پنج شنبه 27 دي 1397 - 11 جمادي الاول 1440 - 17 ژانويه 2019
صفحه اصلي/خانواده

نظم ، لازمه زندگی

نظم ، لازمه زندگي

آفرينش براساس نظم استوار است و در دستگاه خلقت، هر پديده اي جاي خاصي دارد و مأموريت و کار ويژه اي به عهده دارد. خداي تعالي مي فرمايد: إنّا کلَّ شيءٍ خلقناه بقدرٍ(سوره قمر –آيه 49) ما هر چيزي را به اندازه (و روي حساب) آفريديم. حکمت خداوندي در هر چيزي تجلي يافته و موجودات عالم نيز روي حساب و نظم دقيق و نيز براساس هدف معيني قدم به عرصه هستي نهاده اند. نظم شگفت و محيرالعقولي که در همه مخلوقات، حرکت سياره ها و ستارگان، گياهان، موجودات دريايي و صحرايي، بدن انسان، گردش خون و... وجود دارد، همه و همه معلول تدبير خداوند حکيم، مدبّر و تواناست.
نگاهي گذرا به حجم زياد کتاب هاي قوانين و مقررات و بودجه هاي هنگفتي که صرف قانونگذاري و تنظيم آنها مي شود و اهميتي که همه ملل جهان به آنها مي دهند ضرورت و لزوم نظم فردي و اجتماعي را در زندگي بشر آشکار مي سازد. در دنياي کنوني  حرکت قطارها، هواپيماها، ساعات کار ادارات و کارخانجات و... روي نظم خاصي و با دقيقه و ثانيه سنجيده مي شود و با ورود کامپيوتر در عرصه زندگي نظم و ترتيب دقيق تر و بهتر صورت مي گيرد و مي توان گفت امروزه منظم زندگي کردن جزء ضروريات زندگي بشر شده و مورد پسند عقل و دين است و اگر بخواهيم خود را از دايره نظم که امروزه همه جامعه ها را تا حد زيادي فرا گرفته و احاطه کرده، خارج کنيم، با مشکلات زيادي روبه رو مي شويم.

 
آثار نظم و انضباط

نظم و انضباط در کارها، آثار و برکات فراواني براي فرد و جامعه در پي دارد که برخي از آنها عبارتند از:
نظم و انضباط ، لازمه زندگي
- بهره گيري بيشتر از زندگي:
استفاده بهتر و بيشتر از زندگي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه و استعداد، نيازمند برنامه ريزي دقيق و رعايت نظم در تمامي فعليت هاست. فردي که براي اوقات شبانه روز خود برنامه اي تنظيم کرده، کارهاي شخصي و اجتماعي اش را در زمان موردنظر انجام مي دهد، بهره بيشتري را از آن خود و ديگران خواهد ساخت.
با مطالعه زندگي امام راحل(ره) به روشني مي توان دريافت که از جمله عوامل مؤثر در زندگي، تحصيل و مبارزاتشان، برنامه ريزي صحيح و پايبندي به نظم بوده است. يکي از شاگردان ايشان در اين باره مي گويد: (نظم دقيق در زندگي... از ويژگي هاي معروف امام است که شايد از زبان ديگران مکرر شنيده باشيد، به راستي عجيب بود که حتي براي مطالعه و قرائت قران و کارهاي مستحب و حتي زيارت ها و دعاهايي که در وقت خاصي هم وارد نشده بود، وقت خاصي را تنظيمي کرده بودند و هر کاري را بر طبق همان زمان بندي و تنظيم خاص انجام مي دادند، به طوري که براي هر کس که مدتي با ايشان مأنوس و معاشر مي شد، مشخص بود که در چه ساعتي، مشغول چه کاري و انجام چه عملند، اگر چه در حضور ايشان نباشد و فرسنگ ها از محضرشان دور و جدا باشد.)
نظم و انضباط ، لازمه زندگي
 
-نتيجه بخشيِ کارها:
حاکم کردن نظم و انضباط در کارها، موجب مي شود که هر کاري بجا و بموقع انجام پذيرفته، نتيجه بخش و سودمند باشد. فردي که در جلسات، سخنرانيها، رفت و آمدها، وعده ها و... نظم را رعايت مي کند، فعاليتهايش از نتيجه بهتر و بيشتري برخوردار خواهد شد.
 
- تنظيم افکار:
از جمله عوامل مؤثر در نظم فکري انسان، رعايت نظم در رفتار فردي و اجتماعي است. کسي که در تمامي کارهايش پايبند به نظم است، افکار گوناگونش نيز از يک طبقه بندي و تنظيم خاصي برخوردار شده، با داشتن اين ويژگي برجسته و پسنديده، پله هاي رشد و کمال را بهتر و سريع تر طي خواهد کرد. امام خميني قدس سره، نظم فکري را نتيجه نظم در رفتار دانسته، مي فرمايد: (اگر در زندگي مان، در رفتار و حرکاتمان نظم بدهيم، فکرمان هم بالطبع نظم مي گيرد، وقتي فکر، نظم گرفت يقيناً از آن نظم فکري کامل الهي برخوردار خواهد شد.)
کسي که در تمامي کارهايش پايبند به نظم است، افکار گوناگونش نيز از يک طبقه بندي و تنظيم خاصي برخوردار شده، با داشتن اين ويژگي برجسته و پسنديده، پله هاي رشد و کمال را بهتر و سريع تر طي خواهد کرد
- جلوگيري از اتلاف عمر ديگران:
نظم و انضباط ، لازمه زندگي
کسي که در زندگي خود منظم است و کارهايش را براساس يک برنامه ريزي حساب شده انجام مي دهد، در برخورد با ديگران نيز نظم را رعايت کرده، از تلف شدن وقت و عمر آنان جلوگيري مي کند، زيرا با اجراي نظم و سامان دادن فعاليت هايش، موجب خواهد شد که ديگران در مدت زماني که با او هستند، بيشترين بهره را برده، عمرشان پربارتر گردد.
امام راحل(ره) با حاکم کردن نظم و انضباط در تمامي کارها، وقت و عمر ديگران را محترم شمرده، از هدر رفتن حتي لحظه اي از آن جلوگيري مي کردند.
يکي از ياران نزديک ايشان مي گويد: (با توجه به اينکه امام ساليان درازي تدريس مي کردند، هر روز در همان لحظه اي که بايد، جهت تدريس حاضر مي شدند و سر ساعت حضور مي يافتند.) ديگري مي گويد: (در طول نه الي ده سالي که حضرت امام در جماران تشريف داشتند، ايشان هر روز رأس ساعت مقرر، آماده پذيرش ما بودند.)
- الگو براي ديگران:
فردي که زندگي، رفتار و حتي فکرش را منظم کرده و به اين ويژگي پسنديده، آراسته شده است، الگوي مؤثري براي ديگران بوده، از همين راه آنان را به اجراي نظم  انضباط در کارها وا خواهد داشت.
امام خميني قدس سره که زندگي و رفتارش، نمونه و سرمشق کامل و انديشمندي براي مسلمانان، بلکه تمامي انسانهاست، با برنامه ريزي و نظم در کارها تأثير شگرفتي در واداشتن ديگران به رعايت نظم داشته است، تا آنجا که يکي از شاگردان ايشان مي گويد: من حدود ده سال در نجف خدمتشان بودم، کارهايي را از ايشان مشاهده مي کردم که واقعاً براي ما الگو بود، يکي از اين امور، نظم در کارهايشان بود. شاگرد ديگرشان مي گويد: امام کليه برنامه هايشان منظم بود... و اين مي توانست براي آنها که ناظر اعمال امام بودند و از نزديک مي ديدند، درسي باشد و اين خصلت را از امام بياموزند.
 
بخش خانواده ايراني تبيان
منبع : فصلنامه ي بشري
 
مقالات مرتبط: 
تعداد بازديد:3312 آخرين تغييرات:90/01/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر