سه شنبه 2 بهمن 1397 - 16 جمادي الاول 1440 - 22 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

تا کجا را می توانیم ببینیم ؟

تا کجا را مي توانيم ببينيم ؟

زمان - و نه فضا - مقدار ديد ما را محدود کرده است، زيرا از يک فاصله اي معين به بعد نور حتي از آغاز خلقت هم فرصت کافي براي رسيدن به ما را نداشته است!

در سال 2003 کاوشگر( wmap ) ناسا تصويري از دورترين بخش هاي قابل رؤيت جهان گرفت. اين تصوير در طول موج هايي بود که با چشم ديده نمي شد و توسط حسگرهاي الکترونيکي بدست آمد.
نقشه
تصوير بالا قديمي‌ترين و جوانترين عکس از جهان است: قديمي به خاطر اينکه نور 14 ميليارد سال قبل به سمت ما راه افتاده است، و اکنون به ما رسيده است، و جوانترين به خاطر اينکه تصويري است از جهان تازه متولد شده؛ خيلي وقت پيش از آنکه اولين ستاره يا کهکشان ها شکل بگيرند. نقاط روشن مکان هايي را نشان مي دهد که توده هاي مواد سر انجام منجر به تشکيل ستاره ها و کهکشان ها شدند.

جهاني که مي‌توانيم ببينيم چقدر بزرگ است ؟

تصور کنيد تمام کهکشان راه شيري به اندازه يک سي دي بود در اين صورت نزديکترين کهکشان به ما يعني آندرومدا دو و نيم متر با ما فاصله داشت.
سي دي
و دورترين کهکشان هايي که ما قادر به ديدن آنها هستيم، مانند تصوير بالا که معروف به تصوير فرا ژرف هابل است در حدود سيزده کيلومتر آن ورتر  بود و مرز جهان قابل رؤيت در حدود يک و نيم کيلومتر دورتر قرار مي گرفت !!
 

جهان ما چقدر بزرگ است ؟

ما نمي دانيم آيا جهان ما بي کران است يا حتي آيا تنها جهان موجود همين است، يا جهان هاي ديگري هم وجود دارند؟
اگر چه ديد ما از جهان محدود است اما تخيل ما چنين نيست. ستاره شناسان شواهدي غير مستقيم مبني بر وجود کهکشاني هاي بسياري فرا سوي منطقه قابل ديد، دارند.  اما هيچ کس نمي داند آيا جهان بي کران است و اگر بي کران نيست آيا داراي مرز و محدوده اي مي باشد ؟ مثل سطح يک کره که با اينکه مرزي ندارد، محدود و کران مند است.
عالم
زمين در منظومه‌ي شمسي در کهکشان راه شيري در ميان کهکشانها در ميان عالم!
در مورد بخش هاي ديگر جهان تئوري هاي گوناگوني وجود دارد اما بنا به يکي از قوي ترين اين تئوري ها بخش هاي ديگر جهان از بخشي که ما در آن هستيم متفاوت است. حتي ممکن است قوانين فيزيکي و طبيعي حاکم بر آنها نيز متفاوت باشد!  اما ما فعلاً هيچ چيزي درباره آنها نمي‌دانيم و تنها مي‌توانيم منتظر باشيم،  شايد جوابي پيدا شود !
 

مقالات قبلي:
 
تعداد بازديد:860 آخرين تغييرات:90/01/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر