پنج شنبه 27 دي 1397 - 11 جمادي الاول 1440 - 17 ژانويه 2019
صفحه اصلي/پزشكي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

طبیعت سرد و گرم بدن (1)

طبيعت سرد و گرم بدن (1)

محققاني که در اين زمينه تحقيق کرده‌ اند، معتقدند افراد گرم‌ مزاج به مصرف مواد غذايي سرد تمايل دارند و در صورت مصرف غذاهاي گرم مثل شکلات، عسل و خرما، دچار التهاب و گر گرفتگي مي ‌شوند و همچنين افرادي که سرد مزاج هستند، با مصرف غذاهاي سرد مثل ماست و ترشي دچار ناراحتي‌ هايي نظير درد استخوان‌ ها يا ضعف و بي‌ حالي مي ‌شوند.

 

محققاني که در اين زمينه تحقيق کرده‌ اند، معتقدند افراد گرم‌ مزاج به مصرف مواد غذايي سرد تمايل دارند و در صورت مصرف غذاهاي گرم مثل شکلات، عسل و خرما، دچار التهاب و گر گرفتگي مي ‌شوند و همچنين افرادي که سرد مزاج هستند، با مصرف غذاهاي سرد مثل ماست و ترشي دچار ناراحتي‌ هايي نظير درد استخوان‌ ها يا ضعف و بي‌ حالي مي ‌شوند.
بر اين اساس است که توصيه مي ‌شود افرادي که طبيعت گرم صفراوي يا دموي دارند، غذاهاي سرد مصرف کنند تا گرمي آنان تعديل شود و افرادي که طبع سرد بلغمي يا سوداوي دارند، غذاهاي گرم مصرف کنند و يا با مخلوط غذاهاي سرد و گرم، اثر سردي و گرمي خنثي شود.
 
سردي و گرمي که در طب جديد با عنوان غذاهاي کم کالري و پُر کالري نام برده مي ‌شود، واقعيت غير قابل انکار است و به عقيده محققان، در صورت پيروي از الگوهاي صحيح، افراد از مصرف مواد غذايي مختلف بهره ‌مند خواهند شد.
دکتر سيد اشرف ‌الدين گوشه‌ گير، عضو مؤسسه طب اسلامي با تأييد اين مطلب که برخي افراد طبع سرد و برخي ديگر طبع گرم دارند، معتقد است: هر فرد به صورت تجربي قادر است تا طبيعت خود را شناسايي کند تا بر اين اساس، از ناهماهنگي بين مواد غذايي و عوارض حاصل از آن پيشگيري کند. همان طور که گفته شد، افرادي که طبيعت گرم دارند، تحمل گرما را ندارند و به مصرف مواد غذايي خنک و سرد تمايل دارند، زيرا اين گونه مواد غذايي انرژي کمتري دارد اما افرادي که طبيعت سرد دارند، سرمايي هستند، آب و هوا و مواد غذايي گرم براي آنان مناسب ‌تر است و تمايل آنان به مصرف مواد غذايي گرم و پُر انرژي است. اساتيد طب سنتي در خصوص علت بروز اين پديده در افراد، معتقد هستند مزاج افراد يا مادرزادي و يا اکتسابي است.
دکتر مجيد انوشيرواني، دستيار تخصصي طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي ايران در اين باره مي‌ گويد: صفات مادرزادي مزاج انسان، حاصل ترکيب صفات کيفيتي مزاج والدين و تأثير محيط در دوران رشد جنيني است. به معناي عام و کلي شامل محيط جغرافيايي و شرايط اقليمي، تغذيه، ميزان خواب و بيداري و فعاليت و استراحت مادر و رويدادهاي رواني مادر و... است.
وي با بيان اين که نوع طبيعت افراد وراثتي است، ادامه مي ‌دهد: با توجه به اين که در فلسفه طب سنتي، گرمي و سردي کيفيت ‌هاي فاعله هستند، بايد آن ها را در فرآيند توارث ژني، صفات غالب بدانيم. بنابراين مزاج فرزند يک زوج که هر دو مزاج گرم دارند، حتماً گرم خواهد بود و تنها در صورتي مزاج فرزند آن ها سرد خواهد شد که مادر در دوران بارداري به شدت تحت تأثير عوامل سردي ‌آور قرار داشته و به بيماري ‌هاي رحم يا مغز و کبد دچار شده باشد. البته ممکن است فردي که گرم مزاج مادرزادي بوده است، در دوران زندگي‌ اش تحت تأثير شرايط زيستي و يا روحي و رواني و عارضه ‌هاي ديگر تغيير مزاج دهد و مزاج جديدي را اکتساب کند.
از سوي ديگر طبق نظر حکماي طب سنتي ايران، بدن همه موجودات و انسان ها از چهار ماده اصلي ساخته شده است که عبارت هستند از: خاک، آب، هوا و آتش. که هر کدام از اين ارکان داراي کيفيت خاص خود مي ‌باشد.
دکتر حسين رضايي‌ زاده، دستيار تخصصي طب سنتي در دانشگاه علوم پزشکي ايران، با بيان اين که کيفيت خاک را سرد و خشک، آب، سرد و تر، هوا، گرم و تر و آتش را گرم و خشک در نظر بگيريم، مي‌ گويد: " اگر بدن انسان از مقادير متناسب خاک، آب، هوا و آتش ترکيب شده باشد، مزاج معتدل به ‌وجود مي ‌آيد و اگر يکي بر ديگري برتري داشته باشد، مزاج‌ هاي چهار گانه اصلي که عبارت هستند از مزاج سوداوي، بلغمي، دموي و صفراوي، ايجاد مي ‌شوند. "
به گفته اين متخصص طب سنتي " در شخص سوداوي، خشکي، در بلغمي، سردي و تري و در فرد دموي، گرمي و تري و نهايتاً در شخص صفراوي گرمي و خشکي غلبه دارد که اين کيفيات يعني سردي و گرمي و تري و خشکي موجب بروز علائمي در فرد مي ‌شود."
طب جديد در تحقيقات خود در زمينه ريشه ‌هاي بروز سردي و گرمي در افراد بر تجربه ‌هاي قدما مهر تأييد زده است، هر چند که تحقيقات در اين زمينه اندک است و به گفته دکتر انوشيرواني تبيين دقيق ‌تر اين مسائل و وراثتي بودن مزاج افراد نيازمند مطالعات تخصصي ‌تر و گسترده‌ تر است که در صورت ادامه مطالعات و رسيدن به يافته‌ هاي جديدتر مي‌ تواند در بهبود سلامت نسل نيز کمک ‌کننده باشد. با اين حال دکتر مرتضي صفوي، متخصص تغذيه با تأييد اين مسئله و تأثير سردي و گرمي بر روح و جسم انسان مي ‌گويد: " برخي افراد طبيعت سرد دارند و با خوردن مواد غذايي سرد مثل ماهي، سردي مي‌ کنند که به عبارتي بدن ضعف مي‌ کند و دچار سُستي مفاصل، کندي حرکت، خواب ‌آلودگي و يا کم‌ حوصلگي مي ‌شود. "
بر اساس برخي از يافته ‌هاي علمي و تحقيقات متخصصان طب سنتي اساساً اين مسئله که برخي از غذاها گرم و برخي از غذاها سرد هستند درست است و بهتر است افراد با تشخيص اين که طبع سرد يا طبع گرم دارند، به رعايت اعتدال در مصرف مواد غذايي اهميت بدهند.
همان ‌طور که گفته شد در طب ايراني تئوري بنيادي داريم به نام اخلاط چهار گانه(صفراوي، دموي، بلغمي و سوداوي) که اين اخلاط چهار گانه ترکيباتي مايع هستند.
بر اساس اين تئوري غذايي که مي ‌خوريم در کبد تغيير ماهيت داده و فعل و انفعالاتي روي آن صورت مي ‌گيرد و به چهار شکل در مي ‌آيد:
ترکيبي قرمز متمايل به زرد به نام صفرا که به هضم غذا کمک مي ‌کند و کارکرد مغزي را افزايش مي ‌دهد.
ترکيب ديگر سرخ‌ رنگ است به نام دم يا خلط خون که اکسيژن و مواد غذايي را به بافت‌ ها و سلول ‌هاي بدن مي ‌رساند.
ترکيب سوم که بلغم نام دارد، قرمز کم‌ رنگ است و وظيفه تسهيل کار مکانيکي و لغزش مفاصل روي هم و تشکيل بافت عصبي و سلول‌ هاي مغزي را دارد.
ترکيب چهارم قرمز و جگري رنگ است که سودا نام دارد و وظيفه طبيعي تحريک اشتها و تشکيل بافت استخواني را دارد.
به اين ترتيب هر ماده غذايي وقتي وارد بدن مي ‌شود، بسته به مزاجش موجب توليد اخلاط چهار گانه مي‌ شود و البته يکي را بيشتر توليد مي ‌کند. افراد بايد مشخص کنند که در کدام يک از مزاج‌ هاي چهار گانه صفراوي، دموي، بلغمي و سوداوي قرار مي‌ گيرند و براي اين کار لازم است تا بدانند که علائم هر يک از اين مزاج‌ ها چيست و بيشتر علائم کدام يک از اين مزاج‌ ها با آن ها تطابق دارد.
در ادامه ي مطلب راجع به خصوصيات افراد با طبع هاي مختلف و نکاتي که بايد در نظر داشته باشند، توضيحاتي خواهيم داد...
ايران

*مطالب مرتبط:

درمان بيماري ها با طب سنتي(1) و (2)
بخش تغذيه و سلامت تبيان 
تعداد بازديد:2962 آخرين تغييرات:90/01/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر