سه شنبه 13 خرداد 1399 - 10 شوال 1441 - 2 ژوئن 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

گامی بلند در زمینه حمل بار به فضا

گامي بلند در زمينه حمل بار به فضا

راکت جديد بايد قادر به قرار دادن باري به وزن بيش از 53 تن در مداري کم ارتفاع دور زمين باشد، که دو برابر ظرفيت شاتل هاي فضايي است.


شرکت "اسپيس اکس" در کاليفرنيا مي گويد قصد دارد در سال 2013 قوي ترين راکت از عصر آپولو تاکنون را پرتاب کند.

اين موشک به نام "فالکون 9-سنگين" نمونه تقويت شده موشکي است که اسپيس اکس به زودي از آن براي پرتاب يک محموله روبوتيک به ايستگاه فضايي استفاده خواهد کرد.
راکت جديد بايد قادر به قرار دادن باري به وزن بيش از 53 تن در مداري کم ارتفاع دور زمين باشد، که دو برابر ظرفيت شاتل هاي فضايي است.
ايلان ماسک مدير عامل اسپيس اکس گفت که اين موشک براي اعزام فضانوردان نيز به اندازه کافي ايمن خواهد بود.
او گفت که اين موشک 70 متري انجام ماموريت هايي بزرگتر و بلندپروازانه تر از رفتن به ايستگاه فضايي را نويد مي دهد.
موشک
آقاي ماسک توضيح داد که اين موشک داراي فوايد علمي هم خواهد بود. ماموريت هاي پيچيده مانند تلاش براي بازگرداندن موشک از سطح مريخ به زمين پس از عملياتي شدن فالکون 9 سنگين واقع گرايانه خواهد بود.
اولين پرواز از پايگاه هوايي وندنبرگ انجام خواهد شد و ماموريت هاي آتي از کيپ کاناورال در فلوريدا - محل پرتاب شاتل ها - برنامه ريزي شده است.
سال گذشته، اسپيس اکس اولين شرکت خصوصي در تاريخ شد که فضاپيمايي را در مدار قرار داد و به زمين بازگرداند. آن کپسول موسوم به دراگون با چتر در اقيانوس آرام به آب نشست.
آن پرواز بدون سرنشين بخشي از يک رشته پرتاب هاي نمايشي اسپيس اکس بود که نشان دهد فناوري اش از ايمني و قابليت اعتماد براي نزديک شدن به ايستگاه فضايي برخوردار است.
هرچند اسپيس اکس براي راه اندازي اين پروژه ها از سازمان فضايي آمريکا، ناسا، کمک هاي اوليه دريافت کرده بود، اما مي گويد تاکنون کمتر از يک ميليارد دلار براي برنامه هاي توسعه اش خرج کرده است - که رقمي بسيار پايين در مقايسه با پروژه هاي مشابه است.
آقاي ماسک ادعا کرد که موشک فالکون 9-سنگين پيشرفتي از لحاظ هزينه خواهد بود.
بهاي هر ماموريت 80 تا 125 ميليون دلار رقم زده مي شود که به معني آن است که تحويل هر پوند (تقريبا 450 گرم) بار به فضا حدود هزار دلار هزينه خواهد داشت.
اسپيس اکس بخشي از موج تازه اي از برنامه هاي بخش خصوصي است که ناسا اميدوار است بتواند هزينه ماموريت هاي فضايي را کاهش دهد.
موشک
همچنين يک سخنگوي اسپيس اکس پرتاب اين موشک را تحولي نويدبخش براي برنامه برنامه فضايي آمريکا توصيف کرد.
بعضي کارشناسان اين پرتاب موفقيت آميز را آزموني کليدي در زمينه توسعه موشک هاي تجاري تلقي کرده اند. موشک هايي که قابليت انتقال بار و فضانوردان را دارند.
اما اينکه آيا واقعا اسپيس اکس بتواند به زودي وظيفه حمل بار به فضا را به عهده گيرد يا نه همچنان محل ترديد است.
اردشير آذربرزين کارشناس هوا و فضا در واشنگتن مي گويد: "من فکر مي کنم که اين کار عملي هست ولي اين فقط يک مورد بوده و ناسا احتياج دارد که قابليت اتکاي اين پروژه بيشتر باشد تا بتوانند برنامه ريزي چند ماهه کنند و روي آن حساب کنند."
اين موفقيت زمينه را براي پروازهاي آسان تر احتمالي به ايستگاه بين المللي فضايي آماده مي کند.
 
 
فرآوري : محسن مرادي
بخش دانش و زندگي تبيان 
تعداد بازديد:1081 آخرين تغييرات:90/01/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر