چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

ملت هاي منطقه تا برچيده شدن سلطه آمريكا و رژيم صهيونيستي به مبارزه ادامه خواهند داد

رييس جمهور در جمع پر شور مردم استان سيستان و بلوچستان:

ملت هاي منطقه تا برچيده شدن سلطه آمريكا و رژيم صهيونيستي به مبارزه ادامه خواهند داد

رييس جمهور گفت : سلطه گران خيال كرده اند با نقشه هاي جديد مي توانند مطالبات و خيزش هاي مردمي را به نفع خود و صهيونيست ها مصادره كنند اما سخت در اشتباه هستند و ملت هاي منطقه تا برچيده شدن سلطه آمريكا و رژيم صهيونيستي از منطقه به مبارزه خود ادامه خواهند داد.


 

دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز (چهارشنبه) در ادامه دور سوم سفرهاي استاني هيات دولت در اجتماع پرشور و با شكوه مردم استان سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه دو جبهه در عرصه جهاني در حال شكل گيري است ، اظهار داشت : در جبهه اول موحدان ، عدالت خواهان ، نمازگزاران واقعي و انسان هاي پاك كه به دنبال برپايي عدالت و صلح در جهان هستند قرار دارد و در جبهه مقابل انسان هاي بريده از آسمان و پيوسته به شيطان حضور دارند .
رييس‌جمهور با بيان اينكه مشكلاتي مانند فقر ، ظلم ، تجاوز ، فتنه گري ، اشغال و چپاولگري توسط كساني صورت مي گيرد كه از خدا بريده و به شيطان پيوسته اند ، خاطر نشان كرد : نظام سلطه صدها سال با لشكر كشي ، برده داري را حاكم كردند و به واسطه آن صدها ميليون نفر را از خانه و وطن خود جدا كرده و در سخت ترين شرايط به بيگاري كشيده اند و به اين وسيله براي خود ثروت و دارائي انباشته كردند.
دكتر احمدي نژاد ادامه داد: زماني كه با قيام ملت ها دوره برده داري به اتمام رسيد ، اين بار آنان به نام عمران و آباداني به لشكر كشي پرداخته و سرزمين ها را اشغال و انسان هاي با شرافت را كشته و يا زنداني كردند و از سوي ديگر فرهنگ ملت ها را متلاشي و ثروت آنان را به غارت بردند.
وي يادآور شد: استعمار پير به عنوان عمران و آباداني سرزمين ثروتمند هند را تصرف كرد و با ايجاد تفرقه و چند دستگي منابع و ثروت اين سرزمين را بيش از حد غارت كرد و البته در آفريقا و آمريكاي جنوبي و شرق آسيا نيز چنين اتفاقاتي به وقوع پيوست .
رييس‌جمهور گفت : زماني كه دوره استعمار نيز با قيام و استقلال خواهي ملت ها شكست خورد سلطه گران ، استعمار نو يعني تخريب انديشه ها و منحرف كردن مديريت كشورها را در پيش گرفته اند تا بدين وسيله فرهنگ و ثروت ملت ها را غارت كنند ، در اين دوره بعضاً سران كشورها بدون اينكه متوجه باشند ، هويت ، ثروت و استقلال ملت خود را در اختيار استعمارگران قرار دادند .
دكتر احمدي‌نژاد هدف از تاسيس رژيم صهيونيستي در منطقه را تسلط بر ملت ها و دولت هاي منطقه دانست و گفت : رژيم صهيونيستي از اساس براي ايجاد تفرقه ، تحقير ملت هاي منطقه و ايجاد درگيري و غارت ثروت ملت ها برپا شد .

نظام سلطه به دنبال ايجاد اختلاف بين ملت هاي منطقه است
رييس‌جمهور با اشاره به اينكه نظام سلطه در سالهاي اخير بدنبال بيداري ملت هاي منطقه و قيام مردم فلسطين عليه رژيم ضد بشري صهيونيستي نقشه جديدي طراحي كرده است ، گفت : حق ملت هاست كه بدنبال آزادي ، عدالت ، پاكي و تعيين سرنوشت خود باشند اما سلطه گران بدنبال سوء استفاده از اين موضوع هستند و مي خواهند با ايجاد اختلاف بين ملت هاي منطقه منافع خود را دنبال كنند.
دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد : ضديت ملت هاي منطقه از رژيم صهيونيستي برخاسته از فرهنگ و اعتقادات آنان است اما دشمنان قصد دارند با ايجاد اختلافاتي مانند ايراني – عربي و شيعه و سني در مطالبه اصلي ملت ها انحراف ايجاد كنند كه ضرورت دارد همه ملت ها و دولت ها در مقابل اين گونه طراحي ها هوشيار باشند.

ملت هاي منطقه شعار مرگ بر آمريكا و اسرائيل را هرگز فراموش نخواهند كرد
رييس‌جمهور افزود: دشمنان كه در برابر بيداري و خداخواهي ملت ها شكست خورده اند در تلاش هستند با ايجاد اختلاف و درگيري سلاح هايي را كه به كشورهاي منطقه فروخته اند مورد استفاده قرار گيرد تا دولت هاي كشورهاي ويران شده مجدداً براي آباداني كشورهاي خود دست نياز به سوي سلطه گران دراز كنند.
دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد : سلطه گران قصد دارند شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل را از ملت هاي منطقه بگيرند و اختلاف بين برادران را جايگزين آن كنند اما بدون ترديد ملت ها شعار مرگ بر آمريكا را هرگز فراموش نخواهند كرد .
رييس‌جمهور خاطر نشان كرد : سلطه گران كه پنجاه سال در تمام دنيا حامي اصلي ديكتاتورها بودند امروز مي خواهند با فريبكاري و با شعار آزادي ، چهره خود را ترميم كرده و از سوي ديگر ملت ها را با يكديگر درگير كرده تا رژيم صهيونيستي را نجات دهند .
دكتر احمدي‌نژاد افزود : نقشه سلطه گران اين است كه ملت هاي مسلمان را با هم سرگرم كرده و بعد موضوع دو دولت را در فلسطين ايجاد كنند يعني سرزمين هاي اشغالي فلسطين را به صهيونيست ها بدهند و بخشي از كشور اردن را به مردم فلسطين واگذار كنند تا ديگر كسي از اشغالگري صهيونيست ها سخني به ميان نياورد . در حقيقت آنان با بهانه جنگ جهاني دوم سرزمين فلسطين را اشغال كردند و امروز مي خواهند به بهانه اشغال فلسطين كشور اردن را تجزيه كنند.

ملت هاي منطقه هيچ گاه رژيم صهيونيستي را در يك وجب از خاك فلسطين به رسميت نخواهند شناخت
رييس جمهور خاطر نشان كرد : دشمنان بدانند ملت هاي منطقه هيچ گاه رژيم صهيونيستي را حتي در يك وجب از سرزمين فلسطين به رسميت نشناخته و شعار مرگ بر اسرائيل را فراموش نخواهند كرد.
وي با تاكيد بر اينكه ملت هاي منطقه از رژيم صهيونيستي و نظام سلطه متنفر هستند ، گفت : سلطه گران بدانند ملت هاي منطقه و پيشاپيش آنها ملت ايران از برنامه هاي استعماري و استكباري آمريكا و متحدانش و از وجود رژيم صهيونيستي ناراضي بوده و با آن مخالفت خواهند كرد و تا برچيده شدن سلطه آمريكا و رژيم صهيونيستي از منطقه به مبارزه خود ادامه خواهند داد .
دكتر احمدي نژاد ادامه داد: شعار حقوق بشر از سوي كساني كه دستشان به خون ملت ها آغشته است و در كشورهاي خود ديكتاتوري و حاكميت چند حزبي موج مي زند و در دوره برده داري و استعمار به اشغال و چپاول ثروت ملت ها پرداخته اند و هنوز در آمريكا و اروپا زندان هاي مخفي وجود دارد و به ترور و اشغالگري ادامه مي دهند ، پذيرفتني نيست .
رييس جمهور به اقدامات قدرت هاي زورگو در ليبي اشاره كرد و گفت : آنان در ليبي ابتدا با شعار حمايت از مخالفين دولت ، حمله نظامي انجام دادند اما بعد از اينكه منافع خود را در موضوع ديگري ديدند مردم مخالف را بمباران كردند.

تلاش آمريكا براي نجات نظام سرمايه داري به شكست خواهد انجاميد
دكتر احمدي نژاد تصريح كرد : تلاش آمريكا براي نجات نظام سرمايه داري و سلطه به شكست خواهد انجاميد و آمريكا و متحدانش بدانند كه ملت هاي منطقه از آنان متنفرند .
دكتر احمدي‌نژاد تاكيد كرد : همه دولت ها و ملت هاي منطقه بايد هوشيار باشند كه مبادا كسي در زمين آمريكا و متحدان آن بازي كند .مسلمان برادر مسلمان است و مسلماني يك حقيقت واحد است اما طراحي آمريكا و صهيونيست ها اين است كه قصد دارند برادر را به جان برادر ، مسلمان را به جان مسلمان و مردم عدالت خواه را به جان عدالتخواهان بيندازند تا بتوانند سلطه خود را ادامه دهند اما به فضل الهي ملت ها هوشيار و آگاه شده اند و تمام طراحي آنها با شكست مواجه خواهد شد .
رييس جمهور تصريح كرد : به فضل الهي در آينده نزديك خاورميانه جديد بدون آمريكا ، صهيونيست ها و متحدين آمريكا برپا خواهد شد .

سيستان و بلوچستان از مراكز اصلي تمدن و فرهنگ ايران زمين است

دكتر محمود احمدي نژاد : استان سيستان و بلوچستان از مراكز اصلي تمدن و فرهنگ ايران زمين با مردمي مومن، داراي همت هاي بلند ، انديشه هاي والا، مهربان، پرتلاش و هوشمند است كه در طول تاريخ از خود ردي پر افتخار و زرين به جاي گذاشته اند .
رييس جمهور با بيان اينكه سيستان و بلوچستان از پهناورترين استان هاي كشور با بهترين مردم و سرشار از نعمات و بركات الهي است ، افزود : اين استان سرزميني پر استعداد از جنوب تا شمال است كه با وجود ظاهر خشك مملو از استعدادهاي طبيعي ، دريا ، زمين هاي حاصلخيز ، معادن غني و فرصت هاي بي شمار است كه در صدر آنها استعدادهاي انساني و فرهنگي ، همت هاي بلند مردم ، سخت كوشي و عشق به ارزشهاي اسلامي و فرهنگ و تمدن ايران زمين قرار دارد .

عشق به فرهنگ و تمدن ايران زمين در تمام زواياي مردم سيستان و بلوچستان موج مي زند
دكتر احمدي نژاد با تصريح به اينكه عشق به فرهنگ و تمدن ايران زمين در تمام زواياي روح و زندگي مردم سيستان و بلوچستان موج مي زند ، بيان داشت : مردم اين خطه در طول تاريخ از مرزهاي عزت و شرف و تماميت ايران زمين حفاظت كرده و سيستان و بلوچستان ديار شيرزنان و شيرمردان و يلان و عالمان است .
رييس جمهور سيستان و بلوچستان را سرشار از رحمت و بركت براي ملت ايران و آيندگان توصيف كرد و گفت: مردم اين استان مردماني نجيب هستند كه با هوشمندي و همدلي ايستاده و همه توطئه هاي پيچيده دشمنان بشريت را در يك تاريخ طولاني و بخصوص در سي و دو سال اخير خنثي كرده اند و همچنان استوار و خستگي ناپذير هستند .
دكتر احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود پيامبر عزيز اسلام را كاملترين الگو و بهترين سرمايه براي بشريت عنوان كرد كه از سوي خداوند متعال به بشريت هديه شده است.
وي خاطر نشان كرد : همه وجود پيامبر از جمله فرياد و سكوتش ، نگاهش ، انديشه اش ،‌مرزبندي هايش و معيارهايش ، الگوهايي جاودانه براي زندگي سعادتمند بشريت از ابتدا تا آخر و همه حركات ، رفتار ، عبادت، عشق ، محبت و شجاعت نمونه هايي كامل براي بشريت است .

دولت اسلامي موظف است بهترين شرايط زندگي را در جامعه فراهم كند
رييس جمهور در ادامه سخنان خود به موضوع دولت اسلامي اشاره كرد و گفت: دولت اسلامي موظف است با پيروي از پيامبر اسلام (ص) بهترين شرايط زندگي را در جامعه فراهم كند و با اعتقاد به توحيد و پافشاري بر عدالت و حمايت از مظلوم و مقابله با ظالم به صيانت از استقلال منافع ملي و ترويج و ارتقاء كرامت انساني و عمران و آباداني كشور بپردازد.
دكتر احمدي نژاد ترويج مهرورزي بين مردم ، تلاش براي محبت كردن به مردم ، ترويج رفتارهاي پسنديده ، صيانت از آثار و مواريث فرهنگي يك ملت و تلاش براي ساختن جامعه اي الگو را از ديگر وظايف دولت اسلامي به تبعيت از پيامبر اسلام (ص) دانست و اظهار داشت : نماز تجلي يك زندگي سعادتمند است كه داراي ساختاري كامل بوده و همه اجزاي مورد نياز انسان و جامعه براي نيل به كمال و سعادت در آن موجود است و دولت اسلامي موظف به اقامه نماز است .

نماز يك جامعه نشان دهنده درجه كمال آن است
رييس جمهور افزود: نماز يك جامعه نشان دهنده انديشه ، اعتقادات ، رفتار ، سنت ها و درجه كمال آن جامعه است.
دكتر احمدي نژاد بيان داشت : نماز با نيت آغاز شده و گوياي اخلاص در عمل و كار براي خداست و تمرين اخلاص و كار براي خدا انسان را شكست ناپذير مي كند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه نماز بعد از نيت با تكبير و بزرگ شمردن خداي متعال ادامه مي يابد ، گفت : كسي كه خدا را از همه بزرگتر بشمارد بقيه قدرت هاي جهان در برابر او ناچيز جلوه مي نمايند و شكست ناپذير مي شود . كسي كه در عمل و ايمان خود اخلاص و ايمان داشته باشد و اينكه خدا بزرگترين قدرت جهان است حتما در مسير كمال پيشرفت خواهد كرد .
دكتر احمدي نژاد افزود : نماز بعد از تكبير با بسم الله الرحمن الرحيم آغاز مي شود، يعني به نام خدا ، براي خدا و تلاش براي رسيدن به خدا و كاري كه اين چنين باشد ماندگار و بالنده مي شود و همه اجزاء آن نفع و بركت و رحمت براي جامعه خواهد بود .
رييس جمهور بسم الله الرحمن الرحيم را اعتقاد رحمانيت و رحيميت خدا دانست و اظهار داشت: چنين اعتقادي دلها را نرم و عاشق مي كند و در جامعه اي كه بين همه آحاد آن عشق و رحمت و رافت جاري باشد ، ظلم و تبعيض و كينه و جنايت وجود نخواهد داشت.

مشكلات امروز بشر به خاطر غافل شدن از خدا و بريدن از آسمان است
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه مشكلات امروز بشر به خاطر غافل شدن از خدا و بريدن از آسمان است، تصريح كرد : نماز تمرين زندگي انساني و شرافت مندانه و تمرين عزت و حركت به سوي كمال و تعالي است و شيطان به دنبال آن است كه انسان ها را از نماز و عبوديت حقيقي غافل كرده و به عبوديت خود و تمايلات نفساني اشان متمايل كند .

 ادامه دارد... 
تعداد بازديد:1058 آخرين تغييرات:90/01/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر