جمعه 23 آذر 1397 - 6 ربيع الثاني 1440 - 14 دسامبر 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

اتاق فكر لندن+ كديور به فروش مي رسد!

اتاق فكر لندن+ كديور به فروش مي رسد!

خبرنامه دانشجويان ايران:در اخبار ويژه کيهان امروز نوشته شد.

اتاق فكر لندن+ كديور افندي به فروش مي رسد!

بي اثري شگردهاي فتنه انگيزي در ايران و سردرگمي برخي اعضاي حلقه لندن باعث مجادلاتي در درون اين حلقه نيمه تعطيل شده است.
شنيده شده محسن كديور از برخي اعضاي حلقه و از روش كار آنان كه اسمش را مماشات گذاشته، گله كرده است.
به گزارش نداي انقلاب، در جلسه اي كه اخيرا اعضاي اتاق فكر لندن برگزار كرده اند كديور طي اظهاراتي گفته است: اين تند و كند شدن ها به صلاح جنبش نبوده و نبايستي اين روش را ادامه دهيم. وي توصيه كرده «تهاجم همه جانبه به ريشه ها بهترين كار ممكن است.»
البته اين پيشنهاد گويا مورد توجه مهاجراني واقع نمي شود و حركت ميانه با درنظر گرفتن اكثريت را مورد اشاره قرار داده و از دوستان مي خواهد معقول باشند و معذورات را درنظر بگيرند و جوزده نشوند.
تحليلگران معتقدند اپوزيسيون مدتهاست به اين نتيجه رسيده است كه فرصت ها را از دست داده اند و نيروي پاي كار نه در داخل و نه در خارج براي معارضه با نظام جمهوري اسلامي در اختيار ندارند. آنچه موجب اين هياهوها و شلوغ كاريهاي رسانه اي مي شود صرفا دريافت مستمري و گذران زندگي در قواره مزدوري مي باشد.
يادآور مي شود به هنگام التهاب فتنه 88 كديور و مهاجراني تصميم گرفتند به همراه سروش، عبدالعلي بازرگان و اكبر پونز، خود را به عنوان «اتاق فكر جنبش سبز در خارج كشور» معرفي كنند اما مدتي بعد با گاف هاي بي شمار اكبر گنجي و تكبر ورزيدن سروش عملا اين اتاق فكر منحل شد و ماههاي پاياني سال گذشته نيز مهاجراني ضمن اظهاراتي تلويحا تلاش كرد حساب خود را با محسن كديور كه علنا سناريوهاي ديكته شده سرويس هاي جاسوسي غربي و صهيونيستي را اجرا مي كند، تاحدودي جدا نمايد.
سايت جرس وابسته به مهاجراني و كديور به تازگي و به طور صريح از حزب صهيونيستي و انگليسي ساخته بهائيت دفاع كرده بود. 

اوباما اغلب از بوش تقليد مي كند معضلات استراتژيك هم ماندگار است
باراك اوباما هيچ دكترين سياست خارجي كه متفاوت از دكترين بوش باشد، ندارد.
پايگاه اينترنتي «امريكن پروسپكت» در تحليلي به قلم «جاشوا فواست» كارشناس روابط بين المللي و نظامي تاكيد كرد: سياست خارجي باراك اوباما نه يك دكترين بلكه يك شيوه است و به همين خاطر در بسياري از موارد سياستهاي وي نه براساس يك سري اصول بنيادي بلكه در واكنش و حتي تحت تاثير حوادث اتخاذ مي شوند. نمونه هاي برجسته آن شعارهاي انتخاباتي وي براي تعطيل كردن بازداشتگاه «گوانتانامو» و يا مذاكره با كشورهاي خصم آمريكا بود كه تاكنون تحت تاثير پيچيدگي ها و مشكلات عملي هيچكدام به جايي نرسيده اند. حقيقت اين است كه در بسياري از موارد سياست خارجي اوباما در عمل ادامه دكترين سياست خارجي جورج بوش است. «گوانتانامو» هنوز تعطيل نشده، آمريكا هنوز در عراق به شدت درگير است، جنگ و حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان تشديد شده و براي مقابله با خطر هسته اي ايران سياست تحريم به اجرا گذاشته شده است.
«فواست» كه كتابي هم درباره افغانستان نوشته مي افزايد: «هرچند كشتن اسامه بن لادن ممكن است يك پيروزي كوچك براي آمريكا باشد ولي معضلات استراتژيكي كه آمريكا با آنها روبرو است، و شايد از همه مهمتر وضعيت ديكتاتورهاي متحد آمريكا در خاورميانه كه در برابر موج نيرومند دمكراسي خواهي قرار گرفته اند، هنوز بر جاي خود باقي هستند.
به گزارش راديو فردا وي همچنين مي نويسد: استراتژي امنيت ملي سال 2010 با سياستهاي دوران جورج بوش تفاوت ناچيزي دارد. تنها تغيير محسوس حذف عبارت «جنگ عليه تروريسم» بود. حتي در مورد ادامه حضور در عراق همان توافق سال 2008 بين جورج بوش و دولت عراق حفظ شده است.
اين تحليلگر آمريكايي مي افزايد: در زمينه هاي ديگر سياست خارجي باراك اوباما موفقيت چنداني نداشته است. مداخله نظامي در ليبي را در بهترين حالت مي توان يك نوع بن بست دانست. در افغانستان حتي ارزيابي هاي خود دولت آمريكا نشان مي دهد كه پيشرفتي در تضعيف و شكست طالبان صورت نگرفته است. در كشورهاي ديگري كه القاعده فعاليت خود را افزايش داده دولت آمريكا آنقدر دير و يا ضعيف عمل كرده كه نتوانسته است سياست دولت آن كشور را تغيير دهد.
جاشوا فواست در عين حال كه اوباما را دنباله رو سياست هاي بوش خوانده تصريح مي كند عملكرد دوساله وي همراه با سردرگمي و واكنش به اتفاقات به جاي تعيين و مديريت حوادث است.
   
 
رفتار بازيافتي مافياي بالاترين با زباله شوراي هماهنگي راه سبز
شبكه ضدانقلابي بالاترين مجددا شوراي هماهنگي راه سبز را به باد انتقاد و استهزا گرفت.
حلقه مديريت كننده بالاترين كه همانند اعضاي شورا در خارج از كشور اقامت دارند مي گويند شورا و رسانه آن فاقد اندك مقبوليتي هستند و در خواب خرگوشي فرو رفته اند. اين حلقه گرداننده بالاترين البته روشن نمي كنند كه خودشان در كدام وضعيت متفاوت قرار دارند كه شورايي هاي وامانده را سرزنش مي كنند.
به تازگي بالاترين ضمن تخطئه شوراي هماهنگي نوشت: گروهي مي گويند به جاي سه شنبه ها، يكشنبه تجمع برگزار كنيم. شوراي هماهنگي راه سبز كه پس از بازداشت سران جنبش با فراخوان 10 اسفند به صحنه آمد نتوانست در مدت حدود سه ماه سپري شده هدايت جنبش را در برنامه خود قرار دهد. گرچه پيرامون موجوديت و مشروعيت اين شورا و افراد حاضر در آن سخنان و گفته هاي بسياري قابل بيان است اما در اين مقطع خاص تحولات جاري اين حداقل كاريست كه شوراي مزبور جهت بودنش مي تواند به انجام رساند. آنها در واقع در انتظار وقوع معجزه اي در كنج عزلت نشسته و اميد دارند كه در درگيري ها و نزاع ها و شكاف هاي رخ داده در حاكميت موج سواري نمايند بايد گفت كه خيالي خام در كيسه مي پرورانند.
بالاترين مي افزايد: اين چه نوع هماهنگي است؟ رسانه «رسا»يتان كه هيچ فريادي را در خود نگنجانده و اندك مقبوليتي نتوانسته پديد آورد نيز، در خواب خرگوشي خفته و فراموش كرده كه وضعيت كنوني ايران در چه اوضاعي است. آقايان هماهنگي!! از ياد مبريد كه سبزها تنها اصلاح طلبان نيستند.
مافياي گرداننده بالاترين شوراي كذايي را تهديد كرده كه با اين وضع «شوراي هماهنگي سبز را نيز به هماهنگ كننده هاي بي وزن پيشين در زباله داني تاريخ خواهيم سپرد.»
در همين حال پايگاه اينترنتي خودنويس كه از سوي برخي شبكه هاي ضدانقلابي متهم به همكاري با اطلاعات سپاه شد، از سران خارج نشين اپوزيسيون خواسته اگر در ايران كاري نمي توانند بكنند لااقل در خارج كشور فراخوان بدهند. اين سايت مي نويسد: بس است انفعال، بس است حرف زدن، بس است كليك كردن، بس است نشستن و اخبار را دنبال كردن، بس است افشاگري به خاطر افشاگري، بس است نامه نگاري به اين و آن، بس است آگاهي دادن به خاطر آگاهي دادن!
اي سران سياسي انحلال طلب و اي فعالين حقوق بشر در خارج از كشور! آقاي رضا پهلوي، آقاي بني صدر، سران گروه هاي [تجزبه طلب] كرد و بلوچ! شبكه سكولارهاي سبز! فعالين حقوق بشر! كاري بكنيد.
يادآور مي شود اخيرا پايگاه اينترنتي راديو زمانه تصريح كرده از 30 هزار ايراني مقيم هلند حتي هشتاد نفر هم در ميتينگ ها و تجمعات اعلام شده در 2 سال گذشته شركت نكرده اند و برخلاف ادعاي برخي از آنان در روزهاي اول پناهندگي، اصلا اهل مبارزه نيستند.
گويا نيوز روز گذشته با اشاره به گرفتاري هاي منطقه، به قلم يكي از عناصر ضدانقلاب مقيم خارج نوشت: بعد از گير كردن آمريكا در افغانستان و عراق، نه ارتش اين كشور حال و حوصله حمله به تاسيسات اتمي و ساختمان هاي دولتي ايران را دارد و نه اسرائيل جرئت اين كار را دارد. بيايد حداقل با خودمان صادق باشيم. آنها با وجود همه وعده ها كاري براي ما نخواهند كرد.


نزاع سنا با خزانه داري آمريكا بر سر نقض گسترده تحريم هاي ضد ايراني
هفت سناتور آمريكايي نامزد معاونت وزارت خزانه داري آمريكا را تهديد به ممانعت از فعاليت وي در اين منصب كردند. آنها علت اين تهديد را ناتواني اين وزارت در اعمال تحريم مؤثر عليه جمهوري اسلامي عنوان كرده اند.
گزارش فارين پاليسي حاكي است اين 7 سناتور جمهوري خواه تهديد كرده اند در صورتي كه به درخواست آن ها براي مجازات بانك هاي طرف معامله با ايران توجه نشود مانع شروع كار نامزد مقام ارشد وزارت خزانه داري آمريكا خواهند شد. سناتورها مي گويند معاملات بانكي باايران همچنان در جريان است.
فارين پاليسي مي افزايد: بحث بين كاخ سفيد و كنگره آمريكا حول محور اجراي «قانون جامع تحريم هاي ايران، پاسخگويي و سلب سال 2010» است؛ قانون گسترده اي كه سال گذشته به تصويب رسيد. وزارت خزانه داري آمريكا هفته گذشته يك پيش نويس قانوني درباره چگونگي اجراي يك بند از آن را به تصويب رساند كه مربوط به تعامل با شركاي بانكي ايران در كشورهاي سراسر دنيا است. اين بند قانوني، خشم هفت سناتور جمهوري خواه را برانگيخته كه انتظار شدت عمل بيشتر از سوي وزارت خزانه داري آمريكا داشتند.
جان كيل، مارك كرك، راجر ويكر، ديويد ويتر، جري موران، مايك كراپو و مايك يوهانس در نامه اي به وزارت خزانه داري آمريكا نوشتند: «ما بي نهايت از تصويب پيش نويس قانوني اجراي بخش 104 قانون تحريم جامع ايران از سوي وزارت خزانه داري آمريكا ناخشنود هستيم.»
مارك كرك از وزارت خزانه داري آمريكا مي خواهد همه بانك هاي اين كشور را موظف كنند تا ضمانت دهند با هيچ بانك خارجي كه با ايران در حال معامله هست كار نمي كنند. او همچنين خواستار ضمانت بانك هاي خارجي براي عدم معامله با ايران است. اما در طرح كنوني وزارت خزانه داري آمريكا از همه بانك ها خواسته شده چنين اطلاعاتي را تنها زماني فراهم كنند كه دولت اوباما از آن ها بخواهد.
كرك 44 مؤسسه مالي بين المللي را نام برده كه به بانك هاي ايران خدمات ارائه مي دهند و 18 مؤسسه آمريكايي كه با معامله كنندگان با ايران كار مي كنند.
نامه هفت سناتور آمريكايي به ديويد كوهن، معاون وزارت خزانه داري آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي فرستاده شده است. كوهن جانشين استوارت لوي، مقام سابق اين وزارتخانه است كه پس از چهار سال فعاليت در اين بخش، ماه گذشته به شوراي روابط خارجي منتقل شد.
سناتورها كه همه به جز جان كيل در كميته بانكي سناي آمريكا هستند تهديد كرده اند كه نامزدي كوهن را در صورت عدم توجه به درخواست آن ها به تعويق خواهند انداخت.
يك مشاور ارشد در حزب جمهوري خواه گفت: «بانك هاي بزرگ آمريكايي و بانك هاي خارجي كه در آمريكا كار مي كنند به كنگره فراخوانده نشده و مجبور نشده اند كه به مردم و سهامداران بگويند كه چرا از قانون تبعيت نمي كنند.»
ماتيو لويت معاون سابق دستيار وزير خزانه داري آمريكا مي گويد اكنون ميان دو شاخه حكومت كشمكش به وجود آمده است. اما اين ابلهانه است كه كسي ادعا كند وزارت خزانه داري با ايران نرمش به خرج مي دهد.
همزمان با گزارش فارين پاليسي از كشمكش سناتورها و وزارت خزانه داري آمريكا، خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد ايران تحريم ها را در همه زمينه ها دور مي زند.
آسوشيتدپرس از قول يك گزارش سازمان ملل نوشت: ايران با كمك شركت هاي كاذب، معاملات بزرگ مالي پنهان و نيز ترابري پوشيده، تحريم ها را كه به دليل برنامه اتمي مناقشه برانگيز ايران وضع شده دور مي زند. كارشناسان مي گويند اگرچه تحريم هاي سازمان ملل كار تهيه مواد براي برنامه اتمي و موشكي ايران را دشوارتر كرده، ولي ايران هم زمان «تعمداً» و در همه گستره ها» تحريم هاي سازمان ملل را دور مي زند.
در اين گزارش همچنين تأييد شده كه ايران همچنان به برنامه هاي خود براي غني سازي اورانيوم و توليد آب سنگين ادامه مي دهد.
   
سعودي ها شبح القاعده را به قاهره بردند
درگيري هاي فرقه اي اخير ميان سلفي ها و مسيحيان قبطي مصر به خاطر تحريك عوامل رژيم سعودي صورت گرفت.
در درگيري چند روز پيش قاهره ميان سلفي ها و قبطيان 12 نفر كشته و بيش از 230 نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار پرس تي وي از قاهره، بسياري از مسيحي هاي قاهره از اتفاقات اخير به شدت نااميد شده و مي گويند دست هاي پشت پرده در تحريك اين درگيري ها دست داشته اند. بسياري از مردم و فعالان نيز معتقدند سلفي هايي كه در مقابل كليساي منطقه امبابه گرد هم آمده و شعار مي دادند، از حمايت كشورهاي خارجي از جمله عربستان سعودي برخوردار بوده اند.
عبدالمجيد محمود دادستان عمومي مصر، براي بررسي درگيري هاي خونين فرقه اي هفته جاري در اين كشور گروهي را متشكل از بازجوهاي مصري تشكيل داده است.
اين بازجوها گزارش داده اند كه تعدادي از قربانيان اين حادثه به دليل جراحات وارده از اصابت گلوله در ناحيه سر و قفسه سينه، كشته شده اند. نيروهاي امنيتي مصر تعدادي را به جرم دست داشتن در اين درگيري ها دستگير كرده اند. با دستگير شدن اين افراد شمار نهايي بازداشت شدگان درگيري هاي اخير مصر، به 213 تن رسيده است.
زد و خورد خونين چند روز پيش در پايتخت مصر همزمان با تحركات آمريكا براي نسبت دادن قيام ملت هاي مسلمان مصر، ليبي و يمن به القاعده و به انفعال وا داشتن انقلابيون صورت گرفته است. آمريكايي هاي غافلگير از انقلاب ملت هاي مسلمان خاورميانه، با اجراي سناريوهاي چند ضلعي نظير اتفاق اخير و ادعاي كشتن بن لادن مي كوشند تابوي گروهك دست ساخته القاعده را همچنان پررنگ نگه دارند و بدين ترتيب از روي كارآمدن اسلامگرايان و تشكيل حكومت اسلامي در كشورهاي انقلابي منطقه جلوگيري كنند.
آمريكا با وجود تابو ساختن از القاعده و دخالت در امور كشورهاي مورد اتهام در اين زمينه، هرگز متعرض رژيم عربستان سعودي به عنوان پايگاه مالي و ايدئولوژيك گروهك ها و جريان هاي تروريستي انحرافي نشده است.
همدستي استخبارات رژيم سعودي، سران وهابيت به همراه سازمان سيا، MI6 انگليس و SIS پاكستان و تزريق دلارهاي نفتي عربستان باعث پا گرفتن جريان هاي جعلي نظير القاعده و طالبان در افغانستان طي 3 دهه گذشته شد.

منبع : خبرنامه دانشجويان ايران

تعداد بازديد:864 آخرين تغييرات:90/02/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر