چهارشنبه 26 دي 1397 - 10 جمادي الاول 1440 - 16 ژانويه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

سیم های پیچ پیچی

سيم هاي پيچ پيچي

مجسمه هاي بسيار جالب از جنس سيم !


 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
 • سيم هاي پيچ پيچي
  سيم هاي پيچ پيچي
مجسمه هاي بسيار جالب از جنس سيم !
اين تصاوير مجسمه هايي را نشان مي دهد که از سيم فنس يا توري مرغي ساخته شده اند. و با پيچاندن سيم ها دور يک محور يا يک آرماتور  مجسمه هاي ظريفي به وجود آماده است.
اين آثار از ابتکارات Ivan Lovatt است. ايوان در نايروبي متولد شده و دوران کودکي خود را در آفريقا، انگلستان، ولز و آلمان گذرانده است.
تاکنون نمايشگاه هايي از آثار اين هنرمند برگزار شده که ساخت مجسمه با اين سبک جديدترين موضوع هنري او بوده است. چرا که بيشتر سوژه هاي ساخت اين مجسمه ها مجموعه اي از پرتره هاي افراد مشهور بوده است.
ببينيد چطور مي توان از مواد و مصالح بسيار ساده آثاري ارزشمند آفريد. مجسمه ساز با استفاده از خلاقيت خود اين مواد را به کار گرفته و آثار اين چنيني آفريده است.
وقتي خلاقيت به کار مي افتد، مي توان از هر چيزي به نحو احسن استفاده کرد و ابزار و مصالح را به خدمت گرفت.
شما نيز مي توانيد با ذهن باز ايده هاي نو بيافرينيد و آثاري بديع از خود به جاي بگذاريد.
فرآوري: مهديه زمردکار
بخش کودک و نوجوان

 
*مطالب مرتبط 
تعداد بازديد:1661 آخرين تغييرات:90/01/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر