جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

تاثیر نماز بر درمان های معجزه وار

تاثير نماز بر درمان هاي معجزه وار

يا من اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غني (دعاي کميل)
وقتي انسان چيزي را از خدا مي خواهد و به خاطر طلب آن، نماز مي گذارد و در نماز به خداي خود توجه مي كند و خدا نيز دو صد چندان او را مورد لطف و توجه خود قرار مي دهد، آن چيز به طرز اعجاب انگيزي براي او حاصل خواهد شد. اين منطقي کاملا گويا در تمامي اديان است.
در تاريخ اسلام و ايران تا به امروز، موارد بي شماري از درمان هاي معجزه وار و شفاي بيماران غير قابل علاج و رو به مرگ در امام زاده ها و مساجد و درمان توسط شخصيت هاي مذهبي را مي توان يافت.
هر چند که اين موضوع ، گاهي به انگيزه سود جويي و استحمار مردم انجام گرفته و در واقع به شارلاتان بازي تبديل شده است، اما موارد متعددي كه مورد تاييد "علم و دين" مي باشد را نيز، در بر مي گيرد، زيرا علم پزشكي اين مقولات را به وسيله پديده نيرومند تلقين، توجيه مي كند. از طرفي در دين با اعتقاد به قدرت بي انتهاي الهي و ممكن نمودن هر غير ممكن بشري توسط ذات اقدس خداوند، مي توان با اطمينان كامل، شفاي هر دردي، هر چند لاعلاج را از او خواست و در درمان هر بيماري كه حتي پزشكان از كنترل آن عاجز مانده اند، از رحمت بيكرانه اش استفاده کرد.
با اين ديدگاه مي توان گفت، زماني که پزشكان به مادري بگويند: " براي فرزندت، ديگر هيچ كاري از دست ما ساخته نيست"، آن موقع همه چيز به پايان نرسيده است، بلكه همان خدايي كه پزشكان را وسيله اي براي انتقال رحمت خودش در درمان بيماران علاج پذير قرار داده است، چنان چه اراده كند مي تواند وسايل و واسطه هاي ديگري را هم كه چه بسا غير مادي باشند، براي درمان كودك بيمار برانگيزد.
اما جايگاه نماز در بروز چنين درمان هايي خاص است. چه بسيار است شرح حال کساني كه با متوسل شدن به درگاه نوراني ائمه دين(ع) و به خصوص حضرت رضا(ع)، و پس از اقامه نمازهاي طولاني و عجز و لابه بسيار به بارگاه حضرت باريتعالي يا با واسطه قرار دادن حضرت امام زمان(عج)، چنان از چنگال بيماري هاي سخت نجات يافته اند، كه زبان و قلم از توصيف آن قاصر و دانش پزشكي از كشف ماهيت آن، انگشت به دهان است!
بدين ترتيب آن زمان كه همه درهاي علم و طبابت، بر روي انسان هاي دردمند و ناتوان، بسته مي شود و علم از نقص نسبي خود، شرمسار مي گردد، شكوهمند ترين جلوه دين يعني نماز است كه قادر خواهد بود دروازه هايي بزرگ از رحمت الهي را بر بنده عاجز و بيمار بگشايد و شفايي شگفت انگيز، به او هديه كند، چرا كه نماز گفتگو با كسي است كه اسمش دوا و ذكرش شفاست.
دکتر مجيد ملک محمدي

*مطالب مرتبط:

تاثير نماز بر ثبات شخصيت
تاثير نماز بر شخصيت منزوي(اسكيزوئيد)
تاثير نماز بر شخصيت ظنين(پارانوئيد)
تأثير نماز در پيشگيري از خودكشي
تاثير نماز بر وسواس فكري
تأثير نماز بر ايمني حواس
تاثير نماز بر کاهش اضطراب
تاثير نماز بر حافظه و تمركز حواس
تاثير نماز بر امنيت رواني
دينداران، سالم‌ترند
تاثير نماز بر اختلالات هيستريک 
تعداد بازديد:1418 آخرين تغييرات:90/01/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر