چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 4 شوال 1441 - 27 مي 2020
صفحه اصلي/خانواده

حصاری از پاکی ها

حصاري از پاکي ها

معناي لغوي حجاب داراي برداشت هاي متفاوتي مي باشد اما در حال حاضر در بين مفسران و دانشمندان اسلامي و اجتماعي حجاب فقط به معناي پوشش مخصوص زنان استعمال مي شود حجاب ميوه عفاف و عفاف ريشه حجاب است.

در قرآن عـلت و فلسـفه حـجـاب را چـنين ذكر مى كند كه: ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين[1], الف ) تاثير پوشش ، در حرمت و شخصيت زن مسلمان ، ب) دور ماندن از دستبرد و آزار مزاحمان .
در اينکه حرمت و شخصيت زن ، بعنوان يک گوهر گرانبها بايد در حرز باشد جاي هيچ گونه ترديد نيست ، اين پيام، قانون آفرينش است که موجودات لطيف را در حصاري از پاکي ها حفظ سازيم لذا قرآن حجاب را نحوه اي از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن براي زن مي داند كه مبادا دل هاي مريض او را وسيله اي جهت نيل به اهداف شوم خود بدانند ، چرا كه با حضور زن در جامعه ، برخورد جنسيتي حذف و برخوردهاي في ما بين زن و مرد، انساني مي شود ، يعني هر دو داراي مقام و منزلت يكساني هستند كه مسئوليت هاي آنان براساس تفاوت هاي روحي و جسمي ايشان تعريف مي شود و اساساً حجاب آمد چون حضور اجتماعي زن در قاموس خداوند منع نشده بود و حجاب زماني نياز است كه حضور در بين نامحرم مطرح باشد.
حساسيت هاي زن به لحاظ جذابيت هايي که دارد ايجاب مي کند که طبق يک سنت تکويني که در آفرينش موجود است در حجابي قرار گيرد که مانع از طمع و آرزوهاي پست ديگران باشد.
پوشش يكي از خواسته هاي فطري انسان است كه با توجه به داستان آدم نبي (ص) و حوا (س) اثبات مي شود ، آن قسمت از داستان كه پوشش آنها ، به واسطه خطايي كه از آنان سر زده بود محو شد و آنان نيز به سرعت با برگ درختان ، خويش را پوشاندند مؤيد اين سخن است. يكي از امتيازات بشر در مقايسه با حيوانات پوشش مي باشد كه با توجه به ويژگي هاي جسماني و غرايز و استعدادهاي او امري لازم است ، حجاب يعني پوششي كه كرامت، عفت و وقار زنان و دختران را تضمين كند و هر چيزي كه اين نظر را تامين كند حجاب است.
 
امام علي (ع) مي فرمايد: فان شده الحجاب ابقي عليهن." همانا حجاب و پوشش كامل، زنان را سالمتر و پاكتر نگاه خواهد داشت "[2]
يكى از نكات اساسى كه زمينه اى براى عمل بـه احكام است, شناخت جـايگاه هر چيز در نظام هستـى است. البـتـه در نظامى كه خداوند متـعال در جاى جاى آن ديده شود و ارتـبـاط اشيإ و اعمال بـا خداوند بسيار مشهود باشد و با درك اين ارتباط و حضور, بسيارى از مشكلات زندگى بشر حل مى شود. هدف اصلي تشريع احكام در اسلام رسيدن به مقام قرب الهي است كه اين حاصل نمي شود جز به تزكيه و تهذيب نفس و تقواپيشگي، و مگر نه اينکه خود فرمود : ان اكرمكم عند ا… اتقيكم [3] از خروجي ها و نتايج اتخاذ تقوا در درون و تسري آن به اعمال، مقوله حجاب مي باشد و اگر به معناي عام هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم حجاب داراي اقسام متفاوتي مي شود مانند حجاب ذهني و روحي كه مصاديقي مثل اعتقاد به معارف اسلامي را شامل مي شود كه از لغزش ها و گناهان روحي مانند كفر و شرك جلوگيري مي كند، حجاب در چشم [4] ، گفتار [5]، رفتار [6]و پوشش و غيره نيز سفارش شده است.
 
قرآن كريم انسان ساز است و زن نيز انسان ساز وظيفه زن ها انسان سازي است اگر زن هاي انسان ساز از ملت گرفته بشود ملت ها به شكست و انحطاط مبدل خواهند شد.[7] يكي از اهداف مقدس دين اسلام ايجاد يك جامعه سالم ومدينه فاضله اي از نيکي ها است و سلامت جامعه منوط به سلامت بانوان است بانواني كه مادر فضيلت ها و ارزش ها هستند. ((حق)) , بـه عنوان زيبـاترين و پـسنديده ترين واژه آفرينش در تمامى اديان و جوامع بشرى مورد تـوجه قرار گرفتـه است و حقوق و اداى آنها فراتـر از زمانها و مكانها و اشخـاص و اديان است. در واقع هر فردى از هر طبقه اجتماعى و از هر دين و مليت, نسبت بـه اداى حقوق ديگران حساسيت نشان مى دهد و اين مطلب, حق و حـقوق را فرازمانى و فرامكانى مى كند. حرمت زن نه اختصاص بـه خود زن دارد, نه مال شوهر و نه ويژه بـرادر و فرزندانش مى بـاشـد. همه اينها اگر رضايت بـدهند, قرآن راضى نخواهد بـود, چـون حرمت زن و حيثـيت زن بـه عنوان حق الله مطرح است. لذا كسى حق ندارد بـگويد من بـه نداشتـن حجـاب رضايت دادم. از اينكه قـرآن كـريم مى گـويد: هر گـروهى, اگـر راضـى هم باشند, شما حد الهى را در برابر آلودگى اجرا كنيد, معلوم مى شود عصمت زن حق الله است.[8]
اگر چه حق خدا بـزرگ است و قابـل ادا نيست, ولى اداى وظايف و اطاعت از خداوند متـعال بـه نوعى اداى حق محسوب مى شود. حجاب كه امر خدا است و شارع مقدس بـه عنوان يكى از احـكام ضرورى دين آن را واجب كرده است, بـايد حفظ شود. حفظ اين واجـب الهى اطاعت از او است و اطاعت از او حـقى است كه بـر بـندگان نهاده است. و هر انسان باورمندى بايد تعبدا و نه فقط به خاطر مصالح عمومى و ... اين حد و حق الهى را ادا كند.
حكمت حجاب, سنجش ميزان عبوديت و اطاعت بندگان است. بانوان با حفظ حجاب مى توانند اطاعت را, كه روح و پيام اصلى عبادات بشر اسـت, اثـبـات كنند و در زمره اطاعـت كنندگان الهى قـرار گيرند.
پي نوشتها
[1] . احـزاب, 59
[2] . نهج البلاغه / نامه 31
[3] . سوره حجرات آيه 13
[4] . سوره نور آيات 30 و 31
[5] . سوره احزاب آيه 32
[6] . سوره نور آيه 31
[7] . خطاب امام به بانوان قم (12/11/58(
[8] . آيت الـلـه جـوادى آملـى, زن در آينه جـلال و جـمال, ص425
 
خانواده مطهر
تنظيم براي تبيان: کهتري
 

مقالات مرتبط
 
تعداد بازديد:1562 آخرين تغييرات:90/01/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر