جمعه 23 آذر 1397 - 6 ربيع الثاني 1440 - 14 دسامبر 2018
صفحه اصلي/خانواده

زن یا ملکه زیبایی ؟

زن يا ملکه زيبايي ؟

از ديرباز فساد به عنوان يکي از عوامل تباهي اجتماعات بشري شناخته شده است.

 

از ديرباز فساد به عنوان يکي از عوامل تباهي اجتماعات بشري شناخته شده است. بشر در طول تاريخ عوارض نامطلوب آن را به طور مکرر تجربه کرده است، در قرن نوزدهم به دلايل بسياري، فصل نويني در اين باب گشوده و به طور کلّي ارزش­هاي گذشته را تحت تأثير موج مُدگرايي، لذّت پرستي و هوس محوري دگرگون ساخت و به تدريج تبديل به فرهنگي فراگير گرديد و بشريت موجود در اوج شکوفايي علم و صنعت به دوره وحشتناک بي حجابي و فساد سقوط نمود و براي راضي نمودن وجدان و قانع ساختن انديشه انسان، فلسفه ها بافته شد و مکاتب فکري جديدي بنا گرديد. عمق فاجعه به قدري وحشت انگيز بود که کندي رئيس جمهور سابق آمريکا و تئورسين معروف آمريکايي مي گويد: «نسل جوان اروپايي و آمريکايي، هوسبازند. من براي نسل آينده آمريکا بيمناکم از اين رو دانشمندان و روشنفکران و معلمين اجتماع را دعوت مي کنيم که درباره اين خطر بزرگ که دنياي بشريت را تهديد مي کند، فکري کرده و راه علاجي پيدا نمايند.»
در اين مقاله به نتايج بي حجابي و بدحجابي (1. فردي؛ 2. اجتماعي.)مي پردازيم.
 
فردي:
1) سقوط شخصيت انساني زن:
حجاب، صدفي است که گوهر گران بهاي هستي، زن را در بر مي گيرد. متأسفانه امروزه خصوصاً در مغرب زمين با رواج بي حجابي و بدحجابي، شخصيت انساني زن به فراموشي سپرده شده و تنها به زيبايي هاي جسمي او توجه مي شود. بنابراين زن وسيله­اي شده است براي کاميابي و موجوديست با هويت صرفاً جسمي و نه داراي يک شخصيت مورد احترام انساني.
 
2-  افزايش التهاب و بيماري رواني:
بي ترديد، اگر زنان با حجاب و پوشش مناسب در جامعه حضور يابند، خود و خانواده و ديگر افراد جامعه از آرامش رواني برخوردار خواهند بود، اما اگر زنان به صورت تحريک آميز در اجتماع ظاهر شوند، التهاب و هيجان روحي بينندگان هر لحظه با ديدن صحنه­اي تازه افزايش مي يابد و از آن جا که ارضاي غريزه جنسي در تمامي موارد دلخواه، ممکن نيست، باعث برهم خوردن تعادل روحي بينندگان مي گردد.
همچنين بي حجابي و بدحجابي و پيروي از مُد و آرايش، موجب مي شود که زنان ديگري که قادر به تهيه آن نوع پوشش  نيستند نيز دچار فشارهاي رواني گردند و تعادل روحي خود را از دست دهند. اين التهابات و تهييجات، بيماري ها و اختلالات روحي و جسمي فراواني را به دنبال خواهد داشت.
پوشش زن، جذابيت او را در نظر جنس مخالف بيشتر کرده و تلاش و پي گيري جنس مخالف را براي وصالش فزوني خواهد بخشيد، بدحجابي و خودنمايي نيز از جذابيت زن کاسته، کشش و جاذبه او را کاهش خواهد داد.
3- کاهش سلامت جسماني:
حجاب زمينه هيجانات روحي را که منشأ برخي از بيماري هاي جسمي است و همچنين زمينه فساد را که عامل اصلي بيماري هاي مقاربتي است، از بين مي برد و بدين صورت نقش خود را در سلامت جسماني افراد جامعه ايفا مي نمايد. دکتر الکسيس کارل مي گويد: «فکر و هيجان مي تواند سبب ضايعات عضوي و احشايي شود. عدم تعادل دستگاه هاي عصبي و نقص دستگاه هاضمه در اثر هيجان، عامل بيماري­هاي معده و روده است.»
بي حجابي و آزادي جنسي، افزايش بيماري هاي مقاربتي از جمله ايذر، هپاتيت و غيره را در پي دارد.
 
4-  کاهش جذابيت:
همان طور که پوشش زن، جذابيت او را در نظر جنس مخالف بيشتر کرده و تلاش و پي گيري جنس مخالف را براي وصالش فزوني خواهد بخشيد، بدحجابي و خودنمايي نيز از جذابيت زن کاسته، کشش و جاذبه او را کاهش خواهد داد. آلفرد هيچکاک هنرمند معروف مي گويد: «زنان شرقي تا چند سال پيش به خاطر حجاب و نقاب و روبندي که به کار مي بردند، خود به خود جذاب مي نمودند و همين مسئله جاذبه نيرومندي بدان ها مي داد. اما به تدريج با تلاشي که زنان اين کشورها براي برابري با زنان غربي از خود نشان مي دهند، حجاب و پوششي که ديروز بر زن شرقي کشيده شده بود، از ميان مي رود و همراه آن، از جاذبه جنسي او هم کاسته مي شود.»
 
5- بر هم خوردن امنيت زنان:
بي حجابي و بدحجابي و آرايش، غريزه جنسي را تحريک و طوفاني مي سازد. اين تحريک و تهييج نه تنها کنترل و هدايت غريزه آتشين جنسي را مشکل مي سازد، بلکه مردان را به کانون خطر جدّي براي زناني که با خودنمايي آن ها را تحريک نموده اند، تبديل مي کند.
 
اجتماعي:
حجاب چادر روسري پوشش اسلامي دختران زنان زن مو مانتو
1) تضعيف ارزش هاي متعالي:
با رعايت حجاب، امتيازات ظاهري محو ارزش هاي معنوي شده و جامعه در تحصيل آن کوشا مي­گردد. جهان معاصر به جاي توجه به ارزش هاي واقعي و معنوي، به زيباهاي جسمي زن توجه مي کند و به جاي انتخاب وجه علمي و اخلاقي يا وجه عاطفي و هنري زنان، با تبليغات و هياهوي فراوان به انتخاب ملکه زيبايي زنان مي پردازد.
 
2- انحطاط اخلاقي و تضعيف معنويت:
تضعيف معنويت در ميان افراد جامعه، زمينه تسلّط همه جانبه دشمنان و غارتگران جهاني را فراهم مي آورد. بي حس کردن اجتماعات انساني و تضعيف اراده افراد جامعه براي جلوگيري از هر گونه مبارزه عليه منافع و سلطه فرهنگي و سياسي، از پيآمدهاي شوم بي حجابي و بدحجابي است.
اگر خودآرايي و تهييج جنسي در جامعه رواج يافته و بهره برداري هاي جنسي در خارج از محيط خانواده ميسّر گردد، افزايش طلاق و پيآمدهاي خطرناک آن نظير افزايش جرايم، بزه کاري فرزنداني که در چنين خانواده هايي زندگي مي کنند و... از آثار خطير اين امر خواهد بود
3-  فروپاشي نظام خانواده:
خانواده اولين و مهم ترين نهاد اجتماعي يک جامعه به شمار مي آيد. ثبات خانواده که مرکز عشق و اميد و تحقق آرزوهاي شيرين جوانان مي باشد، توانايي هاي فردي را افزايش و جامعه را استوارتر مي کند. اگر در جامعه اي حجاب به صورت کامل رعايت گردد و تمتعات جنسي به محيط خانواده محدود گردد، جوانان به ازدواج روي مي آورند و خانواده هاي تشکيل شده نيز ثبات بيشتري خواهد يافت.
اگر خودآرايي و تهييج جنسي در جامعه رواج يافته و بهره برداري هاي جنسي در خارج از محيط خانواده ميسّر گردد، افزايش طلاق و پيآمدهاي خطرناک آن نظير افزايش جرايم، بزه کاري فرزنداني که در چنين خانواده هايي زندگي مي کنند و... از آثار خطير اين امر خواهد بود که وضعيت نابسامان خانواده در غرب بهترين شاهد اين مدعاست.
 
4- رکود فعاليت­ها و در نتيجه سُستي جامعه بشري:
بدون شک، کشانيدن تمتعات جنسي و بصري از محيط خانه به اجتماع، نيروي کار و فعاليت اجتماع را ضعيف، بلکه فلج مي کند و در آن صورت، آموزش، پژوهش، کار و تلاش جاي خود را به آرايش و خودنمايي، چشم چراني و لذّت جويي خواهد داد که سقوط جامعه را به دنبال خواهد داشت.
 
5- ترويج فرهنگ غلط مصرف و زيان اقتصادي ناشي از آن:
اشتغال زنان به آراستن خويش و عرضه زيبايي هاي جسمي، فرهنگ غلط مصرف را ترويج مي نمايد. افزايش مصرف همان طور که سود بيشتري را به جيب کارخانه داران توليد لوازم آرايش سرازير خواهد ساخت، توان بازسازي و سرمايه گذاري و رشد و تعادل اقتصادي را در جهان سوم کاهش مي دهد و زيان هاي ناشي از آن را غير قابل جبران خواهد ساخت.
ليست واردات کالاهاي تزئيني و لوازم آرايش و سهم عمده آن در هزينه هاي ارزي جهان سوم، عُمق فاجعه اقتصادي اي است که اين کشورها را تهديد مي کند و زنگ خطري براي جوامع و کشورهاي مختلف است.
 
منبع : مجله بشري خانواده
گروه خانواده و زندگي تبيان - تنظيم :نداداودي
 
مقالات مرتبط : 
تعداد بازديد:943 آخرين تغييرات:89/12/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر