یکشنبه 6 خرداد 1397 - 11 رمضان 1439 - 27 مي 2018
صفحه اصلي/خانواده

این هم از عواقب شادی

اين هم از عواقب شادي

هرچه انسان، راضيتر باشد و از لحظه لحظه زندگي خود لذت ببرد، سطح شادي او بالاتر خواهد رفت.

 

مردم عادي، لذت را شادي مي دانند؛ افراد موفق، شادي را عملکرد خوب مي دانند و در نزد دانشمندان، شادي، همان زندگي متفکرانه است. براي به دست آوردن شادي، به طور معمول دست به هر کاري ميزنيم، ولي کمتر آن را به دست مي آوريم: چون از معناي واقعي آن، آگاه نيستيم. شادي در ميان انسانهاي مختلف تعريفهاي متفاوتي دارد و هرکسي با توجه به ساختار ذهني و روحي خود، آن را درک مي کند. شادي، امري دروني و شخصي است. مسأله اي که باعث خوشحالي يک فرد مي شود، ممکن است در ديگري، هيچ احساسي را بيدار نکند يا حتي در برخي موارد باعث ناراحتي او شود. طريقه درک شادي و ابراز آن در افراد، متفاوت است؛ اما در آن تفاوتها، يک عامل مشترک وجود دارد و آن، احساس رضايت و خشنودي است. چندبار در زندگي، احساس رضايت واقعي داشته ايد؟ آيا برايتان پيش آمده که بعد از وقوع اتفاقي يا انجام وظيفه اي از ته دل خشنود شده باشيد؟ هرگاه در زندگي احساس کرديد که از امري راضي و خشنود هستيد و از روند کلي دروني خود لذت مي بريد، بدانيد که شادي را به سوي خود جذب کرده ايد.
هرچه انسان، راضيتر باشد و از لحظه لحظه زندگي خود لذت ببرد، سطح شادي او بالاتر خواهد رفت.
آيا هرگز اين تجربه را داشته ايد که از انجام عملي راضي باشيد، ولي احساس شادي نکنيد؟ فکر مي کنيد دليل بروز اين حس چيست؟
اگر در زمان رضايت، به لحظه لحظه ي آن توجه کنيد، شادماني را نيز به طور کامل جذب خواهيد کرد؛ ولي اگر به سرعت از کنار آن بگذريد و به خود اجازه ندهيد که طعم شادي را مزمزه کنيد، کمبود آن را حس خواهيد کرد.
هنگامي که از مسأله اي خشنود مي شويد، کمي صبر کنيد و بگذاريد شادي مانند طعم شيريني در رگهايتان جاري شود و تک تک سلولها و اندامهايتان را سرشار از لذت کند.
يک اصل کلي را به ياد داشته باشيد:
هرچه انسان، راضيتر باشد و از لحظه لحظه زندگي خود لذت ببرد، سطح شادي او بالاتر خواهد رفت.
شادي
 چرا بايد شاد باشيم؟
آيا هرگز به اثرها و فايده هاي شادي فکر کرده ايد؟ آيا مي دانيد که شادي نيز مانند تمام داروهاي دنيا، شفادهنده است؛ با اين تفاوت که عارضه هاي جانبي ندارد.
دانشمندان دريافته اند که شادي موجب تقويت سيستم ايمني بدن مي شود. افراد غمگين به طور معمول از نقص کارکرد دستگاه گوارش رنج مي برند و مرتب در معرض آلودگي هاي ميکروبي و ويروسي قرار مي گيرند. شادي، عامل تقويت کننده سيستم اعصاب انسان است و از بروز افسردگي جلوگيري مي کند. آيا هرگز فرد شادي را ديده ايد که لبخند بر لب، لطيفه هاي شيرين تعريف کند و بگويد: اعصابم خيلي ضعيف است.
شادي، انسان را زيبا مي کند
شايد باور نکنيد، ولي شادي با شفافيت پوست درخشش چشم و استحکام مو، رابطه? مستقيم دارد. در موارد زيادي مشاهده شده که ريزش مو، بر اثر غم و غصه? شديد يا استرس در افراد رخ داده است و بالاخره شادي، محيط خانواده را گرم و لذتبخش مي نمايد. مشاوران و روانشناسان خانواده دريافته اند که خانه هائي که در آن صداي خنده و شادي شنيده شود، فرزندان موفق و باهوشي خواهند داشت. محيط گرم و صميمي، مانع از فرار جوانان از خانه مي شود. فرزندان با خيال آسوده و اعصاب راحت، مي توانند به وظيفه هاي اصلي خود که يکي از آنها، درس خواندن است، رسيدگي نمايند. در اين نوع خانواده ها، سايه طلاق بر سر افراد خانواده نمي افتد و آسودگي و امنيت خاطر، در همه اعضاي آن وجود دارد. 
خانه هائي که در آن صداي خنده و شادي شنيده شود، فرزندان موفق و باهوشي خواهند داشت.
شادي نيز مانند تمام فعل و انفعالهاي دروني و بيروني ديگر، خصوصيتهائي دارد. 4 مورد از مهمترين خصوصيتهاي شادي عبارتند از:
1)شادي را نمي توان احتکار کرد : شادي را بايد مانند يک رود، رها کنيد تا جريان پيدا کند. اگر آن را راکد نگه داريد، مي گندد.
2) توکل به خدا، کليد شادي است: شادي واقعي، در جائي وجود دارد که پشتوانه آن، نيروي عظيم الهي باشد. شادي که متکي به لذتهاي زودگذر و خواهش نفس باشد، دوام نخواهد داشت.
3) تعادل شادي را حفظ کنيد: شادي، اگرچه امري لازم و حياتي است، اما در احساس و بروز آن، بايد حد ميانه را نگه داشت. زياده روي در شادماني، احساس سبکسري را به طرف مقابل، القاء مي کند.
4) شادي را در جاي جاي زندگي بجوئيد : شادي، امري نيست که فقط در مکان يا شرايط خاص بروز کند. در هر شرايطي، شاد باشيد.
دکتر فرهاد الوردي
تنظيم براي تبيان: کهتري
 

مقالات مرتبط
 
تعداد بازديد:1048 آخرين تغييرات:90/01/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر