چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

رنگین کمان بلوغ

رنگين کمان بلوغ

اگر شما پدر يا مادر يک نوجوان هستيد حتماٌ مي دانيد آنها روزانه چقدر از لحاظ جسماني و عاطفي تغيير مي کنند. در يک لحظه گفتگوي خوبي با هم داريد و در لحظه اي ديگر آنها غمگين يا درحال فرياد زدن هستند. چه عاملي سبب تغيير حالات آنها مي شود؟ آيا آنها دمدمي مزاج هستند؟

 

 دوران تغيير 
همانطورکه پدرومادر نوجوانان مي دانند،  نوجواني دوران تغيير است . نه تنها بدن نوجوانان بالغ مي شود بلکه طريقه نگرش آنها به زندگي و نحوه تفکر آنها نسبت به روابط اجتماعي تغيير مي کند . در اين دوران رابطه نوجوانان با والدين و همسالانشان دائماً درحال مثبت و منفي شدن است . براي مثال توانايي رو به افزايش يک نوجوان براي فکر کردن و استدلال ممکن است سبب بحث هاي فلسفي وي با والدين درباره سياست و مذهب شود. ولي کشمکش هاي اندک وي با والدين معمول و طبيعي است.
آيا فرزند سر حال و شاداب شما به يک نوجوان دمدمي و پرخاشگر تبديل شده است ؟ تغييرات عاطفي که در دوران نوجواني رخ مي دهند خصوصاً دمدمي بودن وي به فرايند بلوغ نسبت داده مي شود. ولي بلوغ چيست؟ آيا مي تواند سبب اين همه تغييرات عاطفي واجتماعي باشد که نوجوان تجربه مي کند؟
 بلوغ
بلوغ فرايندي بيولوژيک و شامل تغييرات جسماني است که نوجوانان هنگام گذر از دوران کودکي به بزرگسالي آن را تجربه مي کنند. بلوغ بوسيله تحريک قسمت هايي ازمغز آغاز مي شود که کانون هورمون هاي جسمي مي باشد. تغييراتي که در بدن نوجوانان ايجاد مي شود درنتيجه آزاد شدن هورمون هايي مانند استروژن و تستوسترون مي باشد.
ممکن است نوجوان نوسان زيادي در رفتار وخلق وخوي خود احساس کند زيرا او در طول روز دچار تغييرات زيادي درفعاليت ها و بافت هاي اجتماعي ميشود.
بلوغ ازچه زماني آغاز مي شود؟ سن آغاز بلوغ در افراد مختلف متفاوت مي باشد . بنابراين صحبت درباره سن «معمول»  شروع بلوغ تا حدودي گمراه کننده است.در دختران بلوغ زودرس در7 سالگي و بلوغ ديررس در 13سالگي آغاز مي شود. در پسران بلوغ زود رس در5/9 سالگي و بلوغ ديررس در5/13سالگي آغاز مي شود. ولي درکل فرايند بلوغ به 2 تا 5 سال زمان براي کامل شدن نياز دارد . به طور کلي ،بلوغ در دختران 2 سال زودتر آغاز مي شود و پايان مي پذيرد.
 چه نوع تغييراتي در دوران بلوغ بوجود مي آيد ؟ بلوغ حد اقل داراي 4 نوع پيشرفت جسماني است. يکي از نشانه هاي بلوغ رشد سريع و ناگهاني نوجوان است. در اين دوران قد و وزن نوجوان به سرعت افزايش مي يابد. در نقطه اوج رشد ، بدن نوجوان مانند بدن نوزاد رشد مي کند.
دومين تغيير فيزيکي ، کامل شدن ويژگي هاي اوليه جنسي است .
قابل توجه ترين اين تغييرات ، تغيير سوم يعني تکامل ويژگي هاي ثانويه جنسي است. ويژگي هاي ثانويه جنسي ويژگي هايي هستند که سبب تمايز مردان از زنان مي شوند.
چهارمين تغيير فيزيکي در دوران بلوغ تغيير ريخت بدني است .
بدن نوجوانان چه دختر و چه پسر داراي ماهيچه ها و چربي بيشتري مي شود . ولي اين افزايش در دختران و پسران داراي سرعت متفاوتي است ، بطوريکه در پايان دوران بلوغ نسبت عضله به چربي در بدن پسران 3 به1 است، درصورتي که در دختران ميزان عضله و چربي با يکديگر برابراست .
 
نوجوان

آيا نوجوانان دمدمي تر مي شوند؟

معمولاً ما نوجوانان را سخت مي پنداريم . ما چنين فرض مي کنيم که نوجوانان  از بزرگسالان دمدمي تر هستند. زيرا در دوران بلوغ تغييرات هورموني در بدن نوجوانان رخ مي دهد . آيا دليل دمدمي بودن نوجوانان در دوران بلوغ است ؟ پاسخ اين سوال هم مثبت و هم منفي است.
تحقيقات نشان مي دهند نوسان شديد هورمون ها در بدن نوجوان، وي را تحريک پذيرتر، پرخاشگرتر و افسرده تر مي سازد. بالا رفتن و پايين آمدن سطح هورمون ها در شروع دوران بلوغ ديده مي شود ولي به زودي ثابت مي شود. بنابر اين رابطه بين هورمون ها و دمدمي بودن نوجوان فقط در اوايل دوران نوجواني و زماني که سطح هورمون ها داراي نوسان است وجود دارد. پس مي توان گفت هورمون ها فقط دراوايل دوران بلوغ مسئول دمدمي بودن نوجوانان هستند.
تحقيقات بيشتر نشان داده اند که دمدمي بودن نوجوان بيشترازخود بلوغ با تغييرات محيط اجتماعي اطراف وي ارتباط دارد. در نوجوان تغيير خلق و خوي با تغيير فعاليت ها همزمان مي شود. از اين رو نوجوانان همچنانکه در طول روز وارد محيط هاي مختلف مي شوند داراي رفتارها و خلق و خوي هاي متفاوتي نيز مي گردند ممکن است نوجوان نوسان زيادي در رفتار وخلق وخوي خود احساس کند زيرا او در طول روز دچار تغييرات زيادي درفعاليت ها و بافت هاي اجتماعي ميشود.
تحقيقات بيشتر نشان داده اند که دمدمي بودن نوجوان بيشترازخود بلوغ با تغييرات محيط اجتماعي اطراف وي ارتباط دارد.
 خود- تصوري
صرف نظر از مباحث زيست شناختي، بلوغ مي تواند دررفتار نوجوانان و پيشرفت آنها از بسياري جهات  تاثير بگذارد.  بلوغ باعث بوجود آمدن تغييراتي در نحوه نگرش نوجوان به خويشتن مي شود. تغييرات بوجود آمده در ريخت بدن و کامل شدن صفات ثانويه جنسي نيز بر تصوري که نوجوان از خويش دارد اثرمي نهد و در نتيجه رفتار وي دچار تغيير خواهد شد. براي مثال هم دختران وهم پسران نوجوان تمايل بيشتري به تنهايي دارند و در دوران اوليه بلوغ از تغييرات بوجود آمده در بدنشان دچار ناراحتي مي شوند . هم دختران و هم پسران حساسيت بيشتري نسبت به ظاهر خود پيدا خواهند نمود و با کامل شدن دوران بلوغ تغييراتي در عادات غذايي و ورزش آنها نيز بوجود خواهد آمد.
تغييرات بوجود آمده درظاهر نوجوان رفتار و ديد ديگران را نسبت به آنها تحت تاثير قرار خواهند داد. غالبا در دوران بلوغ از يک نوجوان انتظار مي رود رفتار بهتري داشته باشد که معمولا فراتر از دسترس يک نوجوان است.
 آنها را درک کنيد
بسياري از تغييراتي که نوجوانان شاهد آنها هستند مانند تغييرات جسماني و تغيير توانايي آنها براي تفکر و استدلال و نيز پتانسيل هاي اجتماعي مي توانند براي آنها بسيار سخت و دشوار باشند. تمام اين تغييرات واکنش و انتظارات ديگران را از نوجوان و نيز شيوه تفکر آنها را نسبت به خودشان تحت تاثير قرار خواهد داد. با وجود تمام اين تغييرات ، نوسانات کم اهميت رفتاري کاملاً طبيعي هستند و بيشتر به دليل تنظيم هاي چند گانه بوجود مي آيد. چه چيزي مي تواند چنين با سرعت و در چندين مسير توسعه پيدا کند؟! پس تعجبي ندارد که گاهي اوقات نوجوان دمدمي باشند.
اما مهمترين مساله اين است که درک کنيم بر خلاف باورعمومي ، افسردگي طولاني مدت درنوجوانان طبيعي نيست. افسردگي که به مدت 2هفته  يا بيشتر طول بکشد ، نشانگر اين مساله است که نوجوان با دشواري هاي زيادي روبه رو است و نياز به يک کمک خارجي دارد. در اين هنگام بايد از پزشک يا يک متخصص سلامت روان کمک گرفت.
در صورت تمايل کتاب" آنچه يک جوان بايد بداند (پسران) " و آنچه يک جوان بايد بداند (دختران) را جهت افزايش اطلاعات راجع به بلوغ مطالعه نماييد.
 
مدرسه علميه نرجس
تنظيم براي تبيان : کهتري
 

مقالات مرتبط
 
تعداد بازديد:1580 آخرين تغييرات:89/12/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر