چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

تولد دوم در زندگي

تولد دوم در زندگي

روزگار جواني (1)
دوره‌ نوجواني دوران تحول، تغييرات، تجلي شکل‌گيري شخصيت و يا دوره «تولد دوباره» انسان است.
دوره نوجواني «دوران منفي» ، «دوره زندگي تشنج انگيز» و «دوره طوفان و فشار» است.
دوره نوجواني دوره «نشاط و شادابي» ، «دوره هدايت و هويت‌يابي» و «دوره مسئوليت‌پذيري» است.
دوره نوجواني «نقطه عطف زندگي انسان» است.
دوره نوجواني برزخي است که حد فاصل بين کودکي و بزرگسالي است. نوجوان از يک‌سو در حال گسيختن پيوندهاي خود با دوران کودکي و از سوي ديگر شيفته ي دستيابي به استقلال دوره جواني و بزرگسالي است ولي به طور کامل نه اين است و نه آن و خود نيز در اين کشمکش اسير است.
بي‌شک نوجوان پس از گذر از دوران حساس، و هيجان آميز بلوغ به تدريج با نرمي و آرامش به کانون گرم و پرعطوفت خانواده علاقمندتر مي شود و محبت و جوشش و دلبستگي و همدلي خود را بيش از بيش به خانواده ابراز مي‌کند.
خوشبخت والديني که تا پايان دوران نوجواني، با صبر و شکيبايي و سعه صدر و انعطاف‌پذيري منتظر آرامش فرزند نوجوان خود باقي مي‌مانند.
 معمولاً ما والدين با توجه به طرز تفکر و برداشت خود افکار و رفتار نوجوان را ارزيابي مي‌کنيم، در صورتيکه بهتر است به دوراني که خود نوجوان بوده‌ايم برگرديم و احساسات، عقيد‌ه‌ها و آرمان‌ها و ‌آرزوهايي را که داشتيم به خاطر بياوريم. در اين صورت توفيق آنرا خواهيم يافت که مسائل را از ديد نوجوان خود نگاه کنيم تا بتوانيم با او ارتباط مناسبتري برقرار کنيم.
 
تعريف نوجواني
دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي است. تقريباً از يازده سالگي آغاز مي‌شود و تا هيجده سالکي ادامه مي‌يابد. دوره‌اي است آکنده از تعارض و نوسان بين وابستگي و استقلال. نوجواني دوره‌اي است شبيه به رويا که در آن هر حادثه و اتفاقي ممکن است رخ دهد. در اين دوره اضطراب‌ها، دلهره‌ها، کابوس‌ها، ترس‌ها، در هم شکستن ارزش‌ها و در هم آميختن تفکرات يا خيال‌پردازي‌ها امري عادي تلقي مي‌شود.
 
رابطه نوجوان با خودش، با خانواده‌اش، با دوستانش و بطور کلي با همه بهم مي‌خورد، کم حوصلگي، حساسيت، استقلال‌طلبي، حادثه‌جويي، بهانه‌جويي و مواردي از اين قبيل نوجوان را نا‌آرام جلوه مي‌دهد اما اين جلوه‌هاي گوناگون نوجواني هيچکدام بيهوده و بيمار‌گونه نيستند، هر کدام براي خود فلسفه‌اي دارند كه در اين مقاله به 6 مورد آن اشاره مي كنيم و سپس انديشه هاي نوجواني را مورد بررسي قرار مي دهيم . در مقاله ي بعد به بررسي 8مورد از نيازهاي نوجواني و 14 مورد از وي‍ژگي هاي نوجواني خواهيم پرداخت .
 
1- اگر نوجوان ستيزه جوست در ستيزه جويي‌هايش ميل به مهم جلوه کردن دارد، دوست دارد مورد توجه اطرافيان قرار بگيرد، در گروه خود موقعيت خاصي داشته باشد، همه او را بعنوان يک فرد با ارزش بشناسند.
 
2- مد پرستي و قهرمان دوستي‌اش حاکي از نياز يک نوجوان به مدل و راهنما و الگوست.
 
3- نوجوان اگر خرده‌گير و عيب جوست براي اين است که حس داوري و تشخيص او رو به توسعه است، مي‌خواهد معنا و مفهوم درست زندگي را دريابد، مي‌خواهد حقايق ديني و مذهبي را بهتر بشناسد، او مي‌خواهد بهترين نوع حکومت‌ها را دريابد و راجع به جامعه خود اظهار نظر کند.
 
4- نوجوان اگر بي‌انضباط و گريزان از اطاعت و مقررات است، مي‌تواند به اين دليل باشد که ميل به استقلال و کسب شخصيت دارد.
5- اگر نوجوان لجباز و سرکش است مي‌تواند به اين دليل باشد که شوق به آزادي و خود مختاري دارد، دوست دارد بزرگسالان در کارهايش دخالت نکنند، دوست دارد اتاق مخصوص به خود داشته باشد و با سليقه خودش آن را تزئين کند.
6- نوجوان در رويا سازي‌ها و خيال‌پردازي‌هايش در جستجوي آينده‌اي نامعلوم و کشف استعدادها و آرمان‌هاي نهايي خويش است اگر جلوه‌هاي نوجواني به درستي فهميده و شناخته شوند، زندگي با نوجوانان کار دشواري نخواهد بود و اگر ميل‌هاي طبيعي نوجوان به اندازه صحيح ارضاء شوند و در مسير خود به حرکت در آينده ، نوجوان مي‌تواند به آساني خود را با جامعه تطبيق دهد.
 
انديشه‌هاي نوجوان:
1- نوجوان دنيا را زيبا و قشنگ مي‌بيند.
 
2- نوجوان به نداي فطري و الهام وجدان اخلاقي پاي بند مي‌باشد، عاشق حق و حقيقت و علاقمند به پاکي و تقدس است.
 
3- نوجوان براي نيکي و درستکاري حساسيت دارد و از آن لذت مي‌برد و خوشحال و با نشاط مي‌گردد.
 
4- نوجوان همواره در انديشه پاکي، فضيلت و نجابت است، مي‌کوشد گفتار و رفتارش بر راستي و درستي استوار باشد.
 
5- نوجوان از اعمال نادرست ديگران رنج مي‌برد و مايل است دنياي جديدي براساس اخلاق، عدل و انصاف پايه‌گذاري کند.
6- نوجوان براي بنياد شخصيت خويش نياز به راهنما و رهبري دارد تا بتواند وي را الگوي خود قرار دهد، بهترين الگو ابتدا، والدين هستند.
در مقاله ي بعد به ذكر 8 مورد از نيازهاي نوجواني و 14 مورد از وي‍ژگي هاي نوجواني خواهيم پرداخت .
منبع : بسته هاي آموزشي اشاره
زيرنظر: انجمن علمي و آموزشي مدرسين آموزش خانواده شهر تهران
 
مقالات مرتبط : 
تعداد بازديد:868 آخرين تغييرات:90/01/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر