یکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 6 شعبان 1439 - 22 آپريل 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

تاثیر نماز بر اعتیاد

تاثير نماز بر اعتياد

امام صادق (ع) : "اي انسان، تو طبيب خويشتن هستي. هم دردها براي تو بيان شده است و هم به دواي آن دردها راهنمايي شده اي(1)."

 

اعتياد بلاي سياه و خانمان سوز بشري در عصر بيگانگي از خود است. دامنه ابتلا به اعتياد از وابستگي به مشروبات مرگبار الكلي در كشورهاي غربي (الكليسم) گرفته تا اعتياد به مواد افيوني كه بدبختانه هنوز گريبان گير جامعه مسلمانان است، گسترده است.
گويي انسان امروزي براي گم كردن خود و فرار از اضطراب ها و افسردگي هاي خويش راهي جز وابستگي به صدها نوع ماده، روان گردان پيدا نكرده است. حال آن كه اگر به مجموع تعداد معتادان به الكل و مواد مخدر در سراسر جهان، شمار كساني كه به لهو و لعب هاي ديگر از جمله قمار و انحرافات جنسي و ... اعتياد دارند را اضافه كنيم، به آمار تكان دهنده و وحشتناكي خواهيم رسيد كه خبر از افول دردناك ستاره انسانيت مي دهد.
با اين كه فجايع ناشي از اعتياد از جنبه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... قابل بررسي است، اما تنها در بُعد پزشكي قضيه مي توان به اين نكته اشاره كرد كه هر سال بخش عظيمي از توان پزشكي و روانپزشكي كشورها، صرف درمان عوارض جسمي و رواني متعدد معتادان و تاثيرات شومي كه خواه ناخواه بر اعضاي خانواده شخص معتاد وارد مي شود، مي گردد.
هر چند علت هاي مختلفي در ابتلاي به اعتياد مطرح شده است، اما بيشتر تخدير روان و تجربه تغيير حالات رواني ناشي از سرخوشي و نشئه است كه سبب گرايش به اعتياد مي شود و به اين ترتيب، شخص معتاد از خود مي گريزد و دچار خود فراموشي مي شود و اين درست برعكس جريان مقتدر خودشناسي و معرفت النفس موجود در تعاليم نماز است. 
نمازگزاران با تكرار دايم آيات هفتگانه سوره حمد(سبع المثاني) كه "چون حلقه هاي به هم متصل، هر كدام راهگشاي بعدي مي باشد" پيوسته سرنوشت خود را مرور مي كنند و در مسير خودشناسي و خود باوري گام بر مي دارند و با اعتقاد به "إياك نعبد و إياك نستعين" از هيچ کس و خيچ چيز، جز خدا براي التيام دردهاي خويش ياري نمي جويند.
و اين گونه است كه نماز حقيقي تيشه بر ريشه اعتياد مي زند. به قول انديشمند شهيد و استاد بزرگ مطهري (ره ):
"راز اين كه اكثر جاني هاي دنيا معتاد به يك سلسله سرگرمي هاي خيلي شديد از قبيل مصرف ترياك، هروئين، مشروبات الكلي و قمار هستند، اين است كه مي خواهند از خودشان فرار كنند. مثل اين كه درونشان پر از مار و عقرب است و دايم او را مي گزند و اين اعتياد ها مانند مرفيني است كه به انساني كه از شدت درد مي نالد تزريق مي كنند تا درد را احساس نكند. اين بدبختي بزرگي است كه انسان نتواند خودش را آنچنان بسازد تا بتواند با خودش خلوت كند.
برعكس بيشتر اهل صلاح و تقوي و اخلاق (نمازگزاران) و آنهايي كه نداي وجدانشان را هميشه مي شنوند، معتاد به اينها نيستند و از هر چه كه آنها را از خودشان منصرف مي كند،  فرارمي كنند. دلشان مي خواهد، خودشان باشند و در خودشان فكر كنند، چون عالم درونشان از عالم بيرونشان واقعي تر و سالم تر است." (2)
نويسنده : دكتر مجيد ملك محمدي
پي نوشت:
(1) تحف العقول ، صفحه 224
(2) فلسفه اخلاق ـ استاد شهيد مطهري ـ صفحه 38

* مطالب مرتبط:
تعداد بازديد:979 آخرين تغييرات:90/01/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر