شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

پروانه ها هم می شنوند

پروانه ها هم مي شنوند

پروانه‌ها با کمک بالهايشان به صداها گوش مي‌دهند.


پروانه ها

 

پروانه‌ها با کمک بالهايشان به صداها گوش مي‌دهند
گونه هاي ويژه اي از پروانه ها در بالهاي خود گوشهاي بسيار کوچکي دارند که مي توانند با کمک آنها گام بالا و پايين صداها را از يکديگر تشخيص داده و به اين شکل از نزديک شدن پرندگان آگاه شوند.
دانشمندان تا سال 1912 بر اين باور بودند که پروانه ها ناشنواي مطلق هستند تا زماني که براي اولين بار گوش در پروانه ها شناسايي شد. محققان طي دهه هاي گذشته با بررسي بر روي شکل و ساختار گوش پروانه ها دريافتند اين ويژگي تنها در برخي گونه هاي خاص از پروانه ها يافت مي شود.
آخرين تحقيقات انجام شده بر روي گوشهاي موجود بر روي بالهاي پروانه اي از مناطق حاره اي به نام مورفو بوده است. در مطالعات جديد محققان بر روي لايه شنوايي که در لايه زيرين بالهاي آبي رنگ اين پروانه زيبا قرار گرفته است مشخص شد اين لايه بادامي شکل بوده و در مرکز خود برجستگي مشابه زرده تخم مرغ دارد، از همين رو به اين غشا لايه "نيم رو" گفته مي شود.
امواج صوتي ناشي از آواز پرندگان و يا خرد شدن برگهاي پاييزي به اين لايه ضربه وارد کرده و به صداهايي تبديل مي شوند و پروانه مي تواند آنها را دريافت کند.
پروانه
در کل لايه شنوايي در پروانه ها بيشتر به اصوات و صداهايي که فرکانس پايين تري دارند حساس است و نسبت به آنها عکس العمل نشان مي دهد.
به گفته دانشمندان پروانه هاي آبي رنگ مورفو از اين توانايي براي تشخيص پرنده هاي شکارچي استفاده مي کنند به اين شکل که فرکانسهاي بالاي صوتي را برابر با حمله پرنده و فرکانسهاي پايين تر را برابر بال زدن پرنده مي پندارند.
در عين حال فرکانسهاي بسيار بالا مانند فرکانسهاي آواز پرندگان به پروانه هشدار مي دهد که در پناهگاه خود باقي بماند و يا از ترفند استتار(مخفي کردن) مخصوص به خود استفاده کند.
 
فرآوري: مهديه زمردکار
بخش کودک و نوجوان تبيان

منابع: حشره شناسي،لايو ساينس،مهر 
تعداد بازديد:3747 آخرين تغييرات:90/01/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر