دوشنبه 11 فروردين 1399 - 5 شعبان 1441 - 30 مارس 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

چه در انتظار ژاپن است؟

چه در انتظار ژاپن است؟

اتفاقي که در روز جمعه در ژاپن افتاد همچنان درصدر خبرهاي جهان قرار دارد زيرا اين فاجعه به پايان نرسيده و همچنان خطرهاي متعددي مردم ژاپن و شايد بتوان گفت مردم کل کره خاکي را تهديد مي کند.

چنان که در خبرها خوانده و شنيده ايد نيروگاه هسته اي داييچي در فوکوشيما، ژاپن را تهديد مي کند (جالب است بدانيد اين نيروگاه داراي 6 راکتور بوده است که در سه راکتور شماره 1 ، 2 و 3 خطر انفجار وجود دارد که اخبار اين سه راکتور را مي شنويم  و احتمال وجود نشتي و انفجار در آنها بررسي مي شود .
 
از لحاظ علمي چه اتفاقي در نيروگاه افتاد؟
 
اين نخستين بار است که يک نيروگاه هسته‌اي هم‌زمان در اثر زلزله و هم سونامي آسيب مي‌بيند.
 

ابتدا در روز جمعه:
راکتورهاي شماره 1، 2 و 3 به طور خودکار بر اساس برنامه هاي امنيتي که بر روي آنها قرار دارند خاموش شدند (اگر تکان بيش از اندازه تعيين شده باشد راکتورها به صورت خودکار خاموش مي شوند) و پس از مدتي، راکتورهاي 4 و 5 و 6 هم خاموش شدند توجه داشته باشيد نيروگاه کمتر از 200 کيلومتر با مرکز زلزله فاصله دارد.
البته توجه داشته باشيد زماني که نيروگاهي خاموش مي شود به معني قطع فرايند هاي اتمي و واکنش‌هاي هسته‌اي نيست!! بلکه تنها تعداد واکنشها بسيار پايين مي آيند
حالا در نظر بگيريد که راکتورها به علت واکنشهاي خود شديدا داغ هستند و زماني که واکنشها کاملا به صفر برسد هم زمان مي برد تا قسمت اصلي و مرکزي کاملا خنک شود.
 
معمولا اين خنک کردن از برق استفاده مي شود که برق توليدي هم از فعاليت خود راکتور است يعني انرژي حاصل از شکافت هسته‌اي، آب را به بخار داغ تبديل مي‌کند و اين بخار پرانرژي، توربين متصل به ژنراتور برق را به حرکت درمي‌آورد در نتيجه خود راکتور سبب خنک شدن خود مي شود (در مواقع ضروري هم از برق شهر استفاده مي گردد) البته راکتورها در استخر قرار دارند که آن را خنک مي کنند
خوب به علت زمين لرزه راکتور خاموش شد در نتيجه برق توربين قطع شد!  توربين متوقف شد! راکتور گرم شد! مسئولان برق شهر را وارد پروسه کردند سونامي آمد برق شهر قطع شد! فاجعه آغاز شد... 
 
خوب به علت زمين لرزه راکتور خاموش شد در نتيجه برق توربين قطع شد توربين متوقف شد راکتور گرم شد مسئولان برق شهر را وارد پروسه کردند سونامي آمد برق شهر قطع شد!

فاجعه آغاز شد! - روند اخبار را تا ديروز در زير مي بينيد:
ابتدا در روز جمعه عنوان شد:
که 70 کارگر نيروگاه هسته اي به مواد راديو اکتيو آلوده شده اند و تلاش هاي مرتب به منظور جلوگيري از آزاد سازي راکتور ها در حال ادامه مي باشد.
در روز شنبه اعلام شد:
که در طبقه فوقاني راکتور شماره 1 انفجاري رخ داده است که سبب شده است که مسئولين اين راديو اکتيو به تزريق آب دريا و اسيد بوريک بپردازند و آن را خنک کنند. که اين امر مانع از گرم شدن قسمت هاي اصلي  و به اصطلاح قلب راکتور و در نهايت منجر به انفجار آن شود پس از اعلام امن شدن اين راکتور ....
در روز يک شنبه:
علائم نگران کننده مبني بر نشتي از راکتور شماره 3 نيز منتشر شد که مهندسان و مسئولين راکتور ها سعي در مهار آن دارند و در محافل خبري توضيح دادند که مجبورند جهت جلوگيري از فشار بر روي قسمت هاي اصلي و هسته راکتور بخار آب  راديو اکتيو را به بخش فوقاني هدايت کنند که اين موضوع موجب انفجاري بدليل ترکيب هيدروژن و اکسيژن  شده است.
مهندسان اعلام کرند که اين انفجار فقط بدليل ترکيب هيدروژن و اکسيژن  بوده و خوشبختانه از مواد راديو اکتيو نبوده است. (صحت و سقم خبر پاي خودشان!)
در روز دوشنبه اعلام شد:
راکتور هاي 1 و3 تحت کنترل مي باشند.البته هم زمان از طريق Newsciense اعلام شد که راديو اکتيو 2 از کنترل خارج شده و دماي آن رو به افزايش است. مجددا تزريق اسيد بوريک و آب دريا آغاز شد!
در خبرها شايد ديده باشيد که بعضي از متخصصان پيش بيني کرده اند  که راکتورهاي نيروگاه هاي فوق الذکر در حال آب شدن است و اگر اين اتفاق رخ دهد فاجعه عظيم تر ار حادثه چرنويل رخ خواهد داد. اگرچه ژاپن مصرانه و بدون هيچ ترديدي اعلام نموده است که هرگز چرنويل اتفاق نخواهد افتاد و همه چبز تحت کنترل است.

 اما.....به راستي شما چقدر در مورد حادثه چرنويل اطلاع داريد؟ اگر يکي از راکتورهاي ژاپن منفجر شود چه چيز در انتظار مردم اين کشور و دنياست؟
قطعا پاسخ به اين سوال کار ساده اي نيست اما اگر نگاهي کوتاه به حادثه چرنوبيل بيندازيد شايد بتوانيد در ذهن خود پاسخي بيابيد
 
اما.....به راستي شما چقدر در مورد حادثه چرنويل اطلاع داريد؟ اگر يکي از راکتورهاي ژاپن منفجر شود چه چيز در انتظار مردم اين کشور و دنياست؟
حادثه اتمي چرنوبيل بدترين حادثه اتمي غيرنظامي تاريخ جهان بود در رآکتور شماره ۴ نيروگاه چرنوبيل اکراين در ۲۶ آوريل ۱۹۸۶ اتفاق افتاد.
 
دو اشتباه واقعه چرنوبيل را رقم زد:
 
اولين اشتباه زماني بود که کنترل کننده رآکتور به اشتباه و نيروي راکتور را تا يک درصد کاهش داد و رآکتور بيش از پيش افت قدرت پيدا کرد.
دومين اشتباه بيرون کشيدن تمامي ميله‌هاي کنترل را از داخل رآکتور بود.
اين همانند زماني است که اتومبيلي را در آن واحد هم گاز داد و هم ترمز گرفت.
در اين زمان قدرت در داخل منطقه فعال نيروي رآکتور به ۷ درصد افزايش پيدا نمود.
انفجار اول
در ۱:۲۴ صبح يک پوشش ۱۰۰۰ تني بالاي رآکتور را بلند و راه را براي خروج مقدار زيادي بخار آب داغ هموار کرد.
انفجار دوم
انفجار دوم سقف رآکتور را پاره کرد و ۲۵ درصد از تأسيسات هسته رآکتور را از بين برد
انفجار چرنويل
تا ساعت ۶ صبح ۱۰۸ و تا پايان روز اول ۱۳۲ نفر در بيمارسان بستري شدند
پس از انفجار ابتدا محيط اطراف تاسيسات به امواج راديواکتيو آلوده گشت و بعد به تدريج ابرهاي آلوده به نواحي دورتر سرکشيدند و بارش باران سبب شد که بخش‌هاي وسيعي از اروپا به مواد راديواکتيو آلوده شود.
 
در اثر انفجار در راکتور مواد راديواکتيو براي ساختن حدود ۱۰۰ بمب اتمي آزاد شدند.
در اثر فاجعه چرنوبيل قريب به ۵ ميليون نفر آسيب ديدند،
حدود ۵ هزار مرکز مسکوني با ذرات راديو اکتيو آلوده شدند.
۲۲۱۸ شهر و روستا با جمعيت حدود ۲/۴ ميليون نفر در محدوده اوکراين قرار داشتند، فاجعه چرنوبيل جمعيت کشورهاي مذکور را تحت الشعاع قرار داد.
در اثر فاجعه چرنوبيل قريب به ۵ ميليون نفر آسيب ديدند،حدود ۵ هزار مرکز مسکوني با ذرات راديو اکتيو آلوده شدند.
غير از اوکراين، جمهوري روسيه سفيد و فدراسيون روسيه، کشورهاي فنلاند، سوئد، نروژ، لهستان، بريتانياي کبير و برخي کشورهاي ديگر تحت تاثير قرار گرفتند
عمليات نجات و تخليه مکانها از تاريخ ۲۶ آوريل ۱۹۸۶ تحت رياست کميسيون دولتي شوروي آغاز شد.
اين عمليات از نيمه دوم روز ۲۶ آوريل شروع شد و تا سال ۱۹۹۱ ادامه يافت.

با وجود گذشت سال ها از اين حادثه وحشتناك اما هنوز اثاري از مواد راديو اكتيو و جهش هاي ژنتيكي در مردم منطقه مشاهده مي شود اميدواريم اين اتفاق بار ديگر در ژاپن تکرار نشود

تهيه و ترجمه : فائزه سيدخاموشي
بخش دانش و زندگي تبيان

منابع: wikipedia BBC, CNN, New science 
تعداد بازديد:1349 آخرين تغييرات:90/01/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر