چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 2 رجب 1441 - 26 فوريه 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

عقاب تیز پنجه

عقاب تيز پنجه

عقاب ها قوه ي بينايي بسيار قوي اي دارند و از مسافت بسيار دور مي توانند شكار خود را ببينند.
عقاب ها قوه ي بينايي بسيار قوي اي دارند و از مسافت بسيار دور مي توانند شكار خود را ببينند. عقاب در بين پرندگان بسيار قوي است.
كشيدن اين عقاب به كمي حوصله و ظرافت احتياج دارد تا بتوانيد به خوبي آن را بكشيد.
همانطور كه مي بينيد، در پيش طرح، از يك دايره، بيضي و سه مثلث در ابعاد مختلف استفاده شده است. خطوط سبزي كه مي بينيد، رديف هاي پرهاي او را مشخص مي كند. و خطوط سياه، نشان دهنده ي پا، گردن و نوك اوست.
عقاب تيز پنجه
جزئيات نقاشي را از صورت شروع مي كنيم. ابتدا چشم تيز بين او را مي كشيم. سپس با چند خط منحني منقار او كه از هم باز است را مي كشيم.
عقاب تيز پنجه
 مابقي دهان او را كامل مي كنيم. و زبان او را كه بيرون آمده است را با دو خط منحني كامل مي كنيم.
عقاب تيز پنجه
صورت و اتصالات آن به گردن عقاب را مي توانيد به راحتي بكشيد. انتهاي گردن او را به وسيله ي نشان دادن پرهايش از بدن او جدا مي كنيم. مثلث اولي كه كشيديم، بال او را مشخص مي كند.
همانند تصوير، پرهاي روي بال عقاب را با حوصله به رديف پايين اضافه كنيد.
عقاب تيز پنجه
رديف دوم پرها را نيز با حوصله به نقاشي اضافه كنيد.
بدن عقاب را كه از زير بال او مشخص است و ديده مي شود به همراه چند پر بزرگ كه دم او را تشكيل مي دهد، رسم كنيد.
عقاب تيز پنجه
پس از كامل كردن بدن و پرهاي عقاب نوبت به پاها و پنجه هاي قدرتمند او مي رسد. پاهاي او نيز پوشيده از پرهاي ريزتري است.
اما پنجه هاي عقاب از چهار انگشت تشكيل شده است. سه تا در كنار هم و يكي در پشت و خلاف جهت ديگر انگشتان.
عقاب تيز پنجه
پس از كامل كردن نقاشي خود، خطوط اضافه را پاك كرده و آن را رنگ آميزي كنيد.
 
 مهديه زمردكار
بخش كودك و نوجوان تبيان

 
مطالب مرتبط: 
تعداد بازديد:3511 آخرين تغييرات:90/01/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر