چهارشنبه 29 اسفند 1397 - 13 رجب 1440 - 20 مارس 2019
صفحه اصلي/خانواده

آرامش و خوشبختی در کنار هم

آرامش و خوشبختي در کنار هم

خوشبختي عبارت است از آرامش، احساس سعادت و احساس امنيت. اسراف و زياده روي، کسي را خوشبخت نمي کند. مهريه و جهيزيه هم کسي را خوشبخت نمي کند. پاي بندي به روش شرع است که انسان را خوشبخت و سعادتمند مي کند.

آرامش و خوشبختي در کنار هم


ساده زيستي و ميانه روي

زندگي را ساده برداريد، البته ما خيلي هم اهل زهد و تقوا نيستيم. خيال نکنيد، آن سادگي که ما مي گوييم، آن سادگي زُهّاد و عبّاد و اينها نيست. سادگي به نسبت اين کارهايي است که مردمِ امروز مي کنند. والاّ نه، سادگي ما را اگر چنانچه آن مردان خدا بيايند نگاه کنند شايد هزار تا ايراد هم به آنچه که ما سادگي مي دانيم بگيرند.
زندگيتان را بر پايه ي اسراف قرار ندهيد، زندگي را ساده قرار دهيد. زندگي را آن طوري که خداي متعال مي پسندد قرار دهيد و از طيبات الهي بهره مند شويد بر حسب اعتدال و عدالت. هم اعتدال و ميانه روي و هم عدالت. يعني ملاحظه انصاف را بکنيد، ببينيد ديگران چطوري اند. خيلي بين خودتان و ديگران فاصله درست نکنيد.
يکي او موجبات سعادت خانواده ها و اشخاص، اين است که تقيّدات زايد و تجملات زيادي و پرداختن بيش از اندازه لازم به امور مادي، از زندگي ها دور شود. لااقل بخش اصلي زندگي محسوب نشود. يک چيز حاشيه اي يک کنار باشد. زندگي را از اول  بايد ساده برداشت و محيط زندگي را بايد محيط قابل تحمّلي کرد. ساده زندگي کردن منافاتي با رفاه هم ندارد. آسايش هم که اصلاً در سايه ي ساده زندگي کردن است.
يکي او موجبات سعادت خانواده ها و اشخاص، اين است که تقيّدات زايد و تجملات زيادي و پرداختن بيش از اندازه لازم به امور مادي، از زندگي ها دور شود. لااقل بخش اصلي زندگي محسوب نشود.
اسير تجملات و تشريفات و چشم و هم چشمي ها نشويد. خودتان را در دام مسابقه ي مادي در امر زندگي نيندازيد. هيچ کس در اين مسابقه، خوشبخت و کامياب نمي شود. اين ظواهر زرق و برق دارِ زندگي شخصي، اينها هيچ کدام انسان را نه خوشبخت مي کند، نه دلشاد و راضي مي کند. اصلاً انسان هر چه گيرش مي آيد، باز چيز بيشتري را مي خواهد. در حسرت يک چيز بهتري است. در شرع مقدس هست – العفاف و الکفاف-  به همان زندگي که بشود گذراند و انسان محتاج کسي نباشد و در عسرت نباشد. اين جور پيش ببريد.
زندگي تشريفاتي، زندگي تجملاتي، زندگي اشراف منشي، زندگي پُر خرج و زندگي مصرفي، انسانها را بدبخت مي کند. اين خوب نيست. زندگي بايد با کفاف و راحت بگذرد نه پُرخرج و مُسرفانه. اين دو تا را بعضي ها چرا با هم اشتباه مي کنند؟ با کفاف يعني محتاج کسي نباشند و بتوانند زندگيشان را اداره کنند، بدون احتياج به هيچ کس. دلخوشي هم بايد داشته باشند والاّ زندگي با در آمدِ زياد و مخارج زياد و تشريفات که خوب نيست. اينها اصلاً راحتي نمي آورد، دلخوشي نمي آورد.
اول زندگي را ساده برداريد، هر چه مي توانيد در اين جهت سعي کنيد. البته، اعتقاد نداريم که افراد بايستي بر عيال خودشان، بر نزديکان خودشان سخت گيري هاي تنگ نظرانه بکنند. اين عقيده را نداريم، اما عقيده داريم که هم از روي عقيده و ايمان و عشق و دل خودشان به يک حدي قانع باشند.
زندگي را ساده بگيريد، خودتان را اسير تشريفات نکنيد. اگر از اول وارد مسابقه ي تشريفات شديد، ديگر رها شدن از آن سخت است. حالا هم جمهوري اسلامي است. اگر کسي بخواهد ساده زندگي کند مي تواند. يک روزي بود که نمي شد،  سخت بود. اگر چه بعضي به دست خودشان مشکل مي کند. در لباسشان، در مسکنشان، در تجملاتشان، همه را بر خودشان سخت مي کنند.
خوشبختي عبارت است از آرامش، احساس سعادت و احساس امنيت.جشن و اسراف و زياده روي، کسي را خوشبخت نمي کند. مهريه و جهيزيه هم کسي را خوشبخت نمي کند. پاي بندي به روش شرع است که انسان را خوشبخت و سعادتمند مي کند.
خوشبختي عبارت است از آرامش، احساس سعادت و احساس امنيت.جشن و اسراف و زياده روي، کسي را خوشبخت نمي کند. مهريه و جهيزيه هم کسي را خوشبخت نمي کند. پاي بندي به روش شرع است که انسان را خوشبخت و سعادتمند مي کند.
قناعت کنيد، از قناعت خجالت نکشيد. بعضي ها خيال مي کنند که قناعت مال آدم هاي تهيدست و فقير است و اگر آدم داشت، ديگر لازم نيست قناعت کند. نه، قناعت يعني در حد لازم، در حد کفايت، انسان توقف کند.
توقعات مادي زياد و بالا، موجب تنگي معيشت و موجب ناراحتي خود انسان مي شود، اگر انسان توقع خودش از زندگي را توقع کمي قرار دهد، اين مايه ي سعادت خواهد بود. نه فقط براي آخرت انسان خوب است، که براي دنياي انسان هم خوب است.
 

معاشرتهاي غير شرعي
آرامش و خوشبختي در کنار هم

آن آقايي که با زنان نامحرم سروکار دارد، و براي او امکان اشباع غرايزش در سطوح مختلف وجود دارد، اين ديگر به زن خودش آن جور پاي بند نيست. مثل مردي که به هيچ زني نگاه نمي کند نيست... اينکه مي گويند زن بايد خودش را در محيط هاي اجتماعي با نامحرم مخلوط نکند، براي اين است که اين زن، دلبستگي اش به مرد خودش باشد والاّ اگر زن کارش به جايي رسيد که مرد خودش برايش عادي شد، مثل وضعيتي که الآن در جوامع غربي مي بينيد که اصلاً اين مرد براي زن اهميتي ندارد، مي گويد حالا شد، شد، نشد هم نشد. مي گويد طلاق مي گيريم، تمام مي کنيم تو برو دنبال کارت، من هم مي روم دنبال کارم. اين بد است. بعضي از خانم ها امروز تلاش مي کنند که وضع زنان را اين جوري کنند. اين به ضرر زن هاست به نفع زن ها نيست؛ چون اين، بنيان خانواده را متلاشي مي کند.
 
فرآوري :بخش خانواده ايراني تبيان

منبع :
کتاب برويد با هم بسازيد( فرمايشات مقام معظم رهبري)
 
مقالات مرتبط : 
تعداد بازديد:1581 آخرين تغييرات:90/01/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر