پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/خانواده

پدران قهرمان ولی دور از دسترس

پدران قهرمان ولي دور از دسترس

مقدمه : گاهي باگذر زمان بعضي از نقش ها پاک مي شود و نقش ديگري جايگزين آن ميشود گاهي نيز برخي از نقش ها و وظايف پاک مي شوند و هيچ چيز ديگري جايگزين آن نمي شود که اين خلاء براي هميشه محسوس خواهد ماند.

يکي از آن نقوش، نقش پدر در تربيت فرزندان است .امروزه حتي بسياري از مادران ترجيح مي دهند که پدران در امور تربيتي دخالت نکنند و تنها به کارهاي بيرون از منزل بپردازند که اين طرز منش هم به ضرر خودشان است  و هم به ضرر فرزاندان که حاصل آن عدم کسب موفقيت در تربيت فرزندانشان است .


« نقش پدران در شکل گيري شخصيت نوجوانان »

 
روانشناسي مي گفت : پدران به لحاظ زيست شناسي يک ضرورتند ولي از حيث اجتماعي عامل ثانويه به شمار مي روند که متاسفانه اين نظريه در فرهنگ ما نيز طرفداران زيادي پيداکرده است .
در جامعه کنوني پدر ها فکر مي کنند که مادر ها مي توانند تمام نياز هاي نوجوان خود را برآورده کنند و با شيوه اي صحيح آنها را به موفقيت برسانند و وظيفه خود را تنها به نان آوري براي خانواده محدود کرده اند در صورتي که اين پدران قهرمان ولي دور از دسترس نا خواسته خلاء بزرگي را در شخصيت کودکان خود ايجاد مي کنند.
تحقيقات نشان داده است که نقش پدران در نوجوانان بسيار ماندگار تر است . پدراني که در هرشرايطي در کنار نوجوان خود هستند و آنهارا ياري مي کنند در خوشبختي نوجوان خود نقش منحصر به فردي دارد.
البته همان طور که پدران با عاطفه و سهيم در تربيت نوجوان خود ، مي تواند نقش مثبتي داشته باشد بالعکس پدراني که اين نقش را خوب ايفا نمي کنند نيز تاثير منفي عميق روي نوجوان خود مي گذارد ؛پدري که خشن است و دائما نوجوان خود را تحقير مي کند نوجوان در روابط اجتماعي خود دچار مشکل مي شود .پسراني که پدر در زندگي آنها حضور نداشته است در دريافت تعادل بين قاطعيت مردانه و خويشتنداري داراي مشکل اند اما اگر پدري از نظر عاطفي خوب برخورد کند پسر او در امور اجتماعي و موفقيت هاي تحصيلي جلودار خواهد بود.
بازي کردن پدران با فرزاندان خود نيز مي تواند عامل بسيار مفيد در تاثير گذاري آنها بر فرزندانشان باشد .پدر ها معمولا بازي هايي را انجام مي دهد که با فعاليت بدني و هيجان بيشتري همراه است که همين عامل باعث مي شود که فرزندان بهتر بتوانند مهارت هاي اجتماعي را فرا بگيرند .
افرادي که پدرانشان سرد ، قدرت طلب و ستيزه جو هستند يا افرادي هستند که اشتباهات فرزندان خود را به رخشان مي کشند در مدرسه ناموفق خواهند بود که معمولا به بزهکاري و خشونت در آنها منتهي مي شود
زماني که پدري وقت خود را مي گذارد تا ساعتي را با نوجوان خود باشد ، نوجوان از صميم قلب مسرور مي شود که آنقدر اهميت دارد که پدر با وجود مشغله فراوان زماني را براي او قرار داده است و همين احساس در رشد شخصيتي نوجوان کمک بسيار مي کند .
تحقيقات نشان داده است افرادي که پدرانشان سرد ، قدرت طلب و ستيزه جو هستند يا افرادي هستند که اشتباهات فرزندان خود را به رخشان مي کشند در مدرسه ناموفق خواهند بود که معمولا به بزهکاري و خشونت در آنها منتهي مي شود .
بنابر اين مي توان گفت :در جامعه کنوني يکي از عوامل ايجاد اختلال در روابط اجتماعي نوجوانان ،نبود يا کمبود نقش واقعي پدر در خانواده است ؛ پدري که ساعت ها در بيرون از منزل کار مي کند و شب ها با همه ي خستگي به خانه مي آيد و فقط حوصله ي ديدن تلويزيون و خوابيدن را دارد و حاضر نيست زماني را به فرزندان خود اختصاص دهاد در واقع فرزند خود را از بهره وري از اين رابطه محروم کرده است که اين محروميت منجر به ايجاد اختلالات شخصيتي و روابطي نوجوان مي شود .پس پدران بايد بکوشند که براي فرزندان خود وقت بگذارند و حضورشان يک حضور عاطفي و فيزيکي باشد.
 
نويسنده : جنيدي مقدم
بخش خانواده ايراني تبيان

مقالات مرتبط : 
تعداد بازديد:880 آخرين تغييرات:90/01/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر