سه شنبه 19 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441 - 10 دسامبر 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

چشم‌نوازترین نمایشگاه خودرو (2)

fiogf49gjkf0d

چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)

نمايشگاه خودروي ژنو همه ساله در سومين ماه سال ميلادي در شهر ژنو سوئيس برپا مي‌شود.

نمايشگاه خودروي ژنو همه ساله در سومين ماه سال ميلادي در شهر ژنو سوئيس برپا مي‌شود. اين نمايشگاه يکي از مهمترين نمايشگاههاي مربوط به صنعت خودروسازي در جهان است. يکي از ويژگيهاي منحصر به فرد نمايشگاه خودروي ژنو اين است که معمولا در آن خودروهاي جالب توجهي به نمايش در مي‌آيد. در نمايشگاه خودروي امسال ژنو فضاي رقابتي سال‌هاي قبل کمتر ديده مي‌شود آرام تر شدن فضاي اقتصاد دنيا و رشد تدريجي اقتصاد سبب شده است تا تمامي خودروسازان تمرکز خود را روي محصولات تازه شان قرار دهند و تمامي آنها تلاش کنند تا رضايت مشتريان بيشتري را جلب کنند.
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 • چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
  چشم‌نوازترين نمايشگاه خودرو (2)
 
فرآوري:م.ح.اربابي فر
بخش دانش و زندگي

منابع:پرشين استار،دولت يار،ايسنا 
تعداد بازديد:1432 آخرين تغييرات:90/01/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر