چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)


 
 


 


 


 
خروجي RSS

از فرقه های نوظهور تا شیطان پرستی

از فرقه هاي نوظهور تا شيطان پرستي

بهائيت، شيطان‌پرستي، وهابيت‌و مسيحيت جديد با رويکرد صهيونيستي،و حتي گرايشات عرفاني نظيربوديسم ، يوگابا گرايشات خاص ،اوشو،مديتيشن و.... فرقه هاي معنوي نوظهوري هستند که رويکردي سلبي نسبت به دين دارند دين ستيزي و عقل ستيزي در تمامي اين فرقه هاي نوپديد مشترک است .

 
جوامع مدرن در نيمه ي دوم قرن بيستم در ميان خود ،شاهد ظهور گروه ها و فرقه هاي ديني جديد بوده اند. اين قبيل فرقه هاي ديني جديد ،گاه برآمده و وابسته به اديان بزرگ و کلاسيک يا سنتي اند وگاه نيز يکسره مستقل بوده و جديد مي نمايانند ؛ گاه چون اديان کلاسيک ، سازمان يافته اند و گاه چنين نيستند. علل ظهور و پيدايي آنها ، حتي کثرت آنها ، آن هم به ويژه در جوامع مدرن، بسياري از جامعه شناسان و دين پژوهان را به خود مشغول کرده است .
مخالفت با جنبش هاي ديني جديد در دهه ي 1960 ، به ويژه در ميان والدين ، گسترش يافت .علت اين مخالفت تلاش هاي گروه ها براي منحرف کردن جوانان و تقاضاهايي بود که گروه ها از[ به اصطلاح ]منحرفين داشتند .تلاش براي  جذب و سرباز گيري ، برخي مواقع به اخراج جوانان از دانشگاه و رها کردن مسير اهداف ، و پذيرفتن زندگي ديني تمام وقت در يک وضع گروهي ناآشنا منجرگرديد. متحد الشکل شدن اعضا از روي صداقت و وفاداري و نظم و ادبي که  گروه از  آنها مي خواست ، زنگ خطر را به صدا درآورد .گروه ،ممکن بود از آنها بخواهد که لباس هايي عجيب و غريب بپوشند ، رژيم غذايي غير معمول يا سختي را پيش بگيرند ، ودر مواقعي خاص ،موسيقي [عبادي ]اجراء کرده يا مراقبه داشته باشند ، يا نام جديدي براي خود انتخاب کنند .برخي از گروه ها از اعضا مي خواستند که در اجتماعاتي منزوي به سرببرند واعضاي ممنوع شده يا آنها که عضويت شان خاتمه يافته با اعضاي خانواده زندگي کنند و ديگراني هم بيرون ازفرقه.
فرقه‌ها «عقل‌ستيز» هستند و «شست‌و‌شوي مغزي» يکي از مهم‌ترين راه‌کارهاست. چون رهبر يک فرقه مي‌خواهد مديريت کند و همه از او اطاعت کنند، عقل‌گريزند
 والدين و وابستگان ديگر ، فرقه هارا متهم کردند که براي جذب و نگهداري اعضاي جديد ، فريب و نيرنگ بکار بسته و از مهارت هاي روانشناختي، عملياتي که کنترل ذهن يا شستشوي مغزي نام گرفت ، استفاده مي کنند .آنها بعداً فرقه ها را متهم کردند که از تکنيک هاي شستشوي مغزاستفاده ميکنند تا توان استقلال فکري و عملي اعضا از آنها سلب شود.اتهامات شستشوي مغزي بعد از خودکشي دستجمعي اعضاي "معبد مردم "، مزرعه اي اشتراکي در "جونزتاون" درکشور گويان، در1975  قوت گرفت .طبق فرمان رهبرشان "جيم جونز" ، بيش از 900 نفر از پيروان فرقه که اکثراً آمريکايي بودند ،سم خورده و مردند.
تقسيم‌بندي کلي فرقه‌ها
وقتي فرقه‌ها را بررسي مي‌کنيم به چند دسته تقسيم مي‌شوند:
1-عرفان‌هاي هندي
2-عرفان‌هاي آمريکايي
3-عرفان‌هاي چيني و خاور دور
4-عرفان مسيحي
5-عرفان يهود
6-عرفانهاي اروپايي
اين چند دسته مهم‌ترين دسته‌هاي اين عرفان‌هاي نوپديد در دنيا هستند. البته عرفان‌هاي «آفريقايي» هم هستند اما خيلي مطرح نشدند، چون آفريقايي‌ها رسانه قوي و قدرت تبليغاتي نداشتند.
نمادهاي شيطان پرستي
وجوه مشترک تمام فرقه‌ها
1- اين جريانات تقريباً وجوه مشترک دارند. اکثر اين‌ها «انسان‌محور» هستند، چون «اُمانيستي» هستند. وقتي در اين فرقه‌ها تحقيق ‌کنيد، مي‌بينيد همه چيزهايي که مي‌گويند مال انسان است، نه انسان براي رسيدن به خدا، «انسان بماهو انسان».آرامش، خلسه، تنهايي، مديتيشن، تمرکز، خودآگاهي، و حتي خودخدايي و... مسائلي است که هرکدام از اين عرفان‌ها ترويج مي‌کنند. يعني همه‌اش براي خود(نفس).
درست است در عرفان اسلامي هم خود لحاظ شده اما خود براي عبور از خود است. حضرت امير مي‌فرمايد: «عارف کسي است که نفس را شناخت و آن را پاک کرد و آن را از هرچه که از خدا دورش مي‌کند رها کرد.» به قول خواجه شيراز «غلام همت آنم که زير چرخ کبود / زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است» يعني خودت را بشناس تا از پتانسيل‌ها براي رسيدن به خدا استفاده کني اما در شبه‌عرفان‌ها اين‌طور نيست. چون آنها خدامحور نيستند، انسان محورند.
2- مسأله دوم اينکه اين فرقه‌ها عمدتاً «ضد معاد» و «تناسخ‌گرا» هستند. يعني معتقدند که وقتي انسان در اين دنيا مي‌ميرد جسم از بين مي‌رود ولي روح باقي است و وارد يک جسم ديگر مي‌شود؛ و مدام گردش مي‌کند تا به ابديت نهايي و به تکامل نهايي عالم مي‌رسد. برخي هم معتقدند که در يک دوره زماني روح و جسم با هم از بين مي‌روند و تمام مي‌شوند؛ يعني به معاد قائل نيستند.
3- سومين ويژگي «شريعت‌ستيز» بودن است. عمده فرقه‌ها با شريعت مبارزه مي‌کنند، خصوصاً اسلام. فرقه‌ها عمدتاً«شخص‌محور» و «رهبرمحور» هستند. اسلام شخص‌محور نيست؛ «کتاب محور» است. «قانون محور» است، «سند محور» است. «وحي محور» است. ولي در اين عرفان‌ها شخص، محور است. مثلاً «اوشو» يک محور مي‌شود، فکر اوشو هرچه است با دين و شريعت مبارزه مي‌کند. «پائولو کوئليو» يک شخص است. اينها خيلي مهم است.
ستاره پنج پر، دو مثلث معکوس روي هم (ستاره داود)، صليب معکوس ( ضد مسيحيت) و نشانه آمون خداي مصريان را ازجمله نمادهاي پيروان شيطان پرستي است.
4- اين‌ها عموما سعي دارند انسان را از فضاي اجتماعي و فضاي فعاليت‌هاي اجتماعي دور کنند. اين چهارمين ويژگي است. يعني «انزواطلبي»، يوگا، مديتيشن، تمرکز، جلسات خاص خودي و آرام کردن خود. البته براي خام کردن مردم حقه و شگرد هم دارند. يعني از حربه‌هاي مختلف استفاده مي‌کنند. آنها مي‌گويند مگر نماز آدم را آرام نمي‌کند؟ يوگا هم به آدم آرامش مي‌دهد! ظاهراً هم ممکن است موقتاً چند وقتي آرام شوي و تسکين موقت به وجود بيايد، اما اين دائمي نيست. اين‌ها شريعت‌ستيز و شريعت‌گريز هستند؛ نه فقط شريعت اسلام، بلکه از شريعت يهود و مسيحيت هم فرار مي‌کنند.
5- فرقه‌ها «عقل‌ستيز» هستند و «شست‌و‌شوي مغزي» يکي از مهم‌ترين راه‌کارهاست. چون رهبر يک فرقه مي‌خواهد مديريت کند و همه از او اطاعت کنند، عقل‌گريزند. با عقل مبارزه مي‌کنند و سعي مي‌کنند فردي را در جامعه‌بار بياورند که با عقل مبارزه کند.
6- «کرامت محور» هستند. يعني تلاش مي‌کنند يک سري کارهاي خارق‌العاده را تبليغ کنند. طي‌الارض و... همين چيزهايي که آقايان به اسم عرفان اسلامي تبليغ مي‌کنند و اشتباه هم هستند و ما مخالفيم؛ چون عرفان اسلامي هدفش اين چيزها نيست. مثل طي‌الارض، طي‌الماء، زندگي‌هاي آسماني، بشقاب پرنده‌ها و...
در همان فرقه معبد که قبلا ذکر شد اين 913 نفر براي اين خودکشي کردند که بشقاب پرنده‌هاي آسماني بيايند روحشان را ببرند. يعني آن قدر شست و شوي مغزي شده بودند همه باور کردند و با زن و بچه همگي خودکشي کردند. يک جمعيتي خودشان را به طرز وحشت‌ناکي کشتند براي اين که به بشقاب پرنده‌هاي فضايي ملحق شوند.
جرانات شيطان پرستي و فرقه هاي نوظهور
نکته بعدي ظهور جريانهاي شيطان پرستي در اين فرقه هاست.چندي پيش يک گروه تحقيقاتي نسبت به گسترش
عرفان هاي نوظهور
شيطان‌پرستي در جامعه هشدار و خبر داده بود که اکنون بيش از 70 فرقه شيطان‌پرستي در کشور فعال هستند.
شيطان پرستي اکنون در حال انتقال نمادها به جامعه است و بزودي به انتقال ايدئولوژي نيز خواهد پرداخت. شيطان پرستي داراي يک جهان بيني بوده و شيطان پرستان براي اثبات حقانيت خود شواهد زيادي دارند و در مواردي مي توانند افراد 6 تا 60سال را با خود همراه کنند.
بر پايه اين گزارش، شيطان پرستان اکنون در دانشگاه ها و بين دانشجويان رخنه کرده و به اجراي برنامه ها از جمله کنسرت در دانشگاه مي پردازند.
شيطان پرستان، شيطان را به عنوان قدرت غالب در جهان مي دانند و اگر کسي مي خواهد در جهان خوب زندگي کند بايد با شيطان باشد به طوريکه معتقدند راه خدا از طريق ارتباط با شيطان مي گذرد!
اما نکته جالب توجه در اين ميان اينست که آنها از طريق تهيه فيلم و موسيقي، شيطان پرستي را ترويج مي دهند و اکنون اين موسيقي در ميان تعدادي از جوانان دست به دست مي شود.
مظاهري سيف، نويسنده و جامعه شناس در اين باره مي گويد: ستاره پنج پر، دو مثلث معکوس روي هم (ستاره داود)، صليب معکوس ( ضد مسيحيت) و نشانه آمون خداي مصريان را ازجمله نمادهاي پيروان شيطان پرستي است.
وي همچنين تاکيد مي کند: بايد براي مقابله با اين فرقه ها‌، موج فرهنگي در کشور ايجاد شود تا ماهيت اين فرقه هاي انحرافي هر چه بيشتر به جامعه شناسايي شود.
در همين حال يک مقام ارشد نيروي انتظامي مي گويد: يکي از شرايط عضويت و پذيرش از سوي گروه هاي نوظهور شيطان پرستي، مصرف مواد تخديري بسيار قوي از جمله کوکائين، حشيش و قرص هاي اکس است.
وي تصريح مي کند: دليل استفاده اين گروه ها از اين مواد ورود به حالت خلسه براي انجام مراسم هاي ويژه آنان است.
اين مقام انتظامي کشور خاطر نشان مي کند: شيطان پرستي پديده جديدي در ايران نيست، چنانکه پيش از اين نيز در برخي شهرستان هاي کشور از جمله در يکي از شهرستان هاي استان کرمانشاه، فرقه هاي شيطان پرستي رسما اعلام موجوديت و فعاليت کرده بودند.
اين مقام نيروي انتظامي اظهار مي دارد: بيش از 90 درصد دستگير شدگان در پارتي يک گروه شيطان پرستي در کرج که در قالب اجراي کنسرت برگزار شد، از نقاط مرفه نشين تهران بودند و البته پس از دستگيري شمار بسياري از اين شرکت کنندگان، مشخص شد که اکثريت قريب به اتفاق آنان، هيچ اطلاعي از ماهيت فعاليت شيطان پرستي و عوامل برگزار کننده اين پارتي نداشتند و صرفآ به قصد شرکت در پارتي و مهماني شبانه دور هم آمده بودند.
حرف آخر:
 آگاهي رساني به نسل جوان و آموزش آنها درباره سرانجام شوم اين حرکت ضد فرهنگي از طريق رسانه ها مي تواند از گسترش حرکت آنها جلوگيري کرده و در صورت تداوم آنها را ريشه کن کند.
اين متخصص علوم رفتاري و آسيب شناس اجتماعي با بيان اين مطلب گفت: با توجه به گسترش روزافزون فعاليتهاي گروههاي شيطان پرست در منطقه کشورهاي اسلامي به ويژه ايران خطر اين گروهها از نظر فرهنگي و اخلاقي به مرحله بحران رسيده است.
فرآوري هنگامه سهرابي
بخش اجتماعي

منابع:
سايت مشرق
روزنامه سياست روز
خبرآنلاين
جهان نيوز 
تعداد بازديد:2999 آخرين تغييرات:90/01/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر