جمعه 20 تير 1399 - 18 ذي القعده 1441 - 10 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مقاله مدير كل استان

زن در نظام آفرينش

زن در نظام آفرينش

 

 

قال الله عزوجل و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون –سوره ذاريات آيه 39


هر موجودي از موجودات را ما جفت آفريديم تا شما متذكر قدرت خداوند باشيد.

زوجيت عمومي:
 
قانون كلي زوجيت در عالم خلقت همه موجودات ريز و درشت سنگين و سبك موجودات مادي و مجرد ،روح و جسم را شامل مي شود بيان فوق يك جهت از جهات گوناگون معجزات قرآني است ،قرآن در زماني اين بيان را به جهانيان عرضه داشت كه بسياري از مردم دنيا از قانون زوجيت عام بي اطلاع بودند و حداكثر در آن دوران زوجيت را در انسان و حيوان مشاهده مي كردند .-
-براي توجه بيشتر خوانندگان گرامي آيه شريفه 36 سوره يس را نيز ياد آور مي شويم كه قرآن كريم مي فرمايد:سبحان الذي خلق الازوج كلها  مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون –پاك ومنزه است خدايي كه از آنچه مي روياند و نيز از خود شان واز آنچه نمي دانند همه را جفت (نر و ماده) خلق كرده است.
اين آيه در پايان جمله و مما لا يعلمون را دارد كه شامل همه موارد ديگر است و بخوبي حاكي است كه آفرينش موجود ات اعم از انسان و آنچه از زمين مي رويد .و آنچه را كه ديگران نمي دانند همه از قانون زوجيت عمومي برخوردارند. .زماني درك اين حقيقت روشن تر مي شود كه بدانيم نظريه و قانون زوجيت عمومي در گياهان بصورت علمي توسط يك گياه شناس سوئدي در قرن هيجدهم ميلادي كشف گرديده است در حالي كه قرآن قرنها قبل اين سخن را با صراحت و با روشن ترين بيان طرح نموده است .
براي ذكر نمونه خوب است بدانيم حتي در اتم كه ريزترين واحد ساختاري كشف شده در موجودات است بطوري كه قطر متوسط آن را يك ده ميليونيم ميليمتر محاسبه مي كنند و در يك قطره آب بيش از تعداد جمعيت روي زمين اتم وجود دارد همان ذره اتمي نيز از دو واحد كوچكتر الكترون و پروتون تشكيل شده است بصورتي كه الكترون با سرعت بسيار زياد برگردد پرتون چرخش دارد .مثلا" در اتم اورانيوم در هر ثانيه سرعت چرخش به 164/201 كيلومتر مي رسد و جريان جفت بودن آن به كيفيتي است كه الكترون داراي بار منفي است و پروتون داراي بار مثبت مي باشد.
آري –موضوع جفت بودن موجودات جهان يكي از دلايل خداشناسي است كه حكمت و قدرت خداوند عالم را ثابت مي كند (لعلكم تذكرون )
در مجموع مخلوقات آفرينش خلقت انسان –زن ومرد –از برجستگي ويژه اي برخوردار است (و خلقناكم ازواجا" سوره نبآ آيه 8) ما شما را جفت آفريديم سخن فصيح و بليغ قرآني است .
بنابراين در ديدگاه اسلامي با ساده ترين زبان وحي با قاطعانه ترين سخن خلقت زن و مرد بعنوان آفرينش جفت ذكر شده است اين سخن در چندين جاي قرآن كريم وجود دارد –(به كلمه ازواج مراجعه شود)
 
زوجيت آفرينش زن و مرد براي اهداف عالي آفرينش:
 
براي درك حقيقت و هدف عالي از آفرينش زن ومرد بصورت جفت ،جفت، كافي است به آيه كريمه 21 سوره روم توجه نماييد .
و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون .
از نشانه هاي حكمت و قدرت خداوند آن است كه براي شما از جنس خودتان جفتي آفريده است كه تا با آن آرامش و انس پيدا كنيد ودر ميان شما محبت و مهرباني بوجود آورده است و در اين موضوع براي متفكران علائم قدرت وحكمت الهي پديدار است.
نكات فراواني در اين آيه بعنوان معارف بلند قرآني وجود دارد كه فقط به بخشي از آنها اشاره مي كنيم از جمله :
الف-در اين آيه از زن ومرد با تعبير ازدواج و جفت تعبير شده است ولي پس از آن عنوان انس و الفت و محبت ذكر شده است لذا اگر به نحوه ارتباط دو چيز كه با هم يك جفت را تشكيل مي دهند توجه كنيم همانند دو قطعه متفاوت مانوس كه با محاسبه مخصوصي تناسب و توازن دارند تا بتوانند با هم پيوند و تركيب داشته باشند تا هدف مطلوب حاصل آيد خالق قادر عالم در خلقت زن و مرد تفاوت جسمي و روحي و احساسي قرار داد اما آنها را بطور متوازن و هماهنگ بوجود آورد كه ميان آنها تجاذب (جذب يكديگر) حاصل آيد و پيوند مستحكم آنها موجب انس و الفت و وحدت و آرامش گردد.
ب- اين تناسب و الفت كار بقاء نسل را نيز تضمين مي نمايد به كيفيتي كه فرزندان بدنيا آمده خود مايه آرامش وجود والدين مي گردند.
ج- تفاوت وجودي زن و مرد نه تنها موجب دفع يكديگر نمي شود بلكه هر يك مكمل ديگري است بنابراين هر نوع حركات دفعي بر عليه يكديگر بر خلاف هدف آفرينش از زن و مرد است .
 
آيا زن از دنده چپ مرد آفريده شده است؟
 
با كمال تاسف نظريه هايي در بين بعضي از مردم رواج پيدا كرده است كه قطعا" مطابق نظريه قرآني و حقيقت آفرينش وجود زن نيست براي توجه دقيق تر خوب است متن آيه اول سوره نساء را يكبار ديگر قرائت نمايئد كه مي فرمايد :يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا"  كثيرا" و نساء....
سخن در اين است كه مفهوم و خلق منها زوجها چيست ؟
آيا مي توان گفت كه خداوند زوج حضرت آدمئ(همسر او يعني حوا) را از دنده او خلق كرده است يا اينكه بايد گفت كه خداوند حوا را از جنس آدم آفريده است؟
در اين رابطه بسياري از مفسران بزرگ همچون شيخ طوسي و شيخ طبرسي و سيد بحراني و علامه طباطبايي جمله و خلق منها زوجها را چنين معني كرده اند كه خداوند از جنس حضرت آدم براي او جفتي آفريد در حالي كه نوعا" مفسران اهل سنت ،جمله و خلق منها زوجها را بمعني خلق كرد از قطعه اي از بدن آدم دانسته اند و آن قطعه را دنده آدم مي دانند و حتي مفسراني همچون طبري و فخر رازي و محمد عبده حوا را از دنده چپ آدم خلق شده است ذكر كرده اند و در تفسير مراغي جلد 4 از بخاري بياني دارد كه خلقت حوا مانند آدم بطور مستقل نيست وحوا از دنده اي كه خلقتا" كج است آفريده شده است و حتي در بعضي بيانات دنده چپ  هم ذكر شده است .
اين نظريه رفته رفته در نظر بسياري ها حتي در اشعار فارسي رسوخ كرد و نظامي مي گويد كه :
زن از پهلوي چپ گويند برخاست  مجو از جانب چپ جانب راست
(براي دريافت توضيحات بيشتر به كتابهايي كه در خصوص خلقت زن نوشته شده است از جمله جايگاه بانوان در اسلام آيت الله  نوري همداني مراجعه كنيد)
نكته قابل توجه آنست كه نظريه خلقت زن از دنده چپ آدم مورد پذيرش نيست و يك نظريه مورد ترديد است اين نظريه را شخص زراره كه يكي از راويان جليل القدر است از حضرت امام صادق (ع) سوال كردند و عرض كرد يا بن رسول الله جمعي از مردم كه در اجتماع ما زندگي مي كنند مي گويند خداوند حوا را از دنده چپ حضرت آدم (ع) آفريده است امام صادق(ع) فرمودند سبحان الله خداوند بزرگتر از آن است آيا كسي كه اين طور مي گويد عقيده او آنست كه خداوند قدرت نداشت براي آدم همسري از غير او بيافريند
آنگاه امام صادق(ع) بصورت مشروح جريان آفرينش حوا را از جنس گل پس از خلقت آدم ذكر مي نمايد وكيفيت رسيدن آدم و حوا را تشريح مي كند (من لا يحضره الفقه ج 3 ص 379 و علل الشرايح ج 1 باب 17 )
روايات نقل نشده از امام باقر (ع) و امام صادق(ع) در كنار آيه اول سوره نساء معارف ارزشمندي را بيان مي دارند كه مي توان نمونه هايي را ذكر نمود
1-نظريه خلقت حوا از دنده چپ آدم صحيح نيست و آفرينش زن نيز همچون آفرينش مرد بديع و مستقل است
2- مقتضاي طبيعت خلقت زن و مرد آن است كه مرد بطرف زن برود و از او خواستگاري كند و اين خود يك نوع احترام و تكريم به جنس زن است
3-آغاز سوره نساء با سفارشي به تقوا شروع شده  بنابراين بنيان خانواده بايد بر تقوا باشد
4-خلقت و تربيت انسان بدست خداست پس پروا و اطاعت هم بايد از خداوند باشد
5-همه انسانها از يك نوعند پس هر نوع تبعيض نژادي و اقليمي ممنوع مي باشد (خلقكم من نفس واحده)
6-زن و مرد در آفرينش وحدت دارند وهيچكدام از نظر جنسيت بر ديگري برتري ندارند
7-تعليم معارف ديني يكي از بهترين مهريه در ازدواج است كه خداوند مهريه حوا را تعليم معارف قرار داده است
8-رعايت تقوا و اجراي انس و الفت در معاشرت در زندگي مقدم بر گرايشات جنسي است .
 
زن در ديدگاه اهل بيت (ع):
 
در جهت تبيين جايگاه زن در ديدگاه اسلامي بويژه از نگاه حضرات معصومين (عليهم السلام) چند روايت كوتاه ذكر مي گردد.
الف:رسول گرامي اسلام حضرت محمد بن عبداالله (ص) فرمودند:خير اولادكم البنات (بهترين فرزندان شما دختران هستند)-(سفينه البحار ج 2 ص 684) اين جمله كوتاه بدون شرح و توضيح تمام هدف را بيان مي كند .
ب:حضرت رضا (ع) فرمودند:ان الله تبارك و تعالي علي الاناث ارق منه علي الذكور :يعني خداوند بر زنان مهربانتر است تا مردان –(وسائل الشيعه ج 15 ص 104)
ج:حضرت صادق (ع) فرمودند : اكثر الخير في النساء – يعني خير و بركت بيشتر بر محور وجود زنها مي چرخد (وسائل الشيعه ج 14 ص 11)
روايتهاي ذكر شده بخوبي گوياي موقعيت وجودي زن در ديدگاه مكتبي و اسلامي است خصوصا" با در نظر گرفتن شاني كه خداوند در زنان براي تكميل وجود انسان در زندگي مشترك قرار داده است و مي فرمايد: هن لباس لكم،آنان (زنان) پوشش براي شما هستند ،با عنايت به چنين موضعي است كه زن ومرد با رعايت ضوابط و حقوق متقابل مي توانند خانواده متعادل و بلكه خانواده متعالي را تشكيل دهند و در موفقيت يكديگر نقش آفرين باشند .
 
زنان در حكومت مهدي موعود(عج):
 
نقش زنان در حكومت ولي عصر (عج) به چهار دسته تقسيم شده است :
1-حضور 50 زن در جمع تعداد 313 نفر ياران ولي عصر (عج) در هنگام ظهور آنحضرت از امام باقر (ع) روايت  است كه فرمودند : بخدا سوگند 313 نفر مي آيند كه 50 نفر از اين عده زن هستند كه بدون هيچ قرار قبلي در مكه كنار يكديگر جمع خواهند شد ...(بحار الانوار ج 52 ص 534)
2-400 بانوي آسماني برگزيده كه خداوند آنان را در آسمان ذخيره كرده و با ظهور آنحضرت بهمراه حضرت عيسي (ع) به زمين مي آيند(معجم الامام المهدي ج 1 ص 534)
3- رجعت بعضي از زنان به بركت امام زمان (عج) در بسياري از منابع معتبر اسلامي اسم تعداد 13 نفر از زنان قيد شده كه رجعت مي كنند و كارشان در لشكر ولي عصر(عج) مداواي مجروحان و بيماران مي باشد (دلائل الامامه ص260)
4- بانوان منتظر ،چهارمين گروه از زنان پرهيزگاري مي باشند كه با آمادگي كامل براي پذيرش حكومت حضرت مهدي موعود(عج) به انتظار فرج بسر مي برند و با افكار انحرافي و فساد اخلاقي در اجتماع مبارزه مي نمايند.
 
ابعاد گوناگون شخصيت فاطمه زهرا(س):
 
شخصيت فاطمه زهرا (س) با امتيازات فراوان اكتسابي آن وجود مبارك به اندازه اي در كتب شيعه و سني تشريح و تبيين شده است كه نيازي به ذكر منابع خاص نيست و البته در موضوعات گوناگون فردي  اجتماعي و سياسي برجستگي دختر رسول اكرم (ص) مشهود است ليكن بصورت فهرست نمونه هايي از آن درياي فضايل را بقرار ذيل ذكر مي نمائيم :
1-  فاطمه(س) كوثر و پاره تن رسول خداوند است (بضعه مني)
2-  فاطمه(س) سرور زنان عالم است (سيده نساء العالمين)
3-  فاطمه(س) قبل از همه وارد بهشت مي شوند
4-  رضاي فاطمه(س) رضاي خدا و غضب فاطمه(س) غضب خداوند است
5-  فاطمه(س) در روز قيامت هم خانه رسول خدا است و با او در زير قبه عرش مي باشد
6-  فاطمه(س) ثمر شجره طوبي و ميوه درخت وجود پيامبر است
7-  بدن فرزندان فاطمه(س) بر آتش حرام است
8-  فاطمه(س) وجود متمثل نيكي بلكه بزرگتر از عين نيكي است
9-  محبان و. دوستداران فاطمه(س) در بهشتند
10-  فاطمه(س) ام ابيهاست(شهرت فاطمه در مدينه به ام ابيها مورد قبول شيعه و سني است)
 
بهترين تناسب نامگذاري روز زن :
 
ميلاد فاطمه زهرا (س) كه ميلاد كوثر رسول خداوند است و با وجود اوست كه سلسله خير كثير  به جامعه رسيده است  و از طرفي عليرغم كوتاهي عمر بزرگترين بانوي آفرينش ،نورانيئت وجود او آسمان و زمين را منور كرده و در شرايط عادي زندگي در هنگام نماز آنگاه كه در محراب مي ايستاد نور از وجود او ساطع مي شد و در درون منزل به اقرار همسر پيامبر (ص)از نور صورت او اهل خانه امور متعارف خياطي و بافندگي را در شب بدون نياز به چراغ انجام مي دادند ،بهترين زمان و مناسب ترين وقتي است كه زنان جهان خاصه  زنان مسلمان مفتخر به گراميداشت مقام مادر و روز زن باشند بدين لحاظ بر خود مي باليم و ميلاد دخت نبي گرامي اسلام يعني فاطمه زهرا (س) را به زنان عالم بويژه مادران و زنان و دختران جوامع اسلامي تبريك مي گوييم وسفارش مي كنيم كه با شناخت بيشتر از ابعاد وجودي شخصيت حضرت زهرا (س) مفتخر باشند كه برترين بانو را به الگويي برگزيده اند اما تلاش  وافر لازم است تا اين بانوي شايسته و معصومه و پاكدامن را به جهانيان معرفي نمايند.

 

 

 

تهيه و تنظيم : حجت الاسلام صفر قربانپور

 مدير كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستانتعداد بازديد:3120 آخرين تغييرات:90/02/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر