآن و بيان آن هستند، به طور مفصل‌تري به اصل دعا کردن و اهميت آن تاکيد شده، آداب و راه و روش آن گفته شده و خيلي از جزئيات اين مسئله کلي توضيح داده شده است.

--------------------------------------------------------------------------------

وظيفه تو دعا کردن است و بس ...

گاهي با همه سهل‌الوصول بودن اجابت و تأکيد بر صرف خواندن خدا براي مستجاب شدن، دعاهاي ما اجابت نمي شود. يعني هماني که مي‌خواستيم برايمان اتفاق نمي‌افتد يا اوضاع همان جور که ما دل مان مي‌خواهد پيش نمي‌رود. فراموش نکنيم که براي اجابت دعايمان، در ابتدا بايد موانع را از ميان برداشت.

گناه

گاهي تيرگي ها و کدورت هايي که از گناه هاي ما به وجود مي آيد علتي مي شود براي بالا نرفتن دعا و عدم اجابت آن. يعني توي نظام علت و معلولي دنيا ، گناه يکي از مانع هايي است که مي ايستد سر راه اجابت دعا. امام باقر (عليه السلام) فرمود: «انسان گاهي حاجتي دارد و از خدا طلب مي کند و خداوند ضمن قبول آن انجامش را به وقت مناسبي وا مي گذارد، ولي بنده در اين مدت مرتکب گناه مي شود. خداوند به مأمور اجابت دعا امر مي کند خواسته اش را اجابت نکن و او را از اين لطف محروم نما که خشم ما را برانگيخت و شايسته بي اعتنايي گرديد.»
 

لقمه هاي مورد دار

حلال خوردن و خالي بودن شکم از حرام، يکي از مهم ترين علت هاي تأثير نفس و بالا رفتن دعا است. اين علت که نباشد دعا مي ماند پهلوي صاحبش. شخصي خدمت رسول خدا (ص) آمد و گفت: دوست دارم که دعايم مستجاب شود، حضرت به او فرمود: خوراک خود را پاکيزه کن و غذاي حرام نخور.
 

خواستن محال

با وجود اين که خداوند قدرت بي انتها و بي مرزي دارد ولي رسمش اين است، يعني نظريه جهان داري اش اين است که همه امور را از مجراي خودش و با همين راه هايي که آفريده انجام دهد. اگر محتواي دعا خواستن چيزي خلاف قانون دنيا و اسباب عادي آن باشد، خدا معذور است از اجابت آن.
از حضرت علي (عليه السلام) سوال شد: کدام دعا گمراهي است؟ فرمود: دعا کردن و خواستن کارهاي نشدني و غيرممکن.
امام باقر (عليه السلام) فرمود: « انسان گاهي حاجتي دارد و از خدا طلب مي کند و خداوند ضمن قبول آن انجامش را به وقت مناسبي وا مي گذارد، ولي بنده در اين مدت مرتکب گناه مي شود. خداوند به مأمور اجابت دعا امر مي کند خواسته اش را اجابت نکن و او را از اين لطف محروم نما که خشم ما را برانگيخت و شايسته بي اعتنايي گرديد»

عدم مصلحت

خدا هيچ وقت سرعت در اجابت را فداي به هم ريختن مصلحت و نظم زندگي بنده اش نمي کند. هر وقت سرعت در اجابت با مصلحتي که خدا براي کل جريان زندگي و پازل زندگي آدم ها در نظر گرفته، تناقض داشته باشد اجابت شکلش عوض مي شود. يا مي افتد به تأخير يا نوعش عوض مي شود.
چه بسا چيزي بر شما ناخوشايند باشد، در حالي که خير و صلاح شما در آن است (و شما نمي دانيد) و همچنين شايد چيزي را دوست داشته باشيد که ضرر شما در آن است و خدا مي داند و شما نمي دانيد. (بقره/ 216)
 

مهيا نبودن شرايط
شب، دعا

عده‌اي از دعاها بنا به نظم کلي زندگي آدم ها که هيچ جوره خدشه بردار نيست، سريع اجابت نمي شوند. زمان لازم است تا به بهترين شکل ممکن و در عالي ترين شرايط و زمان ها محقق شود. يعني گاهي اجابت دعا در همان لحظه زيان هاي ديگري براي آدم دارد و بهتر است که در زمان خودش مستجاب شود و به همين دليل اجابت مدتي عقب مي افتد.
 

صدايم کن صداي تو بهانه ست

حرف زدن و مناجات با خدا، يکي از مهم ترين نيازهاي آدم است. خدا در قرآن به دعا و دعا کردن تأکيد کرده و در آيه هاي مختلفي اهميت اصل مسئله دعا را، صرف نظر از کميت و کيفيتش، تذکر داده است.
در جريان داستان حضرت يونس (عليه السلام) و گرفتار شدنش در شکم ماهي و نجات او، بعد از اين که کل ماجرا را مو به مو توضيح مي دهد، داستان را اين طور تمام مي کند که: « و کذلک ننجي المومنين » (انبياء/88) يعني نه فقط اين بنده (حضرت يونس) بلکه همه آدم هاي تاريخ و آن هايي که بعد از او خواهند آمد را همين طوري نجات مي دهيم ، همين طور که او را با دعايي که از ته قلب کرده بود نجات داديم.
خدا هيچ وقت سرعت در اجابت را فداي به هم ريختن مصلحت و نظم زندگي بنده اش نمي کند. هر وقت سرعت در اجابت با مصلحتي که خدا براي کل جريان زندگي و پازل زندگي آدم ها در نظر گرفته، تناقض داشته باشد اجابت شکلش عوض مي شود. يا مي افتد به تأخير يا نوعش عوض مي شود

شاه کليد را گم نکنيم!
دعا

در آيه 88 سوره انبياء ، خداوند جاي شاه کليد نجات آدم ها را ياد مي دهد که هر وقت و در هر شرايطي اگر ياد من کنيد و وصل کنيد خودتان را به منبع نيرو و رحمت من، نجات پيدا مي کنيد. اصلاً نجات و رستگاري اثر وضعي دعا کردن است.
 

آخرين تکه ي پازل اجابت ، درخواست کردن است

خدا در آيه هاي زياد ديگري باز هم به اهميت دعا و خواندن او تأکيد مي کند. اصرار مي کند که آخرين تکه پازل اجابت و نزول رحمت خدا، خواستن و خواندن است. مثلاً در آيه 60 سوره غافر يادآوري مي کند که من را بخوانيد تا جواب تان را بدهم. به همين سادگي، صرف خواندن است که مي شود علت اجابت خدا، بدون هيچ واسطه و وسيله.
خدا براي محکم کاري، جاي ديگري مي فرمايد که: «اي رسول من! بگو اگر به سوي خدا متوجه نشويد و دعا نکنيد پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد.»  يا مي گويد: «اي پيامبر نبايد آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را مي خوانند از پيش خود براني.» (انعام/ 53)
 

نتيجه گيري:

نهايت اين که خداوند در کل قرآن، روي اصل مسئله دعا کردن تاکيد مي کند و راه دعا کردن را ساده و بي تکلف ترين راه ها معرفي مي کند.
فرآوري : زهرا اجلال
گروه دين تبيان

منبع : مجله بوستان قرآن – ش 1 
تعداد بازديد:5880 آخرين تغييرات:89/12/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر