یکشنبه 30 دي 1397 - 14 جمادي الاول 1440 - 20 ژانويه 2019
صفحه اصلي/خانواده

راههای مقابله با مشكلات

راههاي مقابله با مشكلات

آيا سعي مي كنيد با مردم ارتباط برقرار كنيد؟

ارتباط با مردم:

آيا سعي مي كنيد با مردم ارتباط برقرار كنيد؟ داشتن ارتباط يكي از جنبه هاي مهم زندگي است. امروزه عصر ما را عصر ارتباطات مي نامند. در زمينه روابط انساني جا براي پيشرفت زياد است، بسياري از مردم عصر ما در زمينه ايجاد ارتباط دوستانه با ديگران با مشكلات عديده اي رو به رو هستند كه از آن جمله مي توان به منافع شخصي متضاد، افكار منفي بازدارنده ، آزردگي هاي بي دليل ، ناتواني در همدردي با ديگران، غرض ورزي و لجاجت كينه توزانه، ناشكيبايي در مقابل تفاوت هاي فردي و ... اشاره كرد.
وقتي از دوستي دل آزرده مي شويد ، دل از او  بر نكنيد ؛ به جاي اين كار بنشينيد و فكر كنيد و راه هايي براي بهبود روابط بيابيد.
هنر " دوستي با ديگران" از جمله والاترين هدف هاي زندگي است. دوستان خوب پشتوانه هاي با ارزشي در زندگي هستند.

در زندگي برنامه ريزي داشته باشيد:

مسلماً همه بايد در زندگي هدف داشته باشند. اين هدف بايد به قدري با ارزش و جذاب باشد كه شما را براي فعاليت و تلاش برانگيزد. هميشه در رؤياي خود ببينيد كه به هدفتان رسيده ايد. اين كار انگيزه شما را بالا مي برد. براي اين كار نيز برنامه ريزي لازم است. هرگز" باري به هر جهت" زندگي نكنيد. زندگي گذران عمر نيست. چنين افكاري، پوچي آور است. با برنامه ريزي مرتب و زمان بندي شده براي رسيدن به هدف تلاش كنيد. همه اينها مستلزم خلاقيت شماست.

نيروي خلاق درون:

موفقيت هاي كوچك خود را بي اهميت جلوه ندهيد. اين موفقيت ها پايه هايي هستند كه مي توانيد نيروي درون خود را بر محور آن بنا كنيد. بايد ياد بگيريد تا در ذهن خويش لحظات خوب زندگي را مجسم كنيد و در قلبتان آنها را احساس كنيد تا ملكه وجود شما شوند. بارها و بارها نيروي موفقيت را در وجود خويش توليد كنيد. بايد درك كنيد كه انساني ارزشمند هستيد ، تقصيرها را فراموش كنيد. تصوير موفقيت را در ذهن خويش وسعت بخشيد و آن را با تجربه هاي جديد تكميل كنيد.

واقع بين باشيد:

قبل از هر چيز واقعيات زندگي را  تصديق كنيد. با در نظر گرفتن واقعيت ها، هدف گيري و برنامه ريزي نماييد. با تحريف حقايق و با دروغ گفتن به خود هيچ چيز عايد شما نخواهد شد. اين كار ممكن است اهداف شما را منحرف كند.

عفو خود و ديگران:

قبل از هر چيز بايد خود را مشمول عفو قرار دهيد. بايد خود را از تصميمات غير عاقلانه و حرف هاي احمقانه گذشته تبرئه كنيد. خطاها و لغزش هاي گذشته را به خود ببخشاييد.از شكنجه دادن خويش به خاطر عقل و درايتي كه بايد در گذشته به خرج مي داديد و نداديد، دست بكشيد.
خاطره تلخ صدها لغزش و خطاي گذشته را از ذهن خود بشوييد. زندگي خلاق ، بدون بخشيدنِ خود امكان پذير نيست. كسي كه توانايي بخشيدن خود را ندارد شب از بي خوابي رنج مي برد و روز از ملالت و خستگي. بايد درك كنيد كه شما انسان هستيد و انسان كامل و بي عيب و نقص وجود ندارد. به موفقيت هاي خود بينديشيد. وقتي خود را مي بخشيد به احتمال زياد توانايي بخشيدن ديگران را نيز پيدا مي كنيد. شهد و شيريني عفو خود و ديگران را بچشيد.

غلبه بر احساس تنهايي:

ميليون ها انسان از بيم تنهايي عذاب مي كشند. غلبه بر احساس تنهايي كاري دشوار است. انسان تنها، تن به معاشرت كساني مي دهد كه آنها را دوست ندارد و به انجام فعاليت هايي مي پردازد كه چندان شوقي بدان ندارد. تنهايي به معناي فيزيكي چندان مفهومي ندارد، چون غالباً در اطرافِ همه ، كساني هستند. اين " احساس تنهايي" است كه مسئله ساز است. غم و غصه نيز موجب تنهايي است. براي تسلط بر احساس تنهايي از تحميل محدوديت هاي غيرمنطقي برخود بپرهيزيد. به عقايد ديگران احترام بگذاريد ، با تمام قوا به جنگ احساس ناتواني برويد. جاي " دلتنگي براي گذشته" را با احساس جديد " توجه به روزهاي خوشِ آينده" عوض كنيد. با قبول خود، ديگران را نيز مي پذيريد و براحساس تنهايي فائق آييد. هر روز موفقيت هاي گذشته را در آينده ذهن خود مجسم سازيد تا هر روز با اعتماد به نفس بيشتر و با تصور ذهني قوي تري به استقبال زندگي برويد.

روز خلاق شما:

مسلماً دنياي ما دنياي بي عيب و نقصي نيست. اما بايد بدانيد عليرغم همه ايرادها ، نكته هاي مثبت هم هست و بر شماست كه آنها را بيابيد. در دنياي امروز است كه بايد خوش زيستن را ياد بگيريد. خلاقيت براي امروز، هدف گذاري براي امروز؛ بياييد امروز را مغتنم بشماريم. براي ايجاد خلاقيت مي توانيد از عوامل زير كمك بگيريد: تمركز با شجاعت، خودپردازي، نظم و ترتيب، اشتياق، رشد پيوسته، هنر گوش كردن، مُهر تأييد ، پيروزي.
قدم نخست براي رسيدن به روز خلاق ، فكر كردن به آن است. براي اين كار بايد ذهن خود را متمركز كنيد و با حذف افكار مزاحم ، در جهت تحقق خواسته هاي خود گام برداريد. لازمه اين كار رها شدن از احساسات منفي است.

خود پردازي:

براي تسليم نشدن در زندگي بايد از امكانات و توانايي هاي خود استفاده كنيد. براي تدارك زندگي خلاق بايد لحظاتي از زندگي هر روز را به خلوت با خويش اختصاص دهيد. با خودپردازي از اشتباهات خود درس بگيريد. تحمل شنيدن صحبت هاي ديگران را در خود پرورش دهيد. گوش كردن، هنر درك كردن نيز هست. تسليم گرفتاري هاي زندگي نشويد. به تصوير ذهني خود بها دهيد و بر آن مُهر تأييد بزنيد.

نظم و ترتيب ، كليد طلايي شماست

: بدون آن زندگي خلاق ميّسر نيست. از تخيل خود در جهت تحقق آرزوهايتان مدد بگيريد. خود را در حال رسيدن به آنها مجسم كنيد. براي رسيدن به هدف ، اشتياق داشته باشيد و انگيزه خود را از دست ندهيد؛ بايد به حركت و پيشرفت ادامه داد. از روز خلاق خود استفاده كنيد. براي استفاده از منابعي كه در اختيار داريد هيچ وقت دير نيست.


 
تعداد بازديد:1064 آخرين تغييرات:89/12/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر