پنج شنبه 1 اسفند 1398 - 26 جمادي الثاني 1441 - 20 فوريه 2020
صفحه اصلي/ايران و جهان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

اسحاق رابين با طرح صلح خود وارد مي شود

اسحاق رابين با طرح صلح خود وارد مي شود

خبرگزاري فارس:در تاريخ ميانه سال 1389 دراوشة با برنامه اي سياسي كه متشكل از مواد و بندهاي مختلفي بود، وارد تونس شد. وي مي گفت كه اين برنامه [براي دستيابي به صلح] را اسحاق رابين تدوين كرده و رابين او را به تونس اعزام كرده تا اين طرح را به رؤيت ما برساند.


 

 


به گزارش فارس، كتاب خاطرات محمود عباس از جمله اسنادي است كه مي‌تواند براي محققين روند سازش و علاقمندان حوزه فلسطين مفيد باشد چرا كه عباس از جمله كليدي‌ترين مهره‌هاي روند سازش بوده است.
اگرچه اين خاطرات بيشتر حول محور مذاكرات اسلو و قبل از آن دور مي‌زند ولي اطلاعات ناب آن درباره نوع نگاه مبارزان فلسطيني با گرايشات غيراسلامي و غيرجهادي، نحوه ارتباط آنها با گروههاي صهيونيست از ابتدا تاكنون و روند سازش مي‌تواند براي مخاطبان آن جالب باشد. ضمن اينكه قاعدتاً نبايد از اين كتاب انتظار داشت تا با نگاه جهادي و اصيل مقاومت به موضوع بنگرد.

خبرگزاري فارس نيز به جهت اهميت اين موضوع، كتاب خاطرات محمود عباس را به طور كامل و به شكل سلسله وار منتشر مي‌كند.
قسمت سي و هفتم اين مطلب به خوانندگان محترم ارائه مي‌شود:

*كمونيست هاي اسراييلي تمايندگي مردم فلسطين را بر عهده داشتند

عبدالوهاب دراوشة در آغاز حيات سياسي خود عضو حزب كار اسرائيل بود. وي چندين بار براي عضويت در كنست نامزد شد. وي توانست به نمايندگي از حزب كار وارد كنست شود.
اما از دور يازدهم كنست، وي تصميم گرفت از اين حزب كناره گيري كند و در ميان محافل عربي، يك حزب عربي با نام حزب دمكراتيك عرب را تشكيل دهد. اما اين اولين حزب در محافل عربي نبود كه تشكيل مي شد. چراكه پيش از اين احزابي مانند حزب كمونيست اسرائيلي-كه مدت زماني طولاني، نماينده اعراب اسرائيل بود- و فهرست ترقي خواه به رياست محمد ميعاري-كه اكثريت عربي و اقليت يهودي را در بر مي گرفت- در ميان محافل عربي، فعاليت مي كردند.
به همين دليل اين احزاب با حزب نوپاي دراوشة به شدت مبارزه و مخالفت كردند. زيرا اين حزب حريف آنان در ميان اعراب اسرائيل به شمار مي آمد. اما با اين حال دراوة توانست وجود خود را تثبيت كند و با يك كرسي در كنست، موفقيتي را براي خود رقم بزند. با توجه به اين كه وي رياست اين حزب را به عهده داشت، خودش اين كرسي كنست را تصاحب كرد.

*يك حزب عربي نقش واسطه جديد براي مذاكرات اسلو ايفا مي كند

در دور سيزدهم كنيست، وي توانست دو كرسي را به دست آورد كه كرسي دوم از آن "طلب الصانع(حقوق دان) " شد. طلب صانع نيز با حمايت از رابين، توانست وي را مأمور تشكيل دولت كنوني كند.
به اين ترتيب و با توجه به روابط خوبي كه وي با حزب كار داشت و توانست آنرا حفظ كند و نيز روابط وي با سازماني كه پس از تشكيل اين حزب عربي شكل گرفت، وي درصدد برآمد تا ميان سازمان آزادي بخش و حزب كار، نقش واسطه و ميانجي را ايفا كند. اين در حالي بود كه حزب كار با ليكود در دولت همكار يكديگر بودند. به اين ترتيب وي با مصونيت پارلماني خود، چندين بار به تونس سفر كرد. او براي اين سفر خود از رابين يا هر مسئول اسرائيلي اجازه مي گرفت تا در برابر اجراي تصميم كنيست بر ضد وي، پشتيبان داشته باشد.

*طرح اسحاق رابين براي صلح

در تاريخ ميانه سال 1389 دراوشة با برنامه اي سياسي كه متشكل از مواد و بندهاي مختلفي بود، وارد تونس شد. وي مي گفت كه اين برنامه [براي دستيابي به صلح] را اسحاق رابين تدوين كرده و رابين او را به تونس اعزام كرده تا اين طرح را به رؤيت ما برساند. پس از ارائه اين برنامه، دراوشه شروع به ارائه تحليل و ارزيابي كلي از وضعيت و موقعيت رابين و حزب كار در حكومت اسرائيل -كه ليكود نيز در آن حضور دارد-نمود.
يادآوري اين نكته لازم است كه طرح ارائه شده از سوي رابين در آن سال، در بسياري از ابعاد با نتايج پيمان اوسلو تفاوت ندارد. همچنانكه بندهاي اصلي پيمان اوسلو با نامه "تضمين هاي امريكايي " تفاوتي نداشت. اين امر نشان از دو چيز دارد: اول: حزب كار از مدت زماني طولاني خود را براي اين مرحله آماده مي كرده است. دوم اينكه ميان امريكايي ها و حزب كار در زمينه برنامه ها و افكار، هماهنگي كامل وجود دارد.

*طرح دو مرحله اي اسحاق رابين براي دستيابي به صلح

اين مرحله پنج سال به طول مي انجامد و در اين بازه زماني، گام هاي زير برداشته مي شود:
الف.فلسطيني ها سازمان خودگردان و نيز مجلسي محلي، تشكيل مي دهد كه اين سازمان خودگردان داراي دفاتر دولتي به منظور پرداختن به مسكن، كشاورزي، پست، امور مالي، بهداشت، شهرداري ها و ديگر امور داخلي خواهد بود.
ب‌.در بازه مشخص شده، امور خارجه ، امنيت و امور شهرك ها، به دست اسرائيل باقي مي ماند.
ت‌.ميان تشكيلات فلسطين، اسرائيل و اردن در زمينه هاي مختلفي مانند برق، آب، پول و كارگران همكاري اقتصادي خواهد بود.
ث‌.اتخاذ ساز و كارهاي اقتصادي كه تضمين كننده منافع دو طرف اسرائيلي و فلسطيني باشد.

*دوم: مرحله راه حل هميشگي

-پس از گذشت سه سال از مرحله گذر، مذاكرات براي دستيابي به راه حل هميشگي برگزار خواهد شد.
-پس از سال هاي اوليه، تفاهم، و اعتماد ميان دو طرف حاكم خواهد گرديد و از تنش هاي منطقه كاسته خواهد شد.
-مذاكرات بر دو اصل مبتني خواهند بود:
قطعنامه هاي 242 و 338 شوراي امنيت و اصل زمين در برابر صلح.
نمايندگان فلسطيني ها در مذاكرات، از ساكنان مناطق [در اشغال] و فلسطيني هاي خارج[اين مناطق] كه درباره آنها توافق خواهد شد.

*سوم: گام هايي كه اتخاذ آنها براي شكستن ركود، مطلوب است

-در صورت دستيابي به تفاهمي ميان دو طرف درباره اين طرح روبه تكامل، به طور خودكار، آرامشي پديد مي آيد كه در پرتو آن و در يك بازه شش ماهه، مي توان در كرانه باختري و غزه انتخابات برگزار نمود.
-اين انتخابات براي انتخاب نمايندگان سياسي [فلسطيني ها]است، نه براي تعيين مسئولان محلي.[براي اداره مناطق]
-آمادگي كامل براي پذيرش پيشنهادهاي طرف فلسطيني كه در رابطه با شيوه انتخابات، فهرست هاي انتخاباتي -فردي يا تشكلي- و يا فهرست هاي واحدي كه مورد توافق فلسطيني ها باشد.
-نتايچ انتخابات تعيين كننده رهبران داخلي فلسطين براي مرحله انتقالي مي باشند.

*چهارم: چگونگي و نحوه برگزاري انتخابات

-اين انتخابات، كاملاً دمكراتيك و ترجيحاً با اشراف امريكا(به تنهايي) و با مصوبه كنگره امريكا برگزار خواهد شد. امكان حضور اروپايي ها در برگزاري انتخابات نيز وجود خواهد داشت. اما مشاركت ناظراني از كشورهاي جهان سوم، پذيرفته نيست. (چراكه اين كشورها، شيوه دمكراتيك را دنبال نمي كنند.)
-از پيشنهادهاي مربوط به نحوه اجراي انتخابات، استقبال مي شود.
-ساكنان قدس شرقي، حق كانديداتوري و نيز شركت در انتخابات را دارند. اما رأي گيري در رام الله يا بيت لحم انجام مي شود.
-به هنگام استقرار راه حل نهايي، حق انتخاب تابعيت فلسطيني يا اسرائيلي به ساكنان قدس شرقي داده مي شود.
-مباني و اصول اجراي انتخابات از راه گفتگو ميان دو طرف نهايي خواهند شد.
-در مرحله آمادگي براي انجام انتخابات، دولت اسرائيل آماده است نيروهاي اسرائيل را از مجموعه ها و مجتمع هاي مسكوني بيرون بكشد.

*پنجم: چارچوب مذاكره

-ترجيحاً اين مذاكرات از طريق ايجاد كنفرانسي كوچك با مشاركت ايالات متحده، اتحاد جماهير شوروي، هيئتي اسرائيلي، هيئتي فلسطيني و نيز با مشاركت يك هيئت اردني، دنبال شود.
-از نظر اصولي، كنفرانس گسترده بين المللي نيز مطلوب است.
-اردن، در اين مذاكرات، جايگزين فلسطيني ها نخواهد بود.
-هيئت فلسطيني كه در اين كنفرانس شركت مي كند، نماينده مستقل فلسطيني ها قلمداد مي شود.
-طرح ارائه شده، يك طرح روبه تكامل است. مرحله انتقالي نيز بخش اول اين طرح است.

ادامه دارد...تعداد بازديد:1152 آخرين تغييرات:89/12/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر