یکشنبه 6 خرداد 1397 - 11 رمضان 1439 - 27 مي 2018
صفحه اصلي/خانواده

دست از جاسوس بازی برداریم

دست از جاسوس بازي برداريم

آن چه که دوره نامزدي و دوران عقد مهم است شناخت ويژگي هاي شخصيتي همديگر و آشنايي عميق نسبت به خانواده و مهم تر از همه دوره اي است که بايد اعتماد همديگر را جلب نمود بنابراين دوره ي اعتمادسازي است لذا بايد بسيار ظريف عمل کرد.

جاسوسي

 


فيلم هاي جاسوسي مثل جيمز باند کشف حقيقت پشت يک راز را بسيار جالب نشان مي دهند؛ آن ها از اين گوشه به آن گوشه مي خزند، به مکالمات گوش مي کنند، کامپيوترها را هک مي کنند و همه ي اين کارها را در کمال ملايمت و زيبايي انجام مي دهند.

آن چه که دوره نامزدي و دوران عقد مهم است شناخت ويژگي هاي شخصيتي همديگر و آشنايي عميق نسبت به خانواده و مهم تر از همه دوره اي است که بايد اعتماد همديگر را جلب نمود بنابراين دوره ي اعتمادسازي است لذا بايد بسيار ظريف عمل کرد.

به نظر مي آيد توجه به نکات زير اثر قابل توجهي در ايجاد اعتماد براي طرفين مي تواند داشته باشد:

1. احترام به يکديگر هم در مقابل خانواده ها و اقوام و دوستان يکديگر و هم در مواقعي که به صورت خصوصي در کنار يکديگر هستيد.
2. توجه به جنبه هاي مثبت يکديگر.
3. شناسايي حساسيت هايي که در هر کدام از شما وجود دارد. البته فقط بايد اين حساسيت ها شناخته شود ولي لازم نيست آن را به رخ طرف مقابل بکشيم.
4.  اجتناب از بيان حوادثي که در دوران کودکي يا نوجواني يا دوران دانشجويي براي شما يا دوستانتان اتفاق افتاده . منظور از اين حوادث آن چيزهايي است که زمينهء سوء ظن را فراهم مي کند.
5. بيان کلمات محبت آميز نسبت به يکديگر مثل : ((تو همهء اميد من هستي و من به تو عشق مي ورزم )), ((من تو را دوست مي دارم )), ((تو از هر کس ديگري براي من مهم تر هستي )), ((علاقه ئ هيچ کس بجز تو در دل من نيست )).
6. طرح نکردن مسائل اختلافي
7. از هيچ پسر يا فرد ديگري در مقابل شوهر خود صحبت نکنيد.
8. در خيابان،  پارک يا اماکن عمومي و حتي در ميهماني ها سعي کنيد نگاه خود را کنترل نمائيد.
9. خنده هاي خود را نيز در مقابل ديگران کنترل کنيد چه بسا موجب سو ظن ايشان شود.
10. در صحبت کردن با نامحرم به ويژه در مقابل همسرتان سعي کنيد نگاه خود را پايين بيندازيد چه اينکه هم جلوي سو ظن شوهرتان را مي گيرد و هم براي خودتان بسيار ارزشمند و مفيد است.
***
در روابط عاشقانه با همسر و زندگي واقعي، بدبيني و تجسس کردن به هيچ وجه مودبانه و زيبا نيست. اگر شما هم در وضعيتي هستيد که نمي توانيد به طرف مقابل تان اعتماد کنيد و به همين خاطر در کار او تجسس مي کنيد تا بفهميد واقعاً اوضاع از چه قرار است، مطمئناً رفتارهاي  ملايم را نخواهيد داشت.
با اين که ممکن است بتوانيد با جاسوسي کردن از طريق باز کردن ايميل هاي خصوصي همسرتان، چک کردن گوشي همراه او، يا حتي دنبال کردنش حقايق را کشف کنيد، اما هيچ کدام از اين روش ها به شما براي اعتماد کردن دوباره و ايجاد صميميت کمکي نمي کند.
به شواهد و مدارکي که مي دانيد حقيقت دارند و اطلاعاتي که طرفتان در اختيارتان مي گذارد تکيه کنيد. به احساس تان گوش دهيد نه ترس ها و ترديدهاي تان. فقط از اين راه است که مي توانيد اعتماد بيشتري ايجاد کنيد
برخي افراد تا زماني که حس جاسوسي به آنها دست ندهد، فکر نمي کنند که در يک رابطه عاشقانه گرفتار شده اند.
احتمالاً براي چک کردن مداوم او دلايل منطقي کافي براي خود داريد. يا شايد هم قبلاً دروغ هايش را کشف کرده باشيد. همچنين ممکن است قبلاً روابط بسيار دردناکي را تجربه کرده باشيد که شما را به زمين و زمان شکاک کرده باشد. هر چقدر هم که طرفتان صادق به نظر برسد، نمي توانيد بدون چک کردن وي، حرف هاي او را باور کنيد.
هر کدام از اين داستان ها ممکن است در زندگي شما اتفاق افتاده باشد. قابل درک است که براي آنچه مي شنويد دنبال نوعي سند و مدرک باشيد. اما هيچکدام از اين دلايل به ظاهر خوب و منطقي، براي جاسوسي کردن کافي نيستند. اگر قصدتان لذت بردن از يک رابطه نزديک و صميمانه و سرشار از اعتماد است، جاسوسي شما دقيقاً کاري است که مسير رابطه تان را به بيراهه مي برد.
تجسس نه فقط اعتماد همسرتان به شما  را از بين مي برد، بلکه اعتماد شما نسبت به او را نيز متلاشي مي کند.
و در آخر ممکن است کشف کنيد که همه شک و ترديدهايتان بيهوده بوده اما ديگر قادر نخواهيد بود آن رابطه نزديکي که قبلاً با او داشتيد را برگردانيد..

داستان هاي ساختگي خود را زير سوال ببريد

اگر مي خواهيد جيمزباند بازي کنيد، اينکار را در ذهن خودتان انجام دهيد. مثلاً فرض کنيد که همسرتان گفته به خاطر اينکه کارش طول مي کشد شب دير به خانه برمي گردد. ممکن است قبلاً هم يک بار مچش را براي خيانت گرفته باشيد و الان فکر مي کنيد که اين بهانه اش هم مشکوک به نظر مي رسد. قبل ازاينکه درمورد همسرتان شروع به داستان سرايي در ذهن تان کنيد که لابد ... ، لحظه اي مکث کنيد و اين داستان را در ذهن تان زير سوال ببريد.
از خودتان بپرسيد از درست بودن چه چيزي صد در صد مطمئن هستيد. ممکن است بفهميد که شرکتي که همسرتان در آن کار مي کند يک پروژه بزرگ را جديداً شروع کرده است. رابطه شما با همسرتان اين اواخر خيلي صميمانه شده است و به خاطر اين به شما زنگ زده بگويد که ديرتر مي آيد که نگران نشويد..
وقتي داستان ساختگي خود را که بيشتر ريشه در گذشته دارد تا زمان حال، در ذهنتان زير سوال ببريد، متوجه مي شويد که واقعاً هيچ دليل و مدرکي وجود ندارد که همسرتان بخواهد دوباره به شما خيانت کند. و احتمال اينکه راست گفته باشد خيلي بيشتر است.

اطلاعات بيشتر بگيريد

اگر بعد از اينکه داستان هاي ساختگي را در ذهن تان زير سوال برديد باز هم نگران بوديد و شکتان برطرف نشده بود، چند نفس عميق بکشيد.
مي توانيد از همسرتان اطلاعات بيشتري بخواهيد و اينکار را طوري انجام دهيد که به اعتمادسازي کمک کند نه از بين بردن آن.
قبل ازاينکه سوالات خود را از همسرتان بپرسيد آن ها را در ذهن تان مرتب کنيد. راهي پيدا کنيد که اين سوالها شکل بازجويي به خود نگيرد.
مثلاً اگر نامزدتان ديشب با دوستانش بيرون بوده است و وسوسه شده ايد که امروز گوشي تلفنش را چک کنيد مکث کنيد و يک نفس عميق بکشيد.
در مورد داستاني که براي او ساخته ايد فکر کنيد و دنبال راهي باشيد که از او در مورد بيرون رفتن شب قبلش بپرسيد، طوري که حالت تدافعي به خود نگيرد.
هيچ تضميني نيست که طرف مقابلتان دروغ نگويد و پاسخ سوالات شما را صادقانه بدهد. اما خودتان بهتر مي دانيد که مسئله حياتي براي رابطه شما اعتماد است و اين با جاسوسي کردن به دست نمي آيد.
توصيه ما اين است که هوشيارتر باشيد و چشمان تان را بيشتر باز کنيد. به شواهد و مدارکي که مي دانيد حقيقت دارند و اطلاعاتي که طرفتان در اختيارتان مي گذارد تکيه کنيد. به احساس تان گوش دهيد نه ترس ها و ترديدهاي تان. فقط از اين راه است که مي توانيد اعتماد بيشتري ايجاد کنيد
هر انساني محصول عوامل و شرايط خاصي است لذا هيچگاه ما نبايد توقع داشته باشيم که همسر ما مثل ما فکر کند و سليقهء او عينا" مثل ما باشد و همين طور احساسات و عواطف او دقيقا" مثل ما باشد بنابراين بايد به اين تفاوتها توجه داشت و بعضي از حرکات و سکنات يا رفتارهايي که ممکن است براي ما خيلي خوشايند و جالب نباشد موجب يک حالت دفاعي را در ما برنيانگيزد و فکر کنيم که بايد مخالفت کنيم بلکه در کنار اين تفاوتهاي فردي , مشترکاتي نيز بين انسانها وجود دارد بايد اين مشترکات را شناسايي کرد و براي استحکام زندگي آنها را تقويت نمود.
فرآوري : کهتري
بخش خانواده ايراني

منابع:
زن روز
همدردي
 

* مقالات مرتبط:

دشمنان عشق را اخراج کنيد
راه حل را بيابيد 
نمک زندگي ،به ميزان لازم 
باور کنم که دوستم داري؟
مي خوام با تو زندگي کنم 
تعداد بازديد:1016 آخرين تغييرات:90/01/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر